ธรรมะ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ความสัมพันธ์ระหว่างพระธรรม กับพระวินัย

           พระพุทธศาสนา คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติและทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา ๔๕ ปีหลังจากได้ตรัสรู้แล้ว ท่านแบ่งไว้เป็น ๒ ส่วน คือ ธรรม กับ วินัย หรือ พระธรรม กับ พระวินัย เรียกรวมกันว่า พระธรรมวินัย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ไตรสิกขา

          สิกขาแปลว่า การศึกษา, การเล่าเรียน ในที่นี้หมายถึงข้อที่จะต้องศึกษา, ข้อที่จะต้องปฏิบัติ มี ๓ ประการ จึงเรียกว่า ไตรสิกขา

          ไตรสิกขา เป็นข้อที่ท่านกำหนดไว้สำหรับศึกษาเรียนรู้สำหรับปฏิบัติ คล้ายเป็นหลักสูตรเพื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนาสำหรับบรรพชิตคือภิกษุสามเณร และพุทธสาวกทั้งหลายเมื่อเรียนรู้และปฏิบัติตามได้แล้วย่อมได้รับอานิสงส์ได้รับความเจริญก้าวหน้าไปตามลำดับ จนถึงสามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

พระวินัยบัญญัติ

อปฺปเกนปิ เมธาวี
ปาภเฏน วิจกฺขโณ
สมุฏฺฐาเปติ อตฺตานํ
อณุํ อคฺคึว สนฺธมํ ฯ

ผู้มีปัญญา มีความพินิจรอบคอบ
ย่อมตั้งตัวได้ด้วยต้นทุนแม้เพียงเล็กน้อย
เหมือนก่อไฟกองน้อยให้เป็นกองใหญ่.

ที่มา : จุลลกเสฏฐิชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๔ 

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ความฝัน ๑๖ ประการ ของพระเจ้าปเสนทิโกศล

 600215_01.jpg - 169.47 kB

      ครั้งหนึ่ง ในกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังทรงพระชนม์อยู่ พระเจ้าปเสนทิโกศล พระราชาแห่งแคว้นโกศล ทรงบรรทมหลับในเวลาราตรีทรงฝันเห็นนิมิตยืดยาวถึง ๑๖ ข้อ ทรงตกพระทัยตื่นขึ้นในกลางดึก เกิดความหวาดกลัวต่อมรณภัยแล้วก็ไม่สามารถข่มพระเนตรหลับได้อีก  จนรุ่งเช้า

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

มโนธรรมยังไม่กร่อน

 เรื่องโดย กมล  วัฒนโชติ

600216_12.jpg - 107.48 kB

      ณ ริมคลองส่งน้ำที่ทุ่งสามของรังสิต มีมูลดินที่ทำขึ้นใหม่ ๆ เกือบร้อยแห่งเรียงรายกันเป็นระยะ ๆ ได้ช่องไฟพองามยาว ๑ วา สูงขึ้นจากพื้นไม่เกิน ๑ คืบ ชะรอยทุ่งนาแห่งนี้จะเป็นสุสานที่สร้างขึ้นใหม่กระมังจึงไม่เคยได้ยินมาก่อน แต่ทำไมจึงศพฝังอยู่มากมายจนเกลื่อนกลาดดึกดื่นค่อนคืนป่านนี้แล้ว เงียบก็เงียบ หนาวก็หนาว ลมก็แรง แต่ยังมีคบเพลิงปักอยู่ เปลวไฟล้อเล่นกับสายลมเย็นวูบวาบ ดูสว่างวอม ๆ แวม ๆ น่าขนหัวลุก ใครหนอช่างขวัญดีบังอาจนักกล้าไปจุดคบเพลิงบูชาหน้าหลุมฝังศพเหล่านั้นยามค่ำคืน มิเกรงถูกภูตผีหลอกหลอนเหนือมูลดินเหล่านั้นมีเงาตะคุ่มสีขาวคล้ายคนนั่ง แม้ลมจะกรรโชกจนต้นไม้โดยรอบดอนลู่แทบหักกลางลำต้น แต่เงาตะคุ่มเหล่านั้นกลับไม่ไหวติง ยังแข็งทื่อเหมือนปราศจากชีวิตอยู่เช่นเดิม

หมวดหมู่รอง

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล