โครงการบวชพระ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ต้นแบบ ที่ดีแท้ แม้เพียง...หนึ่ง นำมาซึ่ง เยาวชนดี อีกนับ...ล้าน

บวชทั้งที ต้องมีต้นแบบ

    ในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนา ทรงเป็นต้นแบบและสั่งสอนชาวโลกให้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอน อันเป็นหนทางในการดำรงชีวิต พบกับความสุขความเจริญในชีวิต และหนทางที่พ้นจากภัยในวัฏฏะ นับเป็นสิ่งที่มีค่าอันประเสริฐมหาศาล อันหาที่เปรียบมิได้ พระองค์ได้ยกพระภิกษุไว้ในฐานะผู้เป็นต้นแบบ เป็นผู้รักษาคำสอน เป็นครูสอนศีลธรรมให้แก่ชาวโลกอย่างแท้จริง

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 104 ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย

     ขอเชิญลูกหลานคุณยายฯ บวชบูชาธรรม แสดงความเคารพรักหลวงปู่ฯ ครูไม่ใหญ่ และคุณยายอาจารย์ฯ อบรมระหว่างวันที่ 5 มกราคม ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 (รวม 30 วัน) ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี สมัครเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย หมายเลขโทรศัพท์ : 081-483-2948, 08-3136-9516 หรือทุกวัน ที่ระเบียง 3 สภาธรรมกายสากล

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

    มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรม, วัดพระธรรมกาย, ชมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคุรุสภา ร่วมกันจัด “โครงการอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณรดีศรีตำบลนำร่อง” เพื่อสร้างแกนนำในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาและศีลธรรมไทย ผ่าน “โครงการโรงเรียนดี ศรีตำบล” เพื่อสร้างเด็ก เยาวชน และคนดีให้เกิดขึ้นในชุมชน นำความสงบร่มเย็นมาสู่สังคมไทย สังคมโลก ควบคู่กับความสุขที่ทรงคุณค่าตลอดไป

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 9 แห่งสมาคมพุทธบุตร 60
โดย นายกสมาคม คุณสุวิทย์ วิชชาวุธ

โครงการอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหาร

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ลำดับที่ จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์
1 กระบี่ 081-406-7997
087-280-8623
2 กรุงเทพฯ 088-022-4494
085-110-2336
3 กาญจนบุรี 083-540-6605
4 กาฬสินธุ์ 088-002-6257
084-334-8995
5 กำแพงเพชร 089-746-9083
088-227-7904
088-227-7902
6 ขอนแก่น 084-666-9908
085-011-9912
7 จันทบุรี 086-394-5999
8 ฉะเชิงเทรา 086-836-3015
089-754-2003
9 ชลบุรี 083-540-7147
088-002-6190
10 ชัยนาท 082-790-7018
083-540-6643
11 ชัยภูมิ 089-491-5770
12 ชุมพร 089-470-3368
085-797-9926
13 เชียงราย 088-227-7826
084-687-6690
089-777-1132
088-088-2268
14 เชียงใหม่ 080-124-6655
15 ตรัง 081-596-6833
086-942-5675
082-478-7027
16 ตราด 083-540-4860
089-770-0821
17 ตาก 085-132-2048
18 นครนายก 083-540-4850
081-436-1825
19 นครปฐม 083-540-6775
088-088-2321
20 นครพนม 089-414-4442
081-446-5798
21 นครราชสีมา 088-227-8041
088-227-8043
085-137-9289
080-739-9134
085-118-1234
088-088-2287
044-341-375
22 นครศรีธรรมราช 082-332-4596
075-466-0666
23 นครสวรรค์ 083-540-5022
083-540-6419
24 นนทบุรี 083-540-5023
25 นราธิวาส 083-653-6553
089-739-3732
26 น่าน 081-489-6373
084-523-3819
27 บึงกาฬ 084-516-7588
089-667-7669
28 บุรีรัมย์ 081-718-1175
29 ปทุมธานี 083-540-5021
วัดพระธรรมกาย 088-022-4494
085-110-2336
30 ประจวบคีรีขันธ์ 089-794-0305
083-540-6780
31 ปราจีนบุรี 082-450-9913
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 088-227-7889
082-474-4344
32 ปัตตานี 080-533-1675
081-678-3322
085-670-2323
33 พระนครศรีอยุธยา 081-256-3557
089-768-2281
088-462-1323
088-460-0776
34 พะเยา 089-526-9957
089-852-9072
35 พังงา 089-766-5427
36 พัทลุง 085-672-3174
082-820-8566
084-853-6765
37 พิจิตร 088-227-7892
089-031-7258
38 พิษณุโลก 089-787-7104
081-395-9002
39 เพชรบุรี 081-697-4913
40 เพชรบูรณ์ 087-619-9747
088-227-7980
41 แพร่ 088-002-6180
089-892-1239
42 ภูเก็ต 083-540-8155
082-479-1857
43 มหาสารคาม 082-441-3455
083-675-5129
44 มุกดาหาร 081-580-3385
081-306-5393
45 แม่ฮ่องสอน 084-916-2573
081-960-4473
080-793-9262
088-088-2273
083-540-6737
46 ยโสธร 085-132-2047
088-504-5270
47 ยะลา 083-651-8305
48 ร้อยเอ็ด 089-006-4601
085-342-0836
49 ระนอง 083-540-4910
083-540-5575
50 ระยอง 083-540-4910
083-540-5575
51 ราชบุรี 083-540-6608
083-540-6609
52 ลพบุรี 089-788-1707
53 ลำปาง 083-540-4877
088-088-2274
54 ลำพูน 083-540-5011
081-530-1954
55 เลย 088-002-6338
082-782-1809
087-792-5398
56 ศรีสะเกษ 089-628-0112
081-481-1037
57 สกลนคร 086-834-1717
082-700-6427
083-540-6737
081-888-9572
081-564-5204
58 สงขลา 083-540-7267
082-442-6005
089-466-8899
081-541-6515
089-733-1436
59 สตูล 086-966-9370
089-734-3196
60 สมุทรปราการ 086-320-9508
61 สมุทรสงคราม 087-415-7282
080-435-2225
62 สมุทรสาคร 089-893-2887
081-554-8566
63 สระแก้ว 083-540-4623
088-088-2328
64 สระบุรี 089-787-4542
65 สิงห์บุรี 083-540-4870
66 สุโขทัย 087-552-9157
081-578-5524
67 สุพรรณบุรี 083-540-6601
081-434-0775
086-305-2409
68 สุราษฎร์ธานี 081-476-4333
69 สุรินทร์ 083-540-6603
083-540-4851
70 หนองคาย 085-113-6016
082-743-5799
087-218-8972
71 หนองบัวลำภู 084-933-9229
72 อ่างทอง 089-242-9597
084-651-4659
73 อำนาจเจริญ 081-398-0644
74 อุดรธานี 089-667-7669
085-282-6487
083-678-6618
75 อุตรดิตถ์ 090-005-2518
083-540-7271
76 อุทัยธานี 089-777-7792
085-923-1450
77 อุบลราชธานี 081-420-6772
089-721-3933

ค้นหา