ธรรมะ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

อานิสงส์การเป็นภรรยาที่ดี

580914_05.jpg - 308.86 kb

 

“บุญนั้นแล ย่อมเป็นของเขา

เขาพาบุญนั้นไป และบุญนั้นย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัว”

(อุตตราวิมาน)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

อานิสงส์ถวายน้ำอ้อย

580914_01.jpg - 180.1 kb


“นายโคบาลย่อมต้อนโคทั้งหลายไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ ฉันใด

ความแก่ชราและความตายย่อมต้อน อายุของสัตว์ทั้งหลายไป ฉันนั้น”

(ขุ.ธ.)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

วิสาขบูชา วันสำคัญของชาวโลก

แก่นแท้ของวันวิสาขบูชา คือ อะไร?

     คนทั่วไปมองว่า วันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานเป็นวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งก็ถูก แต่ถ้าจะให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราจริง ๆ วันวิสาขบูชาควรเป็นวันที่เราพิจารณาตัวเองว่า ขณะนี้เรากำลังดำเนินชีวิตไปในเส้นทางใด แล้วเส้นทางนั้นจะนำเราไปสุคติโลกสวรรค์หรือไปอบายการตรวจสอบว่า เรากำลังเดินถูกทางหรือไม่ ทำได้โดยการเทียบกับบุคคลที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลก คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือนกับเวลาเราเจอของชิ้นหนึ่งที่มีลักษณะกลม ๆ ซึ่งเราไม่รู้ว่ากลมจริงหรือเปล่า แต่เมื่อเอาของที่กลมดิ๊กมาเทียบเราก็จะรู้เลยว่า ของนั้นกลมหรือเบี้ยว เช่นเดียวกัน

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ความเป็นเลิศของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

budha580410_02.jpg - 123.3 kb

      พระชาติสุดท้ายที่พระโพธิสัตว์จะลงมาบังเกิดเพื่อตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  บรมครูของมนุษย์และเทวา  จึงเป็นพระชาติที่สมบูรณ์ที่สุด  เป็นการประมวลรวมบุญบารมีที่สั่งสมมายาวนานทุกภพทุกชาติ  ให้มาส่งผลรวมกันในชาติเดียว  ทำให้พระพุทธองค์เป็นผู้เลิศกว่าใครในจักรวาล

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

      มนุษย์มาจากคำว่า “มน” (อ่านว่า มะนะ) แปลว่า ใจ รวมกับคำว่า อุษย์ หรือ อุตม (อุดม) แปลว่า สูง มนุษย์จึงหมายถึง ผู้มีใจสูง ใจรุ่งเรือง และกล้าแข็ง ภพภูมิมนุษย์จัดเป็นภูมิหนึ่งใน ๓๑ ภูมิ หรือหากจัดอยู่ในภพสาม มนุษย์ก็อยู่ในกามภพ        อันเป็นที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในกาม ภพนี้เป็นภพของผู้ที่ยังมีความใคร่          ความอยาก ความพึงพอใจอยู่ในจิตใจ ซึ่งภูมิที่อยู่ในภพนี้มีทั้งหมด ๑๑ ภูมิ ได้แก่     มนุสสภูมิ ๑ อบายภูมิ ๔ และเทวภูมิ ๖

หมวดหมู่รอง

ค้นหา