โครงการบวชพระ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก พ.ศ.​2563

อบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

"ชีวิตสมณะ" อันประเสริฐ เกิดจากการฝึกฝนอบรมตนเอง

สอบถามโทร. 089-754-8925, 092-425-4945

 

 

กำหนดการ

1.ระยะเวลาการอบรม  - วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

2. วันสัมภาษณ์และวันสอบขานนาค  - วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563

3. ตรวจร่างกาย  - วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563

4. เปิดโครงการ  - วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2563

5. พิธีตัดปอยผม  - วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563

6. พิธีบรรพชา และอุปสมบท  - วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563

7. พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่  - วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2563

8. จบโครงการ  - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๑๑ ปี
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ระยะเวลาอบรม 6 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
สมัครและอบรมที่มหารัตนวิหารคด 11 วัดพระธรรมกาย

โทร. 09-6795-3472 , 09-2006-1620


กำหนดการอบรม

1. ระยะเวลาการอบรม
    วันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 (45 วัน)

2. วันสัมภาษณ์และสอบท่องคำขานนาค ณ มหารัตนวิหารคด 11
    วันอาทิตย์ที่ 15 , 22 และ 29 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.30 - 16.00 น.

3. วันรายงานตัว
    วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 - 17.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท มหารัตนวิหารคด 11

4. พิธีตัดปอยผม
    วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2563

5. พิธีเวียนประทักษิณ ขอขมา บรรพชา
    วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563

6. พิธีอุปสมบท
    วันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ.2563

8. จบโครงการ
    วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นชายแท้ จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป อายุระหว่าง 20 - 50 ปี

2. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

3. ผ่านการรับรองจากผู้นำบุญ ผู้ประสานงานภาค

4. ผ่านการสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

5. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

6. เป็นผู้มีความประพฤติดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

7. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคไต โรคหอบหืด โรคเอดส์ และไม่ติดยาเสพติด

8. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เลือกอาหารให้เป็นภาระแก่ตนเองและผู้อื่น

9. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ

10. ต้องมีคุณสมบัติผู้บวชตามกฎมหาเถระสมาคม และไม่มีรอยสักอันไม่เหมาะสม

11. เคยผ่านโครงการอบรมบรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทของวัดพระธรรมกายของใช้ในการอบรม

1. ชุดอบรมธรรมทายาท เสื้อ กางเกง สีขาวล้วน ไม่มีลาย 2 ชุด

2. เสื้อพระราชทานแขนสั้นสีขาว ไม่มีลาย 1 ตัว

3. ของใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ยาสระผม ขันน้ำสีขาว ไฟฉาย

4. กางเกงขาสั้นสำหรับใส่อาบน้ำ หรือผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดตัว (สีเหลือง)

5. ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ เป็นต้น

6. ผ้าห่มกันหนาวสีเหลือง ถุงเท้ากันหนาว

7. มีดโกนหนวด และด้ามมีดปลงผมพร้อมใบมีดโกน

8. รองเท้าสุภาพ สีน้ำตาล 1 คู่ของที่ไม่ควรนำมาใช้ในการอบรม

1. หนังสืออ่านเล่น เครื่องเล่นเพลงหรือวีดีโอ ที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ

2. อาหารและของคบเคี้ยวทุกชนิด

3. กระจกเงา รูปภาพญาติมิตร กล้องถ่ายรูป

4. ของมีค่า เครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น

5. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เข่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน

(เจ้าหน้าที่จะตรวจ และเก็บรักษาของเหล่านี้แทนท่านในระหว่างการอบรมและจะมอบคืนท่านเมื่อจบโครงการเท่านั้น)

 

ของที่ห้ามนำติดตัวระหว่างการอบรม

1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ

2. บุหรี่ ไฟแช็ค รวมทั้งสิ่งเสพติดทุกชนิด

 

การรับสมัคร

สมัครได้ที่ มหารัตนวิหาาคด 11 วัดพระธรรมกาย

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5. ใบรับรองและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับรอง


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่

09-6795-3472 , 09-2006-1620

 

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว
อบรมระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามโทร. 083-4433000 , 086-0776000 , 092-7792000

        หลวงพ่อทัตตชีโว เป็นผู้บุกเบิกโครงการอบรมธรรมทายาท เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้เมตตาเป็นประธานโครงการอบรมธรรมทายาททุกรุ่น จนมาถึงปัจจุบัน หลวงพ่อได้วางระบบ ระเบียบ แบบแผนการฝึกอบรมธรรมทายาท จนมีผู้ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม ได้นำความรู้ธรรมะที่ได้ศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วนับหมื่นคน และเนื่องในวาระโอกาสหลวงพ่อทัตตชีโว มีอายุครบ 79 ปี จึงขอเชิญศิษย์เก่าธรรมทายาท ร่วมกันแสดงความกตัญญูบูชาธรรม ด้วยการปฏิบัติบูชาเป็นธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ร่วมกันอึกครั้งหนึ่ง นอกจากเป็นการสร้างมหากุศลใหญ่แล้ว ยังได้ตอบแทนพระคุณบิดามารดาด้วยมหากุศลใหญ่ในครั้งนี้อีกด้วย

 

กำหนดการอบรม (1 ธันวาคม พ.ศ.2562 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563)

วันเข้าวัด              วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันปลงผม             วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันบรรพชา            วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

วันฉลองพระใหม่    วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562

วันจบการอบรม       วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบท รุ่น บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีพุทธศักราช 2562
อบรมระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

...ครั้งหนึ่งในชีวิตบวชอุทิศแทนคุณ...

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการบรรพชาและอุปสมบท รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ.2562

อบรมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล