โครงการบวชพระ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน       คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินร่วมกับ คณะกรรมธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฏร ขอเชิญชายแท้ทุกท่านร่วมบวชครั้งประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยพระเถระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมจากทั่ว สังฆมณฑลจะเมตตา มาแสดงธรรม  จดหมายจาก กรรมาธิการ ศาสนา ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วม “โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เข้าพรรษา”
ดูได้ที่นี่

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 

 

 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

     แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรม ที่พระพุทธศาสนาปักหลักอย่างมั่นคงมายาวนานนับพันปี กระแสธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของชาวไทย เกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม จนได้รับการกล่าวขานเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

        มีคำอยู่ 2 คำที่เกิดขึ้นในใจของคนเราเสมอ ๆ นั่นก็คีอคำ-ว่า "อยากได้" กับ "ไม่อยากได้"เช่น..อยากได้ชีวิตที่ดี ..อยากได้ชื่อเสียงเกียรติยศ..อยากได้ทร้พย์สิน เงินทอง ..อยากได้ความสุขความสำเร็จ ฯลฯ และ ไม่อยากได้อะไรที่ทำให้ชีวิต เป็นทุกข์ ..ไม่อยากจน ..ไม่อยากล้มเหลว ..ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วย ฯลฯ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

อุปสมบทหมู่ ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม ๑๐๒ ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 

บูชามหาปูชนียาจารย์ ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย

     ขอเชิญลูกหลานคุณยายฯ บวชบูชาธรรมเคารพรักหลวงปู ครูไม่ใหญ่ คุณยายอาจารย์ฯอบรมระหว่างวันที่ ๘ มกราคม ถึง ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานีดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและคำขานนาคได้  >>ที่นี่<< สมัคร อบรม ที่ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท  อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย  โทรศัพท์ : 02-8311840-2, 081-483-2948,081-654-5000,081-4163823 หรือทุกวันอาทิตย์ที่ เสาเอ็ม ๗ (M7) สภาธรรมกายสากล

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 อุปสมบทหมู่รุ่นผู้บริหาร ๒๕๕๓

บวชเติมบุญ แทนคุณพ่อแม่ ถวายเป็นพุทธบูชา

       อบรมระหว่างวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน - ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิต วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ บรรพชาอุปสมบท

***มีค่าลงทะเบียนในการสมัคร***

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล