โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ธรรมกายเจดีย์

 600215_06.jpg - 64.73 kB

ธรรมกายเจดีย์  เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยาก จะต้องหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ ถึงจะเข้าไปถึงธรรมกายเจดีย์ได้  แล้วไปจำลองมาสร้างในเมืองมนุษย์ 
เอาไว้เป็นศูนย์กลางแหล่งกำเนิดความดีของมวลมนุษยชาติ ซึ่งจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 580820_02.jpg - 272.02 kb

     บวชเป็นพระแล้วให้ทำอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคล เทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร บวชวันหนึ่งรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่ง ก็ปฏิบัติธรรมเรื่อยมา ลูกตั้งใจดีที่บวชอุทิศ

ชีวิต เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้น ได้ยากในโลก เฉพาะผู้มีบุญบารมีมาก ๆ ที่สั่งสมมาอย่างดีหลายภพ หลายชาติแล้วเท่านั้นจึงจะเกิดจิตสำนึกกระตุ้นเตือนให้รู้สึกอยากบวช ตลอดชีวิต

มนุษย์และเทวดาทั้งหลายต่างอนุโมทนา

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 580820_03.jpg - 423.91 kb


     ธุดงค์ แปลว่า ขัดเกลากาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดปราศจากธุลีกิเลส หนักเป็นเบา เบาเป็นละลายหายสูญไป เราไปเดินธุดงค์เพื่อการนี้นะ เพราะฉะนั้นในทุกอิริยาบถเราต้อง

สำรวมอินทรีย์โดยตรึกองค์พระไป เรื่อย ๆ ตลอดทาง ให้มองเข้าไปภายในอย่าให้ใจเลื่อนลอย จะได้ไม่เสียเที่ยวในการเดินธุดงค์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

580820_05.jpg - 90.12 kb

 

ผมอยากทราบว่า อานิสงส์จากการบวช การทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนมาบวช และการจัดงานบวช ได้บุญแตกต่างกันอย่างไรครับ

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

       อานิสงส์การบวชโดยย่อ ผู้บวชจะได้บุญมากที่สุด คือ ปิดอบายให้กับตัวเองและคุณพ่อคุณแม่ จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกชาติ  การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 

ชักชวนคนมาบวช ทำให้มีพวกพ้องหมู่ญาติที่เป็นคนดี เป็นบัณฑิต เป็นนักปราชญ์ ถ้าชวนมากจะมีพรรคพวกมาก ถ้าชักชวนน้อยจะมีพรรคพวกน้อย การมีพรรคมีพวกก็จะทำให้มี

 

ความสะดวกในการสร้างบารมี

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

580820_01.jpg - 180.28 kb


       เรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่ใครจะหลีกหนีไม่พ้นเลย ทุกคนในโลก  ทุกระดับชั้น ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต พุทธบริษัท ๔  ก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น การกระทำ

ทุกการกระทำอะไรก็ตามทั้งที่ลับที่แจ้ง จะมีใครเห็นหรือไม่เห็นก็ตาม แต่กฎแห่งกรรมเขาเห็นและบันทึกติดเอาไว้

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล