โครงการบวชพระ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี

ชีวิตสมณะเป็นชีวิตที่สูงส่ง น่าเคารพ กราบไหว้ เทิดทูนบูชา น่าปลื้ม และภาคภูมิใจ

     เนื่องในวาระอันเป็นสิริมงคล ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามที่ควรค่าแก่การจดจด ด้วยการเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี ร่วมสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในจิตใจอย่างเต็มที่ โดยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา น้อมจิตใจให้สุขสงบ ใสสว่าง บริสุทธิ์ผ่องใส และบวชบูชาธรรมซึ่งถือเป็นการปฏิบัติบูชาอันประเสริฐกว่าการบูชาด้วยสิ่งใดๆ แด่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้เป็นผู้นำ และต้นแบบในการสร้างบุญบารมีของพวกเราทุกคน ดังนั้น แม้จะบรรพชาอุปสมบทเพียงระยะเวลาสั้น แต่ก็ย่อมจะเกิดผลานิสงส์มากมาย บุญบารมีนี้จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกประทับแน่นอยู่ในจิตใจของเราตลอดไป

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์ฯ

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

      คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นศิษย์เอก “หนึ่งไม่มีสอง” ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปาน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร เป็นผู้สืบสานมโนปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก คุณยายอาจารย์ฯ คือ ผู้รวบรวมหมู่คณะมาบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย ให้เป็นแหล่งรวมใจของสาธุชน จนปัจจุบันกลายเป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่รองรับการสร้างบารมี การประพฤติปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และเหล่ากัลยาณมิตรจากทั่วโลกเรือนแสนเรือนล้าน และจะเป็นบุญสถานที่จะเป็นศูนย์กลางการชุมนุมของพุทธบุตรจากทั่วโลกในอนาคต จึงกล่าวได้ว่า “หากไม่มีคุณยายอาจารย์ฯ ก็ไม่มีหลวงพ่อ (พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)) ไม่มีวัดพระธรรมกาย และไม่มีหมู่คณะนักสร้างบารมีในวันนี้”

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2556 แห่งสมาคมพุทธบุตร 60

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

รายชื่อศูนย์อบรมโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย (พ.ศ.2556)

 

ลำดับ จังหวัด ศูนย์อบรม ที่ตั้ง รหัสศูนย์ หัวหน้าศูนย์ หมายเลขโทรศัพท์
1 กระบี่ วัดพานิชรัตนานุกูล ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 1286119 พระพิชิต สิริจนฺโท 0815724241
2 กรุงเทพมหานคร 1 วัดเวฬุวนาราม สีกัน ดอนเมือง กทม. 1210184 พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร 0854154455
3 กรุงเทพมหานคร 3 วัดคลองภูมิ ช่องนนทรี ยานนาวา กทม. 1244291 พระพิจิตร ปภากโร 0867799768
4 กรุงเทพมหานคร 4 วัดกก ท่าข้าม บางขุนเทียน กทม. 1210067 พระอุทัย อุทโย 0862421854
5 กรุงเทพมหานคร 7 วัดภาวนาภิรตาราม บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กทม. 1210360 พระพิเชษฐ์ อภิเชฏโฐ 0875940207
6 กาญจนบุรี วัดท่ามะกา ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 1214375 พระณัฐวุฒิ โชติกโร 0894593884
7 กาญจนบุรี วัดเขาวงจินดาราม ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 1214480 พระมหาวันชนะ ฐานภทฺโท 0834962908
8 กาญจนบุรี วัดพุทธบูชา ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 1214404 พระวุฒิ กิตฺติภทฺโท 0877669722
9 กาญจนบุรี ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ในอุปถัมป์พระภาวนาวิริยคุณ ต.เกาะสำโรง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1999844 พระวินัย อธิโชโต 0875404171
10 กาญจนบุรี ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1243881 พระธีรวัฒน์ สุรธีโร 0835406448
11 กาญจนบุรี สำนักสงฆ์เขารักษ์ ต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 1243882 พระระวี อรุณสุโภ 0844242704
12 กาญจนบุรี วัดสุวรรณคีรี(เขาปูน) ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 1214669 พระสายทอง สุวรรณภทฺโท 0834105325
13 กาญจนบุรี วัดถ้ำเนรมิต ต.แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 2000007 พระครูวิสุทธิกาญจนกิจ 0863392546
14 กาญจนบุรี วัดเขามุสิการาม ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 1214682 พระนิธินันท์ ชาตรตโน 0882342702
15 กาญจนบุรี วัดไผ่งาม ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 1214533 พระประยุทธ สุทฺธิจนฺโท 0815799579
16 กาฬสินธุ์ วัดป่าโคกหนองแซง ต.จุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 1286112 พระโฆษิต สนตฺมโน 0800061827
17 กาฬสินธุ์ วัดสะอาดสมศรี ต.ทุ่งคลอง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 1213832 พระสมภพ ปัญญาสีโล 0852062142
18 กาฬสินธุ์ วัดโพธิ์ศรีท่าแห่ ต.ฆ้องชัยพัฒนา อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 1241379 พระมหาสมชาย คณิสฺสโร 0897756779
19 กาฬสินธุ์ วัดสามัคคีธรรม ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 1213871 พระชิงชัย รุจิรคโณ 0892290021
20 กาฬสินธุ์ วัดนากระเดา ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 1243197 พระสุรสิทธิ์ สุรจิตโต 0903391094
21 กาฬสินธุ์ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ต.โพนทอง อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 1999508 พระสุปัณชา วิจกคโน 0880828916
22 กาฬสินธุ์ วัดธรรมพิทักษ์ ต.ห้วยเม็ก อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ 1213818 พระธีรวัจน์ ญาณธีโร 0867988478
23 กำแพงเพชร วัดบ้านไร่ลำปาง ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร 1241182 พระอำนวย สุวณฺณตฺโถ 0882277908
24 กำแพงเพชร วัดเริงกะพงคงคาราม ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร 1243913 พระรุ่งโรจน์ อตฺถโรจโน 0827004978
25 กำแพงเพชร วัดนานอก ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 1214046 พระประเสริฐ อภิวโร 0882277902

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ภาคเข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

หลักการและเหตุผล

      แผ่นดินไทยได้ชื่อว่าเป็นแผ่นดินธรรม ที่พระพุทธศาสนาปักหลักอย่างมั่นคงมายาวนานนับพันปี กระแสธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ซึมแทรกไปในทุกจังหวะชีวิตของชาวไทย เกิดเป็นประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธอันงดงาม จนได้รับการกล่าวขานเป็น “สยามเมืองยิ้ม” ดินแดนแห่งความสุขบนมนุษยโลก

ค้นหา