ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

                 ผมอยากบวชมานานแล้ว

        ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จ.สระบุรี อุดมศักดิ์ สุพรรณพงศ์ หรืออดีตพระอุดมศักดิ์ จิรญชโย แห่งโครงการ อุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย จากศูนย์อบรม วัดดาวเสด็จ อ.เมือง จ.สระบุรี ซึ่งมาช่วยอุปัฏฐากพระอาจารย์ ในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน ที่ศูนย์ อบรมวัดพระพุทธบาท เปิดเผยให้เราฟิงด้วยใบหน้าและ'นาเสียง ที่เบิกบานถึงเรื่องราวที่ได้ร่วมบวชในโครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป 

         "ตอนนี้ผมอายุ ๖๐ ปี เป็นช้าราชการบำนาญกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ปา และพรรณพืช รักษาการผู้อำนวยการส่วน อุทยานแห่งชาติ ผมอยากจะบวชมานานแล้ว พอเกษียณออกมาและทราบข่าวว่ามีการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ซึ่งจะจัดการอบรม ที่วัดพระธรรมกาย จึงติดต่อไปที่วัด และได้ทราบว่ามีศูนย์อบรม ใกล้บ้านที่จังหวัดสระบุรี จึงไปสมัครทันทีโดยไม่ลังเลเลย"

        ด้วยประสบการณ์ในชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก ทำให้ อุดมคักดิ์เล็งเห็นว่าการบวชครั้งนี้จะเกิดประโยชน์อันมหาศาล ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น   "บวชครั้งนี้ เป็นการบวชเพื่อตัวเอง ให้สามารถใช้ชีวิตได้ อย่างมีความสุขมากขึ้น โดยการดำรงชีพแบบสมถะ ตั้งอยู่บนความ ไม่ประมาท ลดละความโลภ ความโกรธ ความหลง และยังเป็นการ ทดแทนบุญคุณบิดามารดา รวมทั้งให้ครอบครัวและญาติพี่น้องได้มี ส่วนในบุญจากการบวชของเรา และยังช่วยให้พระพุทธศาสนาคงอยู่ คู่แผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน ประเทศชาติก็จะร่มเย็น เป็นสุข"

       การบวชในครั้งนี้ อุดมคักดึ๋ได้รับสิ่งดี ๆ มากมายสมกับที่ อยากบวชมานาน เขารู้สึกว่า เวลา ๔๙ วัน ในโครงการฯ เป็นเวลา ที่คุ้มค่าจริง ๆ  "กิจกรรมในการอบรมได้ฝึกอุปนิสัยดี ๆ ให้เกิดขึ้นกับธรรม-ทายาทหลายอย่าง เช่น การตรงต่อเวลา ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย นิสัยรักการทำบุญทำทาน รักศีล ฯลฯ ซึ่งทำให้ธรรม-ทายาทหลาย ๆ ท่าน เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

       "นอกจากนึ้ ยังมีโอกาสนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด ความสบายใจ มีความสงบ ได้พักจิตใจหลังจากที่เหนื่อยล้าจากการ ทำงานมานาน และยังได้ฟืงธรรม ได้มีความรูในพระพุทธศาสนา มากขึ้น ทำให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมากขึ้น"    การอบรมครั้งนี้ สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของอุดมศักดิ์ มากมาย คุณธรรมที่เพิ่มพูนขึ้นในตัวเขาได้ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงแก่คนใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่สมาชิกใน ครอบครัว

       "ตอนนี้ครอบครัวผมมีศรัทธาในวัดพระธรรมกายมากขึ้น เมื่อก่อนนอกจากผมก็ไม่มีใครในบ้านอยากเข้าวัดนี้ เพราะได้ยิน แต่ข่าว ทำให้ไม่เข้าใจวัด แต่พอผมมาบวชก็ทำให้ครอบครัวไป ทำบุญ มีความศรัทธาและเข้าใจวัดมากขึ้น โดยล่าสุดก็ได้สร้าง พระธรรมกายประจำตัวในวันคุ้มครองโลกด้วย   "ที่เป็นอย่างนี้ ก็เพราะว่าเมื่อสึกออกไปแล้ว ผมได้นำ วัฒนธรรมชาวพุทธที่ได้รับจากการอบรมมาใข้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ผมกลายเป็นคนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น ขยันขึ้น และใจเย็นขึ้น เมื่อก่อนผมใจร้อน ของใช้ในบ้านไม่เคยจัด ตอนนี้ก็จัดให้เป็นระเบียบขึ้น จิตใจละเอียดขึ้น ทำให้คนรอบข้าง ภาคภูมิใจ

      "นอกจากนี้ ผมยังทำวัตรเช้า-เย็น นั่งสมาธิรอบเช้า รอบเย็น และถือศีล ๕ ถ้ามีโครงการต่าง ๆ ก็ไปร่วมกิจกรรม เข่น โครงการอุบาสิกาแก้วก็ไปทั้งรุ่น ๑๐๐,๐๐๐ คน และ ๕๐๐,๐๐๐ คน มีอะไรช่วยได้ก็ช่วย เช่น ขับรถพาพระอาจารย์ไปเทศน์สอน ตามศูนย์ ต่าง ๆ ซื้อภัตตาหาร ปานะ ไปถวายพระ รวมทั้งซื้อ อาหารไปฝากพี่เลึ้ยงอุบาสิกาแก้วด้วย และตั้งใจที่จะสนับสนุน โครงการที่เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาให้มากที่สุด

      "ตอนนี้ ผมก็ทำหน้าที่ชักชวนคนให้มาบวชในโครงการ อุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เข้าพรรษาด้วยครับ ผมเคย รับราชการอยู่บ้านนอก ผมรู้ว่าการบวชพระเป็นเรื่องยาก และต้อง เสียเงินมาก ทำให้เกิดหนี้สิน ถ้าบวชอย่างนี้เราแค'เตรียมร่างกาย และจิตใจ บวชก็ฟรี ไม่ต้องไปหาเงินมาบวช แถมไม'ยุ่งยากกับญาติ พี่น้องและคนรอบข้างด้วย

      "และเราจะได้รับสิ่งดี ๆ อย่างเต็มที่ เพราะหลักสูตรการ บวชเป็นหลักสูตรที่พระอาจารย์ท่านตั้งใจสั่งสอนให้เราได้เป็น พระแท้จริง ๆ ท่านจะสอนในสิ่งที่ดี โดยไม่แสดงความเหนื่อยใจ หรือความไม่พอใจให้เห็น ศีลาจารวัตรท่านงดงาม น่าศรัทธา เป็นแบบอย่างของพระแท้ที่ดีให้เราได้เลียนแบบ"

อุดมศักดิ'ได้รับสิ่งดี ๆ จากการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ครั้งที่แล้วด้วยตนเอง ดังนั้นเวลาไปชวนคนบวชรุ่น ๑๐๐,๐๐๐ รูป เข้าพรรษา เขาจึงสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าโครงการนี้ดีอย่างไรบ้าง

      "การบวขในโครงการนี้ ทำให้สามารถเลิกอบายมุขได้ จากที่ ผมเคยสูบบุหรี่และดื่มสุรามานานกว่า ๒๐ ปี พอเข้ามาบวชก็ตั้งใจ จะปฏิบัติให้ดี ทำให้ลืมเรื่องเหล่านี้ไปเลย และตั้งใจว่าจะเลิก อบายมุขไปตลอดชีวิต

      "โครงการนี้ยังสร้างคนให้เป็นคนดีได้มากมาย และสร้าง พระภิกษุสืบทอดพระพุทธศาสนาได้อีกด้วย อย่างการบวขครั้งที่ ผ่านมา ศูนย์อบรมวัดดาวเสด็จ จ.สระบุรี มีพระบวชจำนวน ๖๕ รูป ตอนนี้ยังบวชต่อ ๑๓ รูป และอีกหลายคนที่เคยบวช ก็จะกลับ มาบวชในรุ่นเข้าพรรษาอีก "

 

      ทุกวันนี้อุดมศักดึ๋จักชวนคนรอบข้าง เช่น ภรรยาที่ไม่เคย ปฏิบัติธรรมให้หันมาปฏิบัติธรรม ทำให้ครอบครัวและคนรอบข้างมี ความสุขมากขึ้น  การจัดโครงการอุปสมบทหมู่ครั้งละมาก ๆ เช่นนี้ เป็น หนทางลัดที่จะทำให้มีคนดีๆ เพิ่มขึ้นในสังคมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีว่า สังคมไทยของเราจะเป็นสังคมที่ดี ที่สงบร่มเย็นและน่าอยู่ยิ่งขึ้น เพราะสังคมที่ดีเกิดจากคนดีแต่ละ คนมารวมกัน

 

คุณ...ก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้สังคมดีขึ้นได้

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล