ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

อุปสมบทหมู่สร้างศาสนทายาท ฟื้นฟูวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง

      จากตัวเลขทางสถิติที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำรวจ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระบุว่าในประเทศไทยมีวัดร้างถึง ๕,๙๓๗ วัด ตัวเลขเหล่านี้สะท้อน ถึงสภาวะความน่าเป็นห่วงของสถานการณ์พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน การที่มีวัดร้างเป็น จำนวนมาก   นอกจากจะทำให้เสียประโยชน์   จากศาสนสถานไปอย่างน่าเสียดายแล้ว การไม่มีพุทธบุตรจำพรรษายังก่อให้เกิดความแล้งไร้ซึ่งศีลธรรม พุทธศาสนิกชนไม่มีที่พักพิง ทางใจ ขาดเนื้อนาบุญที่จะประกอบคาสนฟิธีและหล่อหลอมศีลธรรม แม้แต่กิจวัตรขั้น พื้นฐานของชาวพุทธ คือ การทำบุญตักบาตรก็ลดน้อยลง เมื่อจิตใจของผู้คนห่างไกลจากคืล ธรรมแล้ว ปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมก็จะตามมา

       สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้วัดต่าง ๆ ถูกปล่อยให้รกร้างเพราะขาดพระภิกษุ ร่วมกันสืบสาน รวมถึงค่านิยมในการบวชของชายไทยยุคนี้ ก็ลดน้อยลง ครั้นบวชแล้วเมื่อ ไม่ได้รับการหล่อหลอมอย่างใกล้ชิด ก็ทำให้ขาดความซาบซึ้งถึงคุณค่าในชีวิตสมณะ ดังนั้นจึง มักจะนิยมบวชกันในช่วงเวลาสั้น ๆ ตามประเพณีเท่านั้น

     จนกระทั่งมีโครงการอุปสมบทหมู่ ๗,๐๐๐  รูป ๗,๐๐๐  ตำบลทั่วไทย ชึ่งมีชายไทย เข้าอุปสมบทกว่า  ๑๐,๐๐๐   คน ผู้บวชล้วน ได้รับการหล่อหลอมในพระธรรมวินัยอย่างเต็มที่ จากคณะพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง ทำให้เกิดความซาบชึ้งในพระพุทธศาสนา ทำให้มีพระ ภิกษุตัดสินใจ อยู่ในสมณเพศต่อเป็นจำนวนมาก และเมื่อฟิกฝนอบรมตนเองทั้งภาคปริยัติ ปฏิบัติ โดยสมบูรณ์แล้ว ท่านก็ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะไปประจำอยู่ตามวัดต่าง ๆ และ ร่วมกันฟื้นฟูพระพุทธคาสนา เปลี่ยนวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง รวมถึงฟื้นฟูศีลธรรมในใจของผู้คน ให้รุ่งเรืองตามไปด้วย

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล