ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 


       โครงการ "ธุดงค์ธรรมชัย" เกิดขึ้นจากดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนา วิสุทธึ๋ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่ต้องการเปิดโอกาสให้เหล่าพุทธบุตรกองพันและกองพลสถาปนา
ซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงและพระที่บวชในโครงการอุปสมบทหมู่   ๗,๐๐๐   รูป      ๗,๐๐๐   ตำบลทั่วไทย แม้ว่าโครงการนี๋ได้เสร็จสิ้นลง ไปแล้ว แต่ก็ยังคงมีพุทธบุตรจำนวนหนึ่งที่ปรารถนา จะ อยู่ในเพศสมณะต่อไป เพี่อเตรียมรับบุญใหญ่ในการทำหน้าที่เป็นพระพี่เลี้ยงในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

       ด้วยเหตุนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย จึงมีดำริให้พุทธบุตรกองพันและ กองพลลถาปนาจำนวน ๑๒๙ รูป ออกเดินธุดงค์เพี่อฝึกฝนอบรมตนเองให้สามารถทำหน้าที่ เป็นพระพี่เลี้ยงได้อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกรูปได้ออก ไปสัมผัสกับ ประสบการณ์จริง ด้วยการเดินธุดงค์Iปตามวัดต่าง ๆ ในเขตชนบทห่างไกล ๒๖ วัด ใน ๕ จังหวัด ทุกภาคทั่วประเทศ โดยแบ่งการเดินธุดงค์ ออกเป็น ๕ สาย คือ สายที่ 9 ภาค เหนือ ที่ อ.แม่วาง และอ.อมก่อย จ.เชียงใหม่ สายที่ ๒ ภาคอีสาน ที่ อ.ภูกระดึง จ.เลย สายที่ ๓ ภาคกลาง ที่ อ.เมือง อ.ท่าช้าง และ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ลายที่ ๔ ภาคตะวัน ออก ที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี    และสายที่ ๕ ภาคใต้ ที่ อ.เมือง จ.ชุมพร

       เส้นทางอันยาวไกลของการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ให้กลับคืนมารุ่งเรีองดังเดิมนั้น เป็น เส้นทางของการ สั่งสมความดี สั่งสมบุญบารมีให้เกิดขึ้นในทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนอย่าง แท้จริง ไม่ใช่เรื่อง เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราจะมองข้าม คิดว่าจะทำเมื่อไรก็ได้ ไม่ทำก็ได้ เพราะกว่าที่ เราจะบรรลุ เป้าหมายของการสร้างสันติภาพโลกให้เป็นจริง ต้องอากัยความร่วม แรงร่วมใจของชาวพุทธที่หลอมรวมเป็นหนึ่ง เดียวกัน อุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องพบ เจอ เป็น เรื่องเดิม ๆ ที่พระโพธิสัตว์หรีอนักสร้างบารมีในกาลก่อนได้เคย เอาชนะมา แล้ว การแก้ปัญหาที่ดีที่สุด จะต้องแก้ด้วยใจที่สงบ หยุดนิ่ง เพราะใจที่หยุดนิ่งจะก่อให้เกิดดวง ปัญญา ทำให้เราเห็นที่มาของปัญหา  และสามารถแก้Iขได้อย่างถูกต้อง

       "ธุดงค์ธรรมชัย"   ในครั้งนี้   เป็นประหนึ่ง   รอยจารึกอันเป็นมงคลที่ปรากฏบนผืน แผ่นดินไทย    เหล่าพุทธบุตรทั้งหลายผู้มีใจลงบ   ลว่างใส    ปราศจากมลทิน โคจรไปในอากาศ ย่อมสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งปวงในโลก ด้วยกำลังแห่งรัศมี ฉันใด   ความอัศจรรย์แห่งพระสัทธรรม   ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้น ทำให้ลบล้างความเห็นผิด ความยึดมั่นถีอมั่นในสิงทีไม่เป็นสาระของผู้ไม่รู้ ประดุจบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของ ที่ปิด ชี้ทางแก่คนหลงทาง และตามประทีปในที่มืดแก่บุคคลให้ มองเห็นรูป ฉันนั้น

       เหล่าสาธุชนผู้ลิ้มรสเเห่งอมตธรรมแล้ว เปรียบได้กับบุรุษผู้ย่างลงสู่ท่านั้าที่สะอาด ย่อมไม่ปรารถนาจะกลับไปเกลือกกลั้วกับโคลนตมอีกต่อไป นั่นคือ ชัยชนะแห่งธรรมที่ลง หลักปักแน่นบนแดนดิน นิมิตหมายแห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่จะสถิตสถาพร ตราบนานเท่านาน

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล