ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

       ธุดงค์ธรรมชัยในครั้งปฐมเริ่มนี้ นับเป็นบททดสอบที่เข้มข้นของเหล่าว่าที่พระพี่ เลี้ยงทุกรูปที่ ต้องออกไปทำหน้าที่พัฒนาวัดและพัฒนาจิตใจ ของญาติโยมไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น ทุกรูปจึงต้องนำสิงที่ตนเองเคยได้รับการแกฝนอบรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องของการทำกิจวัตรกิจกรรม เช่น การสวดมนต์ทำวัตร เจริญสมาธิภาวนา และรับ บุญพัฒนาปรับปรุงวัดให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ญาติโยม ได้ปฏิบัติตาม และสามารถกราบไหว้อย่างสนิทใจ ซึ่งการเดินธุดงค์ในครั้งนี๋ไต้ช่วยปลุกกระแสการฟื้นฟู ศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามให้หวนคืนกลับมาได้อย่าง น่าอัศจรรย์

       เพราะตลอดทุกเล้นทาง ที่พระธุดงค์จาริกฝาน ไป ล้วน ได้รับการอุปัฏฐาก ต้อนรับจากญาติโยมเป็นอย่างดี หลายวัดญาติโยมเกิดการตื่นตัวเข้าวัดมาร่วมสวดมนต์ นั่ง สมาธิและฟังเทศน์ ฟังธรรมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิงที่สะท้อนให้เห็นว่ายังมีพุทธศาสนิกชนอีกเป็นจำนวนมาก ที่กำลังรอคอยพุทธบุตรผู้เป็น "พระแท้" ให้เข้าไปจุดประกายไฟ แห่งศรัทธาให้กลับลุกโชติช่วงขึ้นมาอีกครั้ง

       โครงการธุดงค์ธรรมชัยนี้ คือจุดเริ่มต้นอันเป็นนิมิตหมายแห่งการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพราะแม้จะเป็นการเดินธุดงค์เพียงแค่ครั้งแรก แต่ผลสัมฤทธิ์เกิดขึ้น นั้น ยิ่งใหญ่เกินควรเกินคาด ซึ่งถ้าหากยอดกัลยาณมิตรทุกท่านพร้อมใจกันเชิญชวนชายไทย แท้มาร่วมบวชพระในโครงการอุปลมบทหมู่   ๑๐๐,๐๐๐  รูป   ทุกหมู่บ้านทั่วไทย  ได้สำเร็จตามเป้าหมายแล้ว อีกไม่นาน... ภาพของพุทธบุตรเป็นเรือนพัน เรือนหมื่นที่จะออกเดินธุดงค์ ยาธรรมเภรี นำความสว่างไสวให้เกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยก็จะสำเร็จได้เป็นอัศจรรย์ อย่างแน่นอน

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล