ประโยชน์การบวช

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ความเป็นมาของโครงการ โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป

     โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย จัดโดยคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน, คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีต่างๆ เพื่อรวมพลังพุทธบริษัททั้งแผ่นดิน ช่วยกันฟื้นฟูประเพณีการบวช และสร้างศาสนทายาท สืบอายุพระศาสนา โดยมีวัดพระธรรมกายทำหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่วัดต่างๆทั่วประเทศที่เข้าร่วม โครงการ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

คำถาม : ในเรื่องของการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ค่ะ  อย่างที่มีคนไปบอกว่า  บวชซิจะได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่  แต่เขากลับบอกว่า  จริง  ๆ  เขาก็ให้เงินพ่อแม่อยู่แล้ว  แถมอยู่ข้างนอกก็ได้ดูแลพ่อแม่ด้วย  แต่บวชซิกลับไม่ได้อะไร  ไม่ได้ให้ตังค์แล้ว ไม่ได้ดูแลอีก อย่างนี้  จะถือว่าทดแทนบุญคุณได้อย่างไร  อันนี้อยากจะกราบเรียนให้พระอาจารย์ได้อธิบายให้ชัดเจนลงไปเลยค่ะ  ว่าเพราะอะไรค่ะ  ถึงทดแทนได้

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คำถาม : เรื่องของการบวช  ในอดีตเขาบอกว่า  1  พรรษาเป็นอย่างน้อยสำหรับชายไทยที่เข้าเกณฑ์หรือมีคุณสมบัติตามที่มีการระบุไว้นะครับ  แต่ว่าปัจจุบันลดลงไป 3  วันบ้าง  7  วัน  15  วันบ้าง  ก็แล้วแต่ความสะดวก  แล้วก็ตามที่คุณพ่อคุณแม่ได้บอกมา  แล้วก็ลางานได้อีกเหมือนกัน ครับพระอาจารย์  หลายปัจจัย  ส่งผลให้ปัจจุบันนี้การบวชน้อยลงไปเรื่อย  ๆ   ว่าเกิดจากอะไรบ้างพระอาจารย์ครับ จริง  ๆ  แล้ว  เกิดจากอะไรกันแน่พระอาจารย์ครับ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

   
       ใคร ๆ ก็อยากโชคดีกันทั้งนั้น  แต่ความโชคดีของคนเรามีไม่เท่ากัน  บางคนโชคดีมาก เกิดมาหล่อ รวย สวย ฉลาด  บางคนโชคดีน้อย เกิดมาไม่หล่อ ไม่รวย แถมไม่ฉลาด ไม่ว่าคุณจะเกิดมายากดีมีจนแค่ไหน อย่างน้อยก็ยังมีคำว่า  "โชคดี"  ในชีวิต  เป็นความโชคดีที่มีค่ามาก แต่น้อยคนจะเคยนึกถึง นั่นคือ..โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์..โชคดีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา และยิ่งถ้าคุณได้เกิดมาเป็นลูกผู้ชาย โปรดจงรู้ไว้ว่า

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

อุปสมบทหมู่สร้างศาสนทายาท ฟื้นฟูวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง

      จากตัวเลขทางสถิติที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำรวจ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุว่าในประเทศไทยมีวัดร้างถึง ๕,๙๓๗ วัด ตัวเลขเหล่านี้สะท้อน ถึงสภาวะความน่าเป็นห่วงของสถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน การที่มีวัดร้างเป็น จำนวนมาก   นอกจากจะทำให้เสียประโยชน์   จากศาสนสถานไปอย่างน่าเสียดายแล้ว การไม่มีพุทธบุตรจำพรรษายังก่อให้เกิดความแล้งไร้ซึ่งศีลธรรม พุทธศาสนิกชนไม่มีที่พักพิง ทางใจ ขาดเนื้อนาบุญที่จะประกอบคาสนฟิธีและหล่อหลอมศีลธรรม แม้แต่กิจวัตรขั้น พื้นฐานของชาวพุทธ คือ การทำบุญตักบาตรก็ลดน้อยลง เมื่อจิตใจของผู้คนห่างไกลจากคืล ธรรมแล้ว ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมก็จะตามมา

ค้นหา