โครงการบวชพระ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๖๖ ปี โครงการ ๑
เนื่องในวาระครบรอบ ๖๖ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
{ ระยะเวลาการอบรม ๒๙ มีนาคม - ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ }
สำหรับผู้เคยอบรมธรรมทายาทหรือผู้นำบุญ

ใบสมัครโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 66 ปี

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๖๗ ปี โครงการ ๑

เนื่องในวาระครบรอบ ๖๗ ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
{ ระยะเวลาการอบรม ๑๔ มีนาคม - ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ } ๔๘ วัน
สำหรับผู้เคยอบรมธรรมทายาทหรือผู้นำบุญ

ใบสมัครโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 67 ปี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
บริเวณเสา M7 ( เอ็ม ๗ ) สภาธรรมกายสากล 
ติดต่อ 0867791585 , 0869719000 , 028311848- 9

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน  รุ่นที่ ๓๘ (สำหรับนักศึกษาอายุ 17 -25 ปี)
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓
{ ระยะเวลาการอบรม 23 มีนาคม - 23 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ }

ธรรมทายาทรุ่นนี้ รับเฉพาะนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ,คุณสมบัติครบถ้วน และต้องมาสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคมนี้เท่านั้น
ถ้าไม่ใช่นักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงกำหนด โปรดสมัครบวชได้ที่ศูนย์อบรมเยาวชน นครราชสีมา, ศูนย์อบรมเยาวชน ผาสุกวาณิช จ.ราชบุรี หรือศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกาย

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ปิดเทอมทางโลกเปิดเทอมทางธรรม 
ก้าวสู่บทเรียน...วิชชาชีวิต
เพื่อความเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์


การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้น มิใช่มีเพียงปริญญา แต่ควรที่จะศึกษาวิชาในการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย จึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่แท้ จะต้องมีความรู้ทั้งทางโลก และทางธรรม ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นไปเพื่อการ ประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตเท่านั้น ซึ่งยังขาดความสมบูรณ์ ในการตอบโจทย์ของชีวิต จำเป็นจะต้องอาศัยคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อก่อให้เกิดหลักในการดำเนินชีวิต ที่ถูกต้องนั่นเอง ดังนั้น ความมีสติ มีปัญญา ความสุข ความเจริญและประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต ย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้มาศึกษาธรรมะอย่างแท้จริง

โครงการอบรมธรรมทายาท มิใช่เป็นเพียง การบวชตามประเพณี แต่เป็นหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ประกอบด้วยสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์ให้คำปรึกษา และคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะต้องฝึกหัดอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการฝึกความมีวินัย ความเคารพ ความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหาร ปัจจัยสี่ รวมไปถึงได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นหมู่คณะ และเสริมทักษะในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาการอบรมในช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประมาณสองเดือนได้อย่างคุ้มค่า โดยธรรมทายาททุกคน จะต้องเตรียมตัวก่อนบวชในเดือนแรก ด้วยการรักษาศีล๘ อยู่ธุดงควัตร ปฏิบัติสมาธิเจริญภาวนา ศึกษาธรรมะขั้น พื้นฐาน และหลังจากบวชแล้วจะต้องฝึกฝนอบรมตาม พระธรรมวินัย เดินธุดงค์ ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎก และปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง สมกับการเป็นบัณฑิต ที่สมบูรณ์แบบ อีกทั้งอานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้น ย่อมส่งผลถึง บิดามารดา และผู้สนับสนุนการบวชทุกคน

การสมัครและการยื่นเอกสารการสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.   ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย หรือในทุกวันอาทิตย์ เสา M 7 สภาธรรมกายสากล
๒.   ชมรมพุทธศาสตร์ หรือศูนย์รับสมัครในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
๓.   ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(สำหรับผู้มาสมัครในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม ต้องไปสมัครพร้อมยื่นเอกสารครบถ้วนที่อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากล เวลา ๑๒.๓๐น. เท่านั้น)

กำหนดการอบรม

วันสัมภาษณ์ (ผู้สมัครทุกคนต้องมาในวันนี้ เพื่อสอบสัมภาษณ์)

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เริ่มการอบรม วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ชมรมพุทธศาสตร์สากล อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พิธีปลงผม วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันบรรพชา วันเสาร์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผู้ปกครองลงทะเบียนรับผ้าไตรฯและบาตร เวลา ๐๕.๓๐ น.

พิธีตักบาตรฉลองพระและสามเณรใหม่ (ตักบาตรอาหารแห้ง)

วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๓๐น. ณ สภาธรรมกายสากล (โซนทิศเหนือ ติดมหาธรรมกายเจดีย์)

สิ้นดการอบรม วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ เบอร์โทรศัพท์ 028312739 , 0835406433 และ 0870772123

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล