ธรรมะ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

การบวชที่ได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่

          การ บวชของเรา ไม่ว่าเราจะบวชช่วงสั้นหรือบวชช่วงยาวก็ตาม หรือบางคนอาจจะลาพักชั่วคราวจากการทำงาน จากการศึกษาเล่าเรียน ที่เราเรียกว่าบวชช่วงสั้น

นั้น เราจะต้องมีความคิดอยากจะเป็นพระเป็นเณรที่แท้จริง มีความตั้งใจทำพระนิพพานให้แจ้งเหมือนกัน การบวชคราวนี้จึงจะมีอานิสงส์มาก อย่าคิดว่าบวชเพียงแค่ให้ผ่านๆ

ไปวันหนึ่งคืนหนึ่ง กระทั่งครบ ๓ เดือน แล้วจะได้อานิสงส์ใหญ่ อย่าพึงคิดอย่างนั้น

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

คิด พูด ทำ อย่างสมณะ

       พระและสามเณรที่ดีนั้นจะต้องมี “สมณสัญญา” คือ คิดแบบสมณะ พูดแบบสมณะ  และทำแบบสมณะเมื่อ ใดเราลืมตาตื่นขึ้นมา เห็นผ้ากาสาวพัสตร์ห่มคลุมกาย

ของเราอยู่ ก็ให้มีจิตสำนึกในการเป็นนักบวชขึ้นมาทันที แล้วก็คิดแบบพระ พูดแบบพระและทำแบบพระ ทำอย่างนี้ไปจนกระทั่งเข้าจำวัด

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โลกร่มเย็นด้วยสมณสัญญา

           แม้ เพื่อนภิกษุสามเณรด้วยกัน เมื่อเห็นลูกทุกรูปก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในจิตใจของเขา อยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ให้เป็นนักบวชที่สมบูรณ์ขึ้นมา

นั่นคือลูกทุกรูปได้เป็นประดุจดวงประทีป ได้สร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ได้เป็นเนื้อนาบุญและได้เป็นอายุของพระศาสนาแล้ว โดยที่ลูกไม่รู้ตัวเรา ทำตรงนี้แค่นี้ แต่มีผลที่ยิ่ง

ใหญ่ไปออกตรงโน้น เหมือนตักน้ำรดโคนต้นไม้เพียงหนึ่งขัน แต่มีผลไปถึงลำต้นกิ่ง ก้าน ใบ ดอก และมีผลแจกจ่ายเป็นทานแก่นกกา และมนุษย์ทั้งหลาย น้ำขันเดียวยังมี

ผลถึงมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ได้ลิ้มรสความหอมหวานสดชื่นของผลไม้

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

      SMS ชวนบวชแสนรูป เหมาะสำหรับไว้ส่ง SMS ให้เพื่อนเพื่อชวนบวชแบบสั้นๆ ไว้ปลื้มแบบนาน ๆ เป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆที่อ่านแล้วสกิดต่อมบวช เพื่อให้พื้นแผ่นดินไทยเต็มไปด้วยเหล่าผู้ชายแมนๆ ที่สละชีวิตแบบฆราวาสมาบวชเป็นพระภิกษุที่สง่างาม

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กัณหฤาษี

            มนุษย์มักจะเรียกร้องต้องการอิสรภาพและความสุข  แต่ในความเป็นจริง  มนุษย์กลับจองจำตนเองไว้ภายในกำแพงแห่งลาภ  ยศ  สรรเสริญ  อันเป็นกำแพงซึ่งขวางกั้นมนุษย์ไว้ไม่ให้รู้อิสรภาพและความสุขที่แท้จริง ถึงอย่างนั้น  มันก็มิอาจปิดบังสายตาของผู้มีปัญญาได้  ดังนั้น  แม้ชีวิตภายในกำแพงลาภ  ยศ  สรรเสริญนี้  จะหอมหวลเย้ายวนสักปานใด  ก็ยังมีผู้ยินดีจากไปอย่างไม่เหลียวหลัง

หมวดหมู่รอง

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล