โครงการบวชพระ

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี 2563

อบรมระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ทดแทนพระคุณบิดา มารดา
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เปิดทางสวรรค์และนิพพานให้กับตนและทุกคนในโลก

 

 

กำหนดการ

ระยะเวลาการอบรม วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

1. พิธีปลงผม - วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

2. พิธีบรรพชา - วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563

3. พิธีอุปสมบท - วันที่ 12-13-14 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

หลักฐานการสมัครบวช

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. หลักฐานการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง

3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด

4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ

5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02-831-1234

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

ครั้งหนึ่งในชีวิต…ของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา

บวชฟรี … ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช

 

กำหนดการอบรม

วันเข้าวัด วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันปลงผม วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันฉลองพระใหม่ วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันจบการอบรม วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 

          การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? รวมไปถึงวิธีดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างไร? ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางโลกที่ได้ศึกษามาได้ อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่เปิดโอกาสตนเองได้มาศึกษา ย่อมชื่อได้ว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก พ.ศ.​2563

อบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

"ชีวิตสมณะ" อันประเสริฐ เกิดจากการฝึกฝนอบรมตนเอง

สอบถามโทร. 089-754-8925, 092-425-4945

 

 

กำหนดการ

1.ระยะเวลาการอบรม  - วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

2. วันสัมภาษณ์และวันสอบขานนาค  - วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563

3. ตรวจร่างกาย  - วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563

4. เปิดโครงการ  - วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563

5. พิธีตัดปอยผม  - วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563

6. พิธีบรรพชา และอุปสมบท  - วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563

7. พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่  - วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563

8. จบโครงการ  - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๑๑ ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ระยะเวลาอบรม 6 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
สมัครและอบรมที่มหารัตนวิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย

โทร. 09-6795-3472 , 09-2006-1620


กำหนดการอบรม

1. ระยะเวลาการอบรม
    วันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (45 วัน)

2. วันสัมภาษณ์และสอบท่องคำขานนาค ณ มหารัตนวิหารคด 11
    วันอาทิตย์ที่ 15 , 22 และ 29 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.

3. วันรายงานตัว
    วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 - 17.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท มหารัตนวิหารคด 11

4. พิธีตัดปอยผม
    วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563

5. พิธีเวียนประทักษิณ ขอขมา บรรพชา
    วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563

6. พิธีอุปสมบท
    วันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ.2563

8. จบโครงการ
    วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป อายุระหว่าง 20 - 50 ปี

2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

3. ผ่านการรับรองจากผู้นำบุญ ผู้ประสานงานภาค

4. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด โรคเอดส์ และไม่ติดยาเสพติด

8. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ

10. ต้องมีคุณสมบัติผู้บวชตามกฎมหาเถระสมาคม และไม่มีรอยสักอันไม่เหมาะสม

11. เคยผ่านโครงการอบรมบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทของวัดพระธรรมกายของใช้ในการอบรม

1. ชุดอบรมธรรมทายาท เสื้อ กางเกง สีขาวล้วน ไม่มีลาย 2 ชุด

2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว

3. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ขันน้ำสีขาว ไฟฉาย

4. กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ หรือผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดตัว (สีเหลือง)

5. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ เป็นต้น

6. ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง ถุงเท้ากันหนาว

7. มีดโกนหนวด และด้ามมีดปลงผมพร้อมใบมีดโกน

8. รองเท้าสุภาพ สีน้ำตาล 1 คู่ของที่ไม่ควรนำมาใช้ในการอบรม

1. หนังสืออ่านเล่น เครื่องเล่นเพลงหรือวีดีโอ ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ

2. อาหารและของคบเคี้ยวทุกชนิด

3. กระจกเงา รูปภาพญาติมิตร กล้องถ่ายรูป

4. ของมีค่า เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น

5. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เข่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน

(เจ้าหน้าที่จะตรวจ และเก็บรักษาของเหล่านี้แทนท่านในระหว่างการอบรมและจะมอบคืนท่านเมื่อจบโครงการเท่านั้น)

 

ของที่ห้ามนำติดตัวระหว่างการอบรม

1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ

2. บุหรี่ ไฟแช็ค รวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด

 

การรับสมัคร

สมัครได้ที่ มหารัตนวิหาาคด 11 วัดพระธรรมกาย

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5. ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

09-6795-3472 , 09-2006-1620

 

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
อบรมระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามโทร. 083-4433000 , 086-0776000 , 092-7792000

        หลวงพ่อทัตตชีโว เป็นผู้บุกเบิกโครงการอบรมธรรมทายาท เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้เมตตาเป็นประธานโครงการอบรมธรรมทายาททุกรุ่น จนมาถึงปัจจุบัน หลวงพ่อได้วางระบบ ระเบียบ แบบแผนการฝึกอบรมธรรมทายาท จนมีผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม ได้นำความรู้ธรรมะที่ได้ศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วนับหมื่นคน และเนื่องในวาระโอกาสหลวงพ่อทัตตชีโว มีอายุครบ 79 ปี จึงขอเชิญศิษย์เก่าธรรมทายาท ร่วมกันแสดงความกตัญญูบูชาธรรม ด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ร่วมกันอึกครั้งหนึ่ง นอกจากเป็นการสร้างมหากุศลใหญ่แล้ว ยังได้ตอบแทนพระคุณบิดามารดาด้วยมหากุศลใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย

 

กำหนดการอบรม (1 ธันวาคม พ.ศ.2562 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)

วันเข้าวัด              วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันปลงผม             วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันบรรพชา            วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วันฉลองพระใหม่    วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันจบการอบรม       วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล