โครงการอบรมเยาว์ชน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 32

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 17 พฤษภาคม 2558

ระยะเวลาโครงการอบรม 2 มิถุนายน - 19 กรกกฏาคม พ.ศ.2558

TTY.580331_01.jpg - 180.43 kb

ธรรมทายาทหญิง คือ ?

      ทายาทแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า... ผู้ที่ผ่านบืฝึกตามหลักพุทธวิธี..ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอก ด้วยธรรมะอัน ทรงคุณค่า ทั้งฝึกฝน อบรม ขัดเกลา ทางความคิด คำพูด การกระทำ ให้เป็นคนเก่งและดี ด้วยหลักสูตรการอบรมเข้มข้นทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

      ค้นพบขุมพลัง I.Q และ E.Q เปิดโลกทัศน์กับวิชาชีวิตเสริม Look ปลุกความมั่นใจกับ Course พัฒนาบุคคลิกภาพ เรียนรู้ธรรมะอันทรงคุณค่า น่าแสวงหา ความอบอุ่น ไมตรีจิต สมาธิ สัมผัสวัฒนธรรมชาวพุทธ แบบต้นยุค เก็บเกี่ยวประสบการณ์กำไรชีวิต มิตรภาพที่น่าประทับใจจากเพื่อนต่างสถาบัน สัมผัสธรรมชาติเย็นสบาย ที่เชียงใหม่ ในฤดูร้อน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 22

     ระหว่างวันที่ 5 เมษายน – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ณ ระเบียง 6 สภาธรรมกายสากล 

MC580331_03.jpg - 126.39 kb

      ขอเชิญเยาวชนหญิงวัยสดใส อายุระหว่าง 15-18 ปี เข้าอบรมในโครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 22 ระหว่างวันที่ 5 เมษายน - 3 พฤษภาคม พ.ศ.2558โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง เป็นโครงการอบรมที่นำธรรมะภาคปริยัติสู่ภาคปฏิบัติให้กับเยาวชนหญิงวัยสดใสที่อยู่ระหว่างหัวเลี้ยวจากเด็กน้อยเข้าสู่หัวต่อของการเป็นผู้ใหญ่ โดยมุ่งหวังให้ผู้อบรมได้พัฒนาตนเองทั้งภายนอกและภายใน มีหลักในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยในสังสารวัฏ และได้พัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ทั้งเก่งและดี ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ และร่วมเป็นอาสาสมัครของวัดพระธรรมกายในวันคุ้มครองโลก

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการบัณฑิตอาสา ฟื้นฟูศีลธรรมโลก

      โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลกเกิดขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพในการขยายงานฟื้นฟูศีลธรรมโลกและปลูกฝังศีลธรรมสู่จิตใจเยาวชน  ทั้งภายในและต่างประเทศจึงได้จัดให้มีการอบรมบัณฑิตใหม่ผู้เพียบพร้อมด้วยอุดมการณ์และมีเป้าหมายชัดเจน เพื่อใช้เวลาที่ผ่านไป อย่างคุณค่าด้วยการทำหน้าที่บัณฑิตอาสาฯ หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในการฟื้นฟูศีลธรรมโลก แล้วเราจะภาคภูมิใจว่า          “เรา คือ ผู้ออกแบบชีวิตที่แท้จริง”

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

YUWA WINTER CAMP 2009

รูปแนบ

ยุวกัลยาณมิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๒

     โครงการยุวกัลยาณมิตรได้เปิดรับสมัครน้องๆ อายุตั่งแต่ ๘-๑๕ ปี มานั่งสมาธิ ทำใจใสๆพร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆกับเพื่อนๆ ณ บ้านไร่กฤษวรรณ จ. นครราชสีมา  "เติมความใส ใสวัยใส ด้วยใจหยุดนิ่ง" พร้อมทั้งสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายเติมเต็มสิ่งที่มีคุณค่าให้กับตัวน้อยวัยใสระหว่างวันที่ 12 – 25 ตุลาคม 2552 ณ สวนเพชรแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้  รับจำนวนจำกัด      สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โครงการอบรมยุวกัลยาณมิตร เสา P5 สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย  โทร. 08-3540-5765-6

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 สโมสร Super Kids

น้องๆจะได้ทำสมาธิ ความดีสากล พัฒนาศักยภาพตามพุทธวิธี พร้อมกิจกรรมเสริมเพื่อส่งเสริมใจสบาย ไม่ว่าจะเป็น ทำอาหาร ศิลปะ จุดเทียน ปล่อยโคม การปัดกวาดเช็ดถู จัดพับเก็บ ขัดวิมาน ความสำคัญของความดีสากล 5 ประการ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย   Tel. 083-5408089 , 089-448-0072 Line ID : superkidsclub 

ค้นหา