ธรรมะ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

การบรรลุมรรคผลนิพพาน : สามัญญผลลำดับที่ ๗

600216_01.jpg - 166.75 kB

 

     เมื่อผู้เจริญภาวนาสามารถประคองจิตให้เป็นสมาธิแน่วแน่ขึ้นไปอีก จิตย่อมบริสุทธิยิ่งขึ้น ผ่องแผ้ว สุกสว่างยิ่งขึ้นอีก ย่อมปราศจากกิเลสและอุปกิเลส จึงยิ่งทวีประสิทธิภาพในการงานยิ่งขึ้นอีก ยังผลให้บรรลุญาณซึ่งสามารถทำให้เล็งเห็นการเกิดและการตายของหมู่สัตว์ทั้งหลาย สามารถเล็งเห็นความแตกต่างของเหล่าสัตว์โลก อันเป็นไปตามอำนาจกรรมซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็น ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าอชาตศัตรูว่า

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

        คุณยายอาจารย์ ท่านเปรียบเสมือนแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้กับลูกหลานทุกๆ คน เพราะท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมี ให้เราได้รู้จักหนทางแห่งการสร้างบารมีที่ถูกต้องดีงาม ให้ได้รู้เรื่องความเป็นจริงของชีวิต รู้เรื่องกฎแห่งกรรม จนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง แล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในโลกใบนี้ เพราะทุกคนเกิดมาในโลกนี้ เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี แต่คุณยายอาจารย์ท่านทำยิ่งไปกว่านั้นอีก คือ ท่านมุ่งขจัดต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะ จะปราบมาร รื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม และปฏิปทาในการสร้างบารมีของท่านเป็นแบบไร้ขีดจำกัด ไม่มีกำหนดเวลา หมายความว่า จะสร้างบารมีอีกยาวนานกี่ภพกี่ชาติก็ไม่สำคัญ สำคัญว่าจะต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้ เพราะฉะนั้น ใจท่านจึงมุ่งไปที่เป้าหมายหลัก เพื่อที่จะขจัดต้นแหล่งองพญามาร นำพาสรรพสัตว์ทั้งหลายเข้าสู่นิพพานให้หมด แม้ตัวท่านจะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายท่านก็ยอม หัวใจที่เด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง น้ำใจที่สูงส่งของท่านนี้ เป็นสิ่งที่ตราตรึงอยู่ในใจของลูกหลานยายทุกคนเสมอมา

 

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

 

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

600215_10.jpg - 95.17 kB

      นัยว่าพระเจ้ามหารถราช เสวยสมบัติ ในสักกราชาวดีนคร ท้าวท่านเป็นสัมมาทิฎฐิบุคคล คือมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ตรงกันข้ามกับ พระเจ้าปัญจาลราช กษัตริย์กรุงปัญจาลราชนคร เป็นมิจฉาทิฎฐิบุคคล คือไม่นับถือพระพุทธศาสนา กษัตริย์ทั้งสองเป็นสหายที่ไม่เคยเห็นหน้ากันเลย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ดอกไม้สีน้ำเงิน

600215_09.jpg - 55.65 kB

      เมื่อเดินชนคนแปลกหน้า  ฉันเอ่ยขอโทษเขาว่า  ฉันไม่ได้ตั้งใจ  เขาก็ตอบมาว่า “ ขออภัย ผมเองก็ไม่ทันเห็นคุณ “  เราต่างสุภาพ ถ้อยทีถ้อยอาศัย  แสดงน้ำใจแม้ไม่รู้จักกัน  แต่ที่บ้านเย็นวันนั้น  ฉันทำอาหารอยู่ในครัว  ลูกสาวตัวน้อยแอบมายืนข้างหลัง  โดยไม่ทันระวัง  ฉันหันกลับมาชนเธอล้มลง  “อย่ามายืนเกะกะ “ ฉันดุใส่ 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

เริ่มต้นใหม่

600215_08.jpg - 151.66 kB

        ผมเคยทำธุรกิจร้านขายของชำ  ไม่เพียงแค่เงินเก็บทั้งหมดของผมเท่านั้นที่สูญเสียไป  แต่ผมกลับมีภาระหนี้สิ้นที่ต้องชำระภายใน 7 ปี ด้วยอีกต่างหาก  ร้านของผมได้ปิดตัวลงเมื่ออาทิตย์ก่อนหน้านี้  และผมก็กำลังไปขอกู้เงินจากธนาคาร  เพื่อหางานทำใหม่ด้วย

หมวดหมู่รอง

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล