โครงการบวชพระ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 77 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2560
รับสมัครจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายนนี้ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์

ติดต่อสอบถาม 083-443-3000, 086-077-6000

     โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 โดยมีหลวงพ่อทัตตชีโว เป็นผู้บุกเบิกการอบรมธรรมทายาท ได้เมตตาเป็นประธานโครงการอบรมธรรมทายาท ทุกรุ่น จนมาถึงปัจจุบัน หลวงพ่อได้วางระบบ ระเบียบ แบบแผนการฝึกอบรมธรรมทายาท จนมีผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม ได้นำความรู้ธรรมะที่ได้ศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วนับหมื่นคน และเนื่องในวาระโอกาสครบรอบอายุ 77 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว จึงขอเชิญศิษย์เก่าธรรมทายาท ร่วมกันแสดงความกตัญญูบูชาธรรม ด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ร่วมกันอึกครั้งหนึ่ง นอกจากเป็นการสร้างมหากุศลใหญ่แล้ว ยังได้ตอบแทนพระคุณบิดามารดาด้วยมหากุศลใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

นิมนต์พระภิกษุและสามเณรทุกรูปร่วมพิธีตัดปอยผม

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น ครบรอบ 100 ปี ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ณ บริเวณจุดพิมพ์พระ วมหารัตนวิหารคด คอร์ 31 เวลา 16.00 น.

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น บูชาธรรม 133 ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

ระยะเวลาอบรม 17 กันยายน - 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

จุดรับสมัคร

เสา ฉ 31 / G 31 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี เวลา 09.00 - 16.00 น.

สอบถาม โทร. 087-711-1269

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กำหนดการวันบรรพชาและอุปสมบท รุ่นวันธรรมชัย

วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560

ติดต่อสอบถามได้ที่ 092-0061620 และ 087-4947406

05.30 น. ผู้ปกครองลงทะเบียนหน้ามหาธรรมกายเจดีย์

06.30 น. เริ่มประกอบพิธีกรรมวิธีเวียนประทักษิณ

07.15 น. พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร ณ บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์

08.35 น. พิธีบรรพชา นาคธรรมทายาท

10.00 น. พิธีถวายบาตร

13.00 น. อุปสมบท ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่

รุ่น ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ระยะเวลาอบรม ๒๔ สิงหาคม - ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (49 วัน)

**ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการอบรม**

       การบวช เป็นวิธีการง่าย ๆ ที่ทำให้เราได้ตอบแทนคุณพ่อแม่ได้ดีที่สุดตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลักไว้ แม้เราจะเลี้ยงดูท่านให้สุขสบายเพียงไร ก็ไม่ขึ้นชื่อว่าแทนคุณท่านหมด หากเรายังไม่สามารถทำให้พ่อแม่มีศรัทธา ศีล จาคะ และปัญญา ในพระพุทธศาสนา เพราะการให้ทรัพย์และเลี้ยงดูท่านอย่างดีสักเพียงใด ก็ถือเป็นสิ่งที่ช่วยท่านได้เพียงชาติเดียว

     อีกทั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ประกันได้ว่า..จะปิดอบาย และทำให้ท่านมีสุขในโลกหน้า ดังนั้น ชาตินี้มีบุญได้เกิดมาเป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วก็ควรบวชให้ท่าน เพราะพ่อแม่จะได้บุญจากการบวชของลูกชายแท้ ๆ มากกว่าที่จะให้ใครมาบวชให้หรือแม้พ่อแม่จะละโลกไปแล้ว ท่านก็ยังรอคอยบุญจากการที่ลูกชายบวชให้อยู่เสมอ

       อีกทั้งท่านจะซาบซึ้งว่า..ลูกชายคนนี้ ยังไม่ลืมและยังคงคิดถึงท่านตลอดเวลา ที่สำคัญมหากุศลอันยิ่งใหญ่จากการบวชนี้ จะทำให้ท่านพ้นทุกข์และมีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ทุกภพทุกชาติ

        ดังนั้น อย่าให้พ่อกับแม่รอคอยการบวชต่อไปอีกเลย เพราะถ้าลูกไม่บวช แล้วใครจะบวชให้พ่อกับแม่...

ค้นหา