โครงการบวชพระ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการบรรพชาและอุปสมบท​หมู่ วัน​คุ้มครอง​โลก​ พ.ศ.2564

อบรม​ระหว่าง​วันที่​ 4 เมษายน - 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ครั้งหนึ่งในชีวิต "บวช" อุทิศแทนคุณ

สอบถามโทร. 089-754-8925, 092-425-4945


กำหนดการ

เปิดโครงการ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีตัดปอยผม วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีบรรพชา วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีอุปสมบท วันที่ 19 - 20 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีตักบาตร ฉลองพระบวชใหม่ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564

จบโครงการ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5. ใบรับรองการอุปสมบทและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด

 

คุณสมบัติผู้อบรม

โครงการอบรม 1

- เคยผ่านการอบรมธรรมทายาท
- จบการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
- ไม่มีรอยสัก

โครงการอบรม 2

- บุคคลทั่วไป
- จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

- เป็นชายแท้ อายุระหว่าง 20 - 50 ปี ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

- ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

- ผ่านการสัมภาษณ์ และสอบขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

- เป็นผู้มีความพฤตติกรรมดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

- สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

- เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหาร

- ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป

- สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคหอบหืด

- แพ้อาหารหรือยาชนิดใด ให้แจ้งทางคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

- ไม่เสพยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก

 

สิ่งของที่ใช้ (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาเอง)

1. ชุดสีขาวล้วน 2 ชุด

2. เสื้ออุบาสกแขนสั้น

3. ชุดภาคสนาม (กางเกงขายาว)

4. รองเท้าแตะ (แบบสวมและสีน้ำตาลเท่านั้น)

5. ขาสั้นสำหรับอาบน้ำ

6. ยาประจำตัว

 

สิ่งที่ห้ามใช้ (เพื่อการฝึกอบรมตนเองของธรรมทายาท

1. หนังสืออ่านเล่น

2. อาหาร เครื่้องดื่ม

3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4. ของมีค่า (รวมถึงสายสิญจน์ และพระเครื่อง)

5. อาวุธอันตราย

6. ยาเสพติดทุกชนิด

 

สอบถาม​เพิ่มเติมได้ที่

ได้ที่หมู่บ้าน​บรรลุ​ธรรม​ โทร. 089-7548925, 092-4254945

 

"บวชทดแทนคุณบิดามารดา

สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

เปิดทางสวรรค์และนิพพาน

ให้กับตนและทุกคนในโลก"

 

 

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี 2563

อบรมระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ทดแทนพระคุณบิดา มารดา
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เปิดทางสวรรค์และนิพพานให้กับตนและทุกคนในโลก

 

 

กำหนดการ

ระยะเวลาการอบรม วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

1. พิธีปลงผม - วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

2. พิธีบรรพชา - วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563

3. พิธีอุปสมบท - วันที่ 12-13-14 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

หลักฐานการสมัครบวช

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. หลักฐานการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง

3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด

4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ

5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02-831-1234

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

ครั้งหนึ่งในชีวิต…ของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา

บวชฟรี … ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช

 

กำหนดการอบรม

วันเข้าวัด วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันปลงผม วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันฉลองพระใหม่ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันจบการอบรม วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

          การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? รวมไปถึงวิธีดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างไร? ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางโลกที่ได้ศึกษามาได้ อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่เปิดโอกาสตนเองได้มาศึกษา ย่อมชื่อได้ว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก พ.ศ.​2563

อบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

"ชีวิตสมณะ" อันประเสริฐ เกิดจากการฝึกฝนอบรมตนเอง

สอบถามโทร. 089-754-8925, 092-425-4945

 

 

กำหนดการ

1.ระยะเวลาการอบรม  - วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

2. วันสัมภาษณ์และวันสอบขานนาค  - วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563

3. ตรวจร่างกาย  - วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563

4. เปิดโครงการ  - วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563

5. พิธีตัดปอยผม  - วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563

6. พิธีบรรพชา และอุปสมบท  - วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563

7. พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่  - วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563

8. จบโครงการ  - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๑๑ ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ระยะเวลาอบรม 6 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
สมัครและอบรมที่มหารัตนวิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย

โทร. 09-6795-3472 , 09-2006-1620


กำหนดการอบรม

1. ระยะเวลาการอบรม
    วันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (45 วัน)

2. วันสัมภาษณ์และสอบท่องคำขานนาค ณ มหารัตนวิหารคด 11
    วันอาทิตย์ที่ 15 , 22 และ 29 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.

3. วันรายงานตัว
    วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 - 17.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท มหารัตนวิหารคด 11

4. พิธีตัดปอยผม
    วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563

5. พิธีเวียนประทักษิณ ขอขมา บรรพชา
    วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563

6. พิธีอุปสมบท
    วันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ.2563

8. จบโครงการ
    วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป อายุระหว่าง 20 - 50 ปี

2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

3. ผ่านการรับรองจากผู้นำบุญ ผู้ประสานงานภาค

4. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด โรคเอดส์ และไม่ติดยาเสพติด

8. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ

10. ต้องมีคุณสมบัติผู้บวชตามกฎมหาเถระสมาคม และไม่มีรอยสักอันไม่เหมาะสม

11. เคยผ่านโครงการอบรมบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทของวัดพระธรรมกายของใช้ในการอบรม

1. ชุดอบรมธรรมทายาท เสื้อ กางเกง สีขาวล้วน ไม่มีลาย 2 ชุด

2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว

3. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ขันน้ำสีขาว ไฟฉาย

4. กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ หรือผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดตัว (สีเหลือง)

5. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ เป็นต้น

6. ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง ถุงเท้ากันหนาว

7. มีดโกนหนวด และด้ามมีดปลงผมพร้อมใบมีดโกน

8. รองเท้าสุภาพ สีน้ำตาล 1 คู่ของที่ไม่ควรนำมาใช้ในการอบรม

1. หนังสืออ่านเล่น เครื่องเล่นเพลงหรือวีดีโอ ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ

2. อาหารและของคบเคี้ยวทุกชนิด

3. กระจกเงา รูปภาพญาติมิตร กล้องถ่ายรูป

4. ของมีค่า เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น

5. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เข่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน

(เจ้าหน้าที่จะตรวจ และเก็บรักษาของเหล่านี้แทนท่านในระหว่างการอบรมและจะมอบคืนท่านเมื่อจบโครงการเท่านั้น)

 

ของที่ห้ามนำติดตัวระหว่างการอบรม

1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ

2. บุหรี่ ไฟแช็ค รวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด

 

การรับสมัคร

สมัครได้ที่ มหารัตนวิหาาคด 11 วัดพระธรรมกาย

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5. ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

09-6795-3472 , 09-2006-1620

 

 

ค้นหา