ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ นาคธรรมทายาทจาก ๓๐๐ กว่าวัดจากทั่วประเทศ เดินทางไปประกอบพิธีบรรพชาเป็น สามเณรที่วัดพระธรรมกาย

"การเข้ามาเป็นลูกพระพุทธเจ้าจำนวนมากมายขนาดนี้ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก เป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าพระพุทธปฏิมา ๑,๐๐๐,๐๐๐ องค์ เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา"

 

พิธีบรรพชาจัดขึ้นที่ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์

• เวลา ๐๖.๓๐ น. นาคธรรมทายาทเวียนประทักษิณรอบมหา-ธรรมกายเจดีย์

• เวลา ๐๗.๔๕ น. ทำพิธีขอบรรพชา โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์ (ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีพระมหา เถรานุเถระ จำนวน ๒๒๕ รูป จากทั่วประเทศ เมตตามาคล้องอังสะให้ โดยพระอุปัชฌาย์ให้โอวาทก่อนเริ่มพิธี บรรพชาสรุปใจความได้ว่า 

      "การบวชครั้งประวัติศาสตร์นี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะผนึกกำลัง รักษาและสร้างความมั่นคงให้กับพระพุทธศาสนา โดยอาศัยธรรม-ทายาทและญาติโยมเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ไม่ใช่เพียงบวช เพื่อรักษาประเพณี เพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ เพื่อสั่งสมบุญ ให้ตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นการบวชเพื่อธำรงรักษาพระพุทธ-ศาสนาให้มีความมั่นคง การบวชครั้งนี้จึงเป็นบุญมหาศาล เป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งสำคัญ ที่จะเล่าขานกันไม่จบ ภาพ ประวัติศาสตร์นี้จะคงอยู่คู่โลกต่อไป ไม่เพียงแค่ในประเทศไทย เท่านั้น สื่อจากต่างประเทศ ทั้งญี่ปุน เกาหลี ก็จะนำภาพการบวช ไปเผยแพร่ในประเทศ ในฐานะที่นับถือพระพุทธศาสนาเช่น เดียวกัน ภาพเหล่านี้จะไปกระตุ้นเตือนให้คนของเขาทำอย่างนี้บ้าง นี่คือ วัตถุประสงค์ที่แท้จริง"

      "การบวชนั้น เป็นการยากที่จะประพฤติตนให้ถูกต้อง ต้อง อาศัยความอดทน อดกลั้น ถ้าขาดความอดทนจะบำเพ็ญเพียรไม่ ได้ สิ่งสำคัญจะต้องปลูกศรัทธาให้มั่นคงในพระรัตนตรัย เชื่อใน พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ เชื่อในคำสอนของ พระพุทธเจ้าว่า การปฏิบัติสมณธรรมนั้นได้ผลจริง เชื่ออย่างนี้ก็จะมั่นใจว่าที่เราลงทุนปฏิบัติธรรมนั้นจะได้ผล เราก็จะอดทนปฏิบัติ ต่อไป  "ดังนั้น ในวันบวชพระสัมมาส้มพุทธเจ้าจึงแนะนำให้ผู้บวช ได้เรียนกรรมฐานเป็นเบื้องต้น จะได้คุ้มครองจิตใจไมให้ฟังซ่าน ให้ เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริง เมื่อเรามีจิตหยุดนิ่งดีแล้ว ใช้จิต พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายมีความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เมื่อ ถึงตรงนั้นจะสามารถควบคุมจิตใจให้สงบ ให้หยุดนิ่ง ใช้สมาธิ ใช้กรรมฐานช่วย เราก็บวชอยู่ได้สบาย..."

• ภาคบ่าย เวลา ๑๖.๐๐ น. ประกอบพิธีขอสรณคมน์และศีล ต่อด้วยพิธีขอนิสัย เป็นอันเสร็จพิธี ขณะนี้นาคธรรมทายาททุกท่าน ได้เป็นสามเณรอย่างสมบูรณ์

        ต่อไปนี้เป็นความรู้สึกจากใจธรรมทายาท ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็น ด้วยการกระทำว่า รักและกตัญญูต่อผู้บังเกิดเกล้ามากกว่าคำพูดว่า "รัก" เป็นล้าน ๆ คำ

- ธรรมทายาทสิปณ เดื่อมคั้น อายุ ๒๕ ปี กล่าวว่า "...เป็นการบวชครั้งแรกในชีวิต ไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะได้มาใส่ ผ้าเหลือง เพราะนับถือศาสนาคริสต์ ที่บ้านเป็นคริสต์ทั้งบ้าน ที่มา บวชครั้งนี้ เพราะที่บ้านไปซื้อจานดาวเทียมมาติด แล้วมีช่อง DMC ดูมาได้ ๒ เดือน คุณพ่อคุณแม่ก็ติดใจ. ชอบนั่งสมาธิ ที่สำคัญ ทุกคนในบ้านเริ่มเข้าใจเรื่องบุญ วันหนึ่งผมไปเซ็นสัญญาได้งานใหม่ คุณพ่อโทรมาคุยเรื่องบวช ๑๐๐,๐๐๐ รูป ผมเลยถามท่านว่าอยาก ให้ผมบวชใช่ไหม ท่านบอกว่า ถ้าผมบวชให้ท่านได้ ท่านก็จะมี ความสุขมาก ผมเลยรับปากว่า ผมจะบวชให้ โดยเลื่อนการทำงาน ไปก่อน เอาบุญให้คุณพ่อก่อนดีกว่า ต่อไปติดงานอาจจะไม่ได้บวช

       "วันนี้ ที่บ้านมากันทั้งบ้าน มาจากหาดใหญ่กันเลย ทั้ง คุณพ่อ คุณแม่ คุณยาย วันนี้เห็นแม่แล้วก็นํ้าตาไหล ปลื้มใจมาก ทุกคนในครอบครัวก็ปลื้มมากเช่นกัน ประทับใจวันนี้มาก จะไม่ลืม จนถึงวันตาย..."

 

- ธรรมทายาทวิเชษฐ์ วงษ์บัณฑิตเจริญ ครูสอนเด็กอนุบาล เล่าว่า "ผมมาบวชครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต อยากบวชมานานแล้ว วันหนึ่งมีคนมาชวน เขาบอกว่า ถ้าบวชให้แม่ แม่จะได้เกาะชาย ผ้าเหลืองพระลูกชายไปสวรรค์ ผมขอบคำนี้มาก ก็เลยอยาก ตอบแทนพระคุณแม่ด้วยการบวช

       "วันนี้รู้สึกตื้นตันใจ ประทับใจมาก ๆ เห็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ ดีใจที่ได้บวชในรุ่น ๑๐๐,๐๐๐ รูป หากบวชคนเดียวคงไม่ปลื้มเท่า นี้ เพราะบวชหมู่มีพลังมาก ทำให้เห็นพลังขาวพุทธจริง ๆ ตอนเดิน มา เห็นคุณแม่ร้องไห้มาแต่ไกล ผมรู้ว่าท่านคงปลื้มมากที่เรามีวันนี้ บวชเณรวันนี้ถือว่าปลื้มใจเกือบที่สุด เพราะวันปลื้มสุดในชีวิตก็คง เป็นวันบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป" 

บรรยากาศพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้ แม้พระอุปัชฌาย์ ก็ปลื้มใจไม่แพ้กัน ดังที่พระครูศรีปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดอิสาน จ.นครราชสีมา หนึ่งในคณะพระอุปัชฌาย์ได้กล่าวว่า 

      "อาตมาปลื้มตั้งแต่วันแรกที่มีคนเข้ามาบอกอาตมาว่าจะมี โครงการบวชพระ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ฟังแล้วรู้สึก ดีใจ ปัจจุบันนี้พระสงฆ์เราลดน้อยลงทุกวัน ๆ หลวงพ่อธมมชโยท่านมองเห็นภัยของพระศาสนา แล้วก็มองเห็นความ เจริญรุ่งเรือง ของพระศาสนา ท่านจึงจัดโครงการนี้ขึ้น

      "วันนี้ อาตมาได้เห็นธรรมทายาทที่มาคล้องอังสะ บางคน นํ้าตาคลอเข้ามาเลย เข้าใจว่าคงจะปลื้มใจ'จึงได้ร้องไห้ อาตมาเอง ก็ปลื้ม มองเห็นประโยชน์ที่ขาวพุทธจะได้..."

       วันนี้ นาคธรรมทายาททุกท่านก็ได้ผ่านการบรรพชาเป็น สามเณร ห่มคลุมผ้ากาสาวพัสตร์เรียบร้อยแล้ว รอวันที่จะไป อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยอย่าง สมบูรณ์อุปสมบท

 

พิธีกรรมทางสงฆ์ จัด กระจาย ในวัดต่างๆ ทั่วไทย

 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล