ธรรมะ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 580820_03.jpg - 423.91 kb


     ธุดงค์ แปลว่า ขัดเกลากาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาดปราศจากธุลีกิเลส หนักเป็นเบา เบาเป็นละลายหายสูญไป เราไปเดินธุดงค์เพื่อการนี้นะ เพราะฉะนั้นในทุกอิริยาบถเราต้อง

สำรวมอินทรีย์โดยตรึกองค์พระไป เรื่อย ๆ ตลอดทาง ให้มองเข้าไปภายในอย่าให้ใจเลื่อนลอย จะได้ไม่เสียเที่ยวในการเดินธุดงค์

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 580820_04.jpg - 120.88 kb

   การมาวัดช่วยกันทำความสะอาดเสนาสนะ จะได้อานิสงส์คือ ต่อไปผิวพรรณวรรณะจะผ่องใส สวยงาม พวกกระ จุดด่างดำ  ไฝฝ้า หรืออะไรต่าง ๆ ไม่มีสิทธิ์ขึ้นเลย เมื่อจะไปอยู่ที่

แห่งหนตำบลใดจะเจอแต่ที่ที่น่ารื่นรมย์สวยงาม ทำให้สบายใจ ทั้งที่ในมนุษย์โลก และที่ในเทวโลก

  

วันศุกร์ที่   ๔   เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

580820_05.jpg - 90.12 kb

 

ผมอยากทราบว่า อานิสงส์จากการบวช การทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนมาบวช และการจัดงานบวช ได้บุญแตกต่างกันอย่างไรครับ

 

คุณครูไม่ใหญ่

 

       อานิสงส์การบวชโดยย่อ ผู้บวชจะได้บุญมากที่สุด คือ ปิดอบายให้กับตัวเองและคุณพ่อคุณแม่ จะได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาไปทุกชาติ  การทำหน้าที่กัลยาณมิตร

 

ชักชวนคนมาบวช ทำให้มีพวกพ้องหมู่ญาติที่เป็นคนดี เป็นบัณฑิต เป็นนักปราชญ์ ถ้าชวนมากจะมีพรรคพวกมาก ถ้าชักชวนน้อยจะมีพรรคพวกน้อย การมีพรรคมีพวกก็จะทำให้มี

 

ความสะดวกในการสร้างบารมี

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

580521_06.JPG - 658.77 kb

       การบวชเป็นพระไม่ใช่ง่ายนะ ต้องสั่งสมบุญกันข้ามภพข้ามชาติ กว่าจะมาเป็นผู้ชาย กว่าจะมีกุศลศรัทธาอยากบวชก็ไม่ง่าย และต้องมีคุณสมบัติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตเอาไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ ถึงจะบวชได้ เป็นการลงทุนข้ามชาติทีเดียว คือ ชาติที่ผ่านมาจะต้องสั่งสมบุญให้ได้เกิดเป็นผู้ชาย บุญน้อยก็ด้อยโอกาส บุญมากก็ได้โอกาส ต้องสั่งสมบุญมาก เป็นกะเทยก็บวชไม่ได้ ผู้หญิงก็ไม่ได้ ต้องผู้ชาย ขนาดเห็นว่าเป็นผู้ชาย ยังต้องถามกันในโบสถ์เลย ปุริโสสิ ผู้ชายรึ ไม่น่าเชื่อ เห็นกันจะ จะ ขนาดนี้ ยังต้องถาม เดี๋ยวนี้ต้องถามกันให้หนักยิ่งขึ้นไปอีก สมัยก่อนในโบสถ์เขาถามกันครั้งเดียว ปุริโสสิ ผู้ชายรึ ทีนี้ต้องถาม ๓ ครั้ง ไม่ค่อยจะมั่นใจ  ถ้าเกิด ผู้ชายฮ่ะ อะไรอย่างนี้ยุ่งเลย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

580521_03.jpg - 190.03 kb

          พระพุทธศาสนามีความสำคัญสำหรับทุก ๆ ชีวิตในโลก มีความสำคัญมาก คอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย เป้าหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ ความหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมีกันมานับภพนับชาติไม่ถ้วน มีเป้าหมายจะพ้นทุกข์ ให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เพราะเห็นภัยในวัฏสงสาร 

หมวดหมู่รอง

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล