ธรรมะ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 เมื่อยังเล็ก   

600215_07.jpg - 42.84 kB

          วันหนึ่งเมื่อฉันยังเด็ก  แอนดี้น้องชายของฉัน  นั่งอยู่ที่มุมห้องนั่งเล่น  ในมือมีปากกาด้ามหนึ่ง  ในขณะที่มืออีกข้างหนึ่ง  ก็ถือหนังสือสะสมราคาแพงของพ่อ   แอนดี้คงจะปีนขึ้นไปหยิบจากบนชั้นหนังสือ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

       อาจารย์คนหนึ่งชวนลูกศิษย์เดินไปตามชายหาด ช่วงหนึ่งของการสนทนา อาจารย์ใช้ไม้เท้าขีดเส้นสองเส้นลงไปบนผืนทราย เป็นเส้นคู่ขนาน ยาว 5 ฟุต และ 3 ฟุต ตามลำดับ อาจารย์กล่าวว่า  "เธอลองทำให้เส้น 3 ฟุต ยาวกว่าเส้น 5 ฟุต ให้ดูหน่อยสิ"ลูกศิษย์หยุดคิดครู่หนึ่ง       

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ธรรมกายเจดีย์

 600215_06.jpg - 64.73 kB

ธรรมกายเจดีย์  เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยาก จะต้องหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ ถึงจะเข้าไปถึงธรรมกายเจดีย์ได้  แล้วไปจำลองมาสร้างในเมืองมนุษย์ 
เอาไว้เป็นศูนย์กลางแหล่งกำเนิดความดีของมวลมนุษยชาติ ซึ่งจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

มาสร้างบุญบารมีกันเถอะ

600215_05.jpg - 129.09 kB 

1. นั่งสมาธิ    อย่างน้อยวันละ 15 นาที(หรือเดินจงกรมก็ได้) 

    อานิสงส์ --- เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า เพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ง่าย จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจน ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพกายและจิตแข็งแรง คู่กรรมคู่เวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

พระพุทธคุณ ๙

 600215_04.jpg - 102.63 kB

๖. ทรงเป็นสารถีฝึกบุรุษที่ควรฝึก ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า

     พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า “อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ” แปลว่า สารถีผู้ฝึกบุรุษที่ฝึกได้ ไม่มีใครยิ่งกว่า อาจแยกพิจารณาพระนามพระองค์เป็น ๓ ส่วน คือ

หมวดหมู่รอง

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล