สัมภาษณ์ผู้ผ่านการอบรมบวชพระธรรมทายาท

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

                 ผมอยากบวชมานานแล้ว

        ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี อุดมศักดิ์ สุพรรณพงศ์ หรืออดีตพระอุดมศักดิ์ จิรญชโย แห่งโครงการ อุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย จากศูนย์อบรม วัดดาวเสด็จ อ.เมือง จ.สระบุรี ซึ่งมาช่วยอุปัฏฐากพระอาจารย์ ในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน ที่ศูนย์ อบรมวัดพระพุทธบาท เปิดเผยให้เราฟิงด้วยใบหน้าและ'นาเสียง ที่เบิกบานถึงเรื่องราวที่ได้ร่วมบวชในโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

               นรก สวรรค์ จริงหรือที่ว่า เป็น เพียงนิทานหลอกเด็ก?

       "อาตมาไม่เชื่อเรองนรก สวรรค์ เพราะอาตมาไม่เคยเห็น พวกนี้เป็นแค่นิทานหลอกเด็ก ขู่ให้กลัวเฉย ๆ" พระวิรัช เขมสโร (สืบสำราญ) อายุ ๒๒ ปี พระภิกษุในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย เปิดเผยทัศนะของท่านเกี่ยวกับ เรื่องนรก สวรรค์ อย่างไม่อ้อมค้อม   "ก่อนจะมาบวชอาตมากินเหล้าหนักมาก ทั้งเช้า สาย บ่าย คํ่า วันหนึ่งกินเหล้าขาวถึง ๔ ขวด ไม่กลัวนรก"

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

            หนุ่มอังกฤษ...อยากใช้ชีวิต เป็น พระ

       ในโลกยุคไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบัน วัฒนธรรมของแต่ละ ประเทศได้แพร่ขยายออกไปถึงกันและกัน ทำให้การบวชพระไม่ได้ เป็นเพียงเรื่องของชาวพุทธในเมืองพุทธเท่านั้น แต่มีชาวต่างชาติ เห็นคุณค่าของการบวชจนต้องเดินทางข้ามหุบเขา ผืนนา และ ท้องฟ้า เข้ามาบวชในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ดังเช่น ออสซี คอลแลนด์ (Oszey Calland) อายุ ๔๗ ปี เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว ชาวอังกฤษ  ออสซีทราบข่าวโครงการบวชพระครั้งนี้จากหุ้นส่วนที่ทำ ธุรกิจด้วยกัน ที่บ้านของหุ้นส่วนคนนี้ติดจานดาวธรรม (DMC)  ออสฃีจึงได้เรียนรู้คำสอนของพระสัมมาส้มพุทธเจ้าจากรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ซึ่งสามารถตอบคำถามของออสซี ได้ว่า คนเราเกิดมาทำไม ตายแล้วจะไปไหน..."DMC ทำให้ผมเข้าใจชีวิตมากขึ้น และที่สำคัญผมได้รู้ว่าจะ มีชีวิตต่อไปเพื่ออะไร"

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

             ดาราหนัง ซาไก ยูไนเต็ด มาบวช ๑๐๐,๐๐๐ รูป

       ชาเป็นชาวซาไกใน จ.สตูล เกิดในครอบครัวขาวซาไกแท้ ๆ ที่หมู่บ้านทับท่อง อ.ละงู จ.สตูล ซึ่งปืจจุบันมีชาวซาไกอาศัยอยู่ ประมาณ ๓๐ หลังคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นเด็กและวัยรุ่นยุคใหม่ นุ่งกางเกงยีนกันมานานหลายปีแล้ว   ชีวิตของชาวซาไกแม้ห่างไกลความเจริญทางวัตถุ แต่พวกเขาก็นับว่ามีความเจริญทางจิตใจไม่น้อยเมื่อเทียบกับคนเมือง บางคน เพราะพวกเขาไม่มีการลักเล็กขโมยน้อย ไม่นิยมดื่มเหล้า หรือสูบบุหรี่ และไม่รู้จักยาเสพติดอื่นใด วันที่ชาไปสมัครบวข พระอาจารย์ที่วัดควนกาหลงถามว่าเคยเสพยาเสพติดไหม เขาตอบ ด้วยความงุนงงว่า "ผมไม่รู้จักว่ายาเสพติดมันคืออะไร"

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

๒๔ ชั่วโมงแห่งความดี

      หลังจากบวชแล้ว กิจวัตรกิจกรรมส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิม เข่น สวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น นั่งสมาธิ ฟังธรรม ท่องบทสวด บันทึกผลการปฏิบัติธรรม ดู DMC และแบ่งกลุ่มกันรับบุญต่าง ๆ แต่มีกิจวัตรที่เพิ่มขึ้น ๒ อย่าง คือ การบิณฑบาต และปลงอาบัติ เพื่อความบริสุทธิ์

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล