โครงการบวชพระ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2564

อบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

เข้าโครงการ : วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564

อุปสมบท : วันจันทร์ที่ 6- วันพุธ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564

จบการอบรม : วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

รวมเวลาอบรม 68 วัน

โทร. 02-831-1234

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 48

อบรมวันที่ 9 เมษายน - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท อาคารแจ่มจันทร์ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

กำหนดการอบรม

วันเข้าวัด วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564

วันปลงผม วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564

วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

วันฉลองพระใหม่ วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2564

วันจบการอบรม วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 6

อบรมรุ่นฤดูร้อน  วันที่ 6 เมษายน - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

อบรมรุ่นฤดูฝน  วันที่ 8 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชายที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

อายุระหว่าง 18 - 28 ปี

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชาย ที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป อายุระหว่าง 18-28 ปี 


กำหนดการอบรม ภาคฤดูร้อน วันที่  6 เมษายน -  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันเวลาอบรม        วันที่ 6 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2564 

วันสัมภาษณ์         วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564  (เวลา 13.00-16.30 น.)

วันเข้าโครงการ     วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564  (เวลา 13.00 น.) 

พิธีตัดปอยผม       วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564  (เวลา 16.00 น.) 

พิธีบรรพชา          วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 

พิธีอุปสมบท         วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการบรรพชาและอุปสมบท​หมู่ วัน​คุ้มครอง​โลก​ พ.ศ.2564

อบรม​ระหว่าง​วันที่​ 4 เมษายน - 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564

ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ครั้งหนึ่งในชีวิต "บวช" อุทิศแทนคุณ

สอบถามโทร. 089-754-8925, 092-425-4945


กำหนดการ

เปิดโครงการ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีตัดปอยผม วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีบรรพชา วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีอุปสมบท วันที่ 19 - 20 เมษายน พ.ศ.2564

พิธีตักบาตร ฉลองพระบวชใหม่ วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2564

จบโครงการ วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5. ใบรับรองการอุปสมบทและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด

 

คุณสมบัติผู้อบรม

โครงการอบรม 1

- เคยผ่านการอบรมธรรมทายาท
- จบการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
- ไม่มีรอยสัก

โครงการอบรม 2

- บุคคลทั่วไป
- จบการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 

คุณสมบัติพื้นฐาน

- เป็นชายแท้ อายุระหว่าง 20 - 50 ปี ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

- ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

- ผ่านการสัมภาษณ์ และสอบขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

- เป็นผู้มีความพฤตติกรรมดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

- สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

- เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหาร

- ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และน้ำหนักตัวไม่มากเกินไป

- สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคหอบหืด

- แพ้อาหารหรือยาชนิดใด ให้แจ้งทางคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

- ไม่เสพยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก

 

สิ่งของที่ใช้ (เป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้สมัครต้องเตรียมมาเอง)

1. ชุดสีขาวล้วน 2 ชุด

2. เสื้ออุบาสกแขนสั้น

3. ชุดภาคสนาม (กางเกงขายาว)

4. รองเท้าแตะ (แบบสวมและสีน้ำตาลเท่านั้น)

5. ขาสั้นสำหรับอาบน้ำ

6. ยาประจำตัว

 

สิ่งที่ห้ามใช้ (เพื่อการฝึกอบรมตนเองของธรรมทายาท

1. หนังสืออ่านเล่น

2. อาหาร เครื่้องดื่ม

3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4. ของมีค่า (รวมถึงสายสิญจน์ และพระเครื่อง)

5. อาวุธอันตราย

6. ยาเสพติดทุกชนิด

 

สอบถาม​เพิ่มเติมได้ที่

ได้ที่หมู่บ้าน​บรรลุ​ธรรม​ โทร. 089-7548925, 092-4254945

 

"บวชทดแทนคุณบิดามารดา

สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

เปิดทางสวรรค์และนิพพาน

ให้กับตนและทุกคนในโลก"

 

 

ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี 2563

อบรมระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ทดแทนพระคุณบิดา มารดา
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เปิดทางสวรรค์และนิพพานให้กับตนและทุกคนในโลก

 

 

กำหนดการ

ระยะเวลาการอบรม วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

1. พิธีปลงผม - วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

2. พิธีบรรพชา - วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2563

3. พิธีอุปสมบท - วันที่ 12-13-14 ธันวาคม พ.ศ.2563

 

หลักฐานการสมัครบวช

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. หลักฐานการศึกษา

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง

3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด

4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ

5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02-831-1234

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล