ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

ธรรมกายเจดีย์

 600215_06.jpg - 64.73 kB

ธรรมกายเจดีย์  เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยาก จะต้องหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ ถึงจะเข้าไปถึงธรรมกายเจดีย์ได้  แล้วไปจำลองมาสร้างในเมืองมนุษย์ 
เอาไว้เป็นศูนย์กลางแหล่งกำเนิดความดีของมวลมนุษยชาติ ซึ่งจะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับโลก

      การไปจำลองธรรมกายเจดีย์มานั้นเป็นสิ่งที่ยาก หลวงพ่อจึงอยากให้อยู่ถึง ๑,๐๐๐ ปี ภายในช่วงหนึ่งพันปีนี้จะมีผู้มีบุญ รู้แจ้งในศาสตร์ทั้งปวง ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ แล้วมาศึกษาวิชชาธรรมกาย จนเข้าถึงแหล่งกำเนิดของธรรมกายเจดีย์ แล้วจะเชื่อมโยงประสานงาน สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกต่อไป 

 

      การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์นี้ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก ดังนั้นลูก ๆ ทั้งหลายต้องเอาชีวิตจิตใจเป็นเดิมพัน ทุ่มกันสร้างให้สำเร็จให้ได้

 

      เกิดมาแล้วอย่างไรเราก็ต้องตาย แต่ก่อนตายบารมีต้องเต็มเปี่ยมให้ทุกอนุ วินาทีเป็นไปเพื่อการสร้างบารมี เมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้ว เราจะได้มีปีติมี ความสุขว่าเกิดมาในชาตินี้ได้กำไรชีวิต เกิดมาสร้างบารมีอย่างพระบรมโพธิสัตว์ในกาลก่อนยังประโยชน์ทั้งสามให้บังเกิดขึ้นกับตัวเองได้ คือประโยชน์ปัจจุบัน  ประโยชน์อนาคต และประโยชน์อย่างยิ่งคือ พระนิพพาน

  

(พระราชภาวนาวิสุทธิ์)
4  ธันวาคม  2537

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล