โครงการบวชพระ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี

อบรมระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี

 

การรับสมัคร 

      สมัครได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (หมู่บ้านบรรลุธรรม) ในวันธรรมดา หรือทุกวันอาทิตย์ที่เสา O27 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2559

****ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการบวช****

(รวมไปถึงผ้าไตรจีวร บาตร ทาง โครงการอบรมได้จัดเตรียมไว้แล้ว)

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๗ ปี 

คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย 

อบรมระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม ๑๐๗ ปี คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย   อบรมระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

       คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นศิษย์เอกหนึ่งไม่มีสอง ของหลวงปู่วัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เป็นผู้สืบสานมโน

ปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก ท่านคือผู้รวบรวมหมู่คณะ มาบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายให้เป็นแหล่งรวมใจของสาธุชน

จนปัจจุบัน กลายเป็นแหล่งบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่รองรับการสร้างบารมี การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาและเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วโลก และจะ

เป็นบุญสถานที่จะเป็นศูนย์กลางการชุมนุมของพุทธบุตรจากทั่วโลกในอนาคต จึงกล่าวได้ว่าหากไม่มีคุณยายอาจารย์ก็ไม่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ (พระเทพญาณมหามุนี ) ไม่มีวัด

พระธรรมกายและไม่มีหมู่คณะนักสร้างบารมีในวันนี้

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 75 ปี พระราชภาวนาจารย์

รับสมัครนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปี

อบรมวันที่ 17 ธันวาคม 2558 - 9 มกราคม 2559
 

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 75 ปี พระราชภาวนาจารย์

 

     เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 75 ปี พระเดชพระคุณพระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตขีโว) รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และ

ประธานโครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ผู้บุกเบิกโครงการอบรมธรรมทายาทมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 มีธรรมทายาทผ่านการอบรมแล้วนับ

แสนคน

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

อุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร รุ่นที่ 12

วันที่ 2 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2558 (อุปสมบท วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2558)

ณ วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร

บวชเติมบุญ แทนคุณพ่อแม่ ถวายเป็นพุทธบูชา

อุปสมบทหมู่ รุ่นผู้บริหาร รุ่นที่ 12 วันที่ 2 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2558

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 131 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

วันที่ 23 กันยายน ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

580827_01.jpg - 120.9 kb

 

     อบรมระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์

โทรศัพท์ 090-941-9588 , 087-711-1269

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล