โครงการบวชพระ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบวชพระ รุ่นนานาชาติ
International Dhammadayada Training & Mass Ordination Program     "For all male Buddhists. The individual cultivates merit that carries over into the next life and receives many benefits for his present life. Furthermore, he gains knowledge, wisdom, a greater understanding of the world, both socially and economically as well as physical, mental and spiritual well-being. Those who areordained are not merely individuals who shave their heads and wear monks' robes; they must train, practice, and embody the teachings of Lord Buddha."

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
    
 
      เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมโครงการ ๒ (สาธุชนทั่วไป)  เพื่อศึกษาธรรมะวินัยและปกิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๖๕ ปี โครงการ ๒  เนื่องในวาระครบรอบ ๖๕ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒
{ ระยะเวลาการอบรม ๗ มีนาคม - ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ } 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๖๖ ปี โครงการ ๑
เนื่องในวาระครบรอบ ๖๖ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
{ ระยะเวลาการอบรม ๒๙ มีนาคม - ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ }
สำหรับผู้เคยอบรมธรรมทายาทหรือผู้นำบุญ

ใบสมัครโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 66 ปี

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๖๗ ปี โครงการ ๑

เนื่องในวาระครบรอบ ๖๗ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
{ ระยะเวลาการอบรม ๑๔ มีนาคม - ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ } ๔๘ วัน
สำหรับผู้เคยอบรมธรรมทายาทหรือผู้นำบุญ

ใบสมัครโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 67 ปี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
บริเวณเสา M7 ( เอ็ม ๗ ) สภาธรรมกายสากล 
ติดต่อ 0867791585 , 0869719000 , 028311848- 9

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน  รุ่นที่ ๓๘ (สำหรับนักศึกษาอายุ 17 -25 ปี)
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
{ ระยะเวลาการอบรม 23 มีนาคม - 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ }

ธรรมทายาทรุ่นนี้ รับเฉพาะนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ,คุณสมบัติครบถ้วน และต้องมาสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคมนี้เท่านั้น
ถ้าไม่ใช่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงกำหนด โปรดสมัครบวชได้ที่ศูนย์อบรมเยาวชน นครราชสีมา, ศูนย์อบรมเยาวชน ผาสุกวาณิช จ.ราชบุรี หรือศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกาย

ค้นหา