โครงการอบรมเยาว์ชน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

       โครงการสมาธิแก้ว กุญแจดอกสำคัญ...เพื่อไขสู่ขุมทรัพย์ภายในเติมเต็มความสุข  ความสมบูรณ์  ทั้งกายและใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี เมื่อใจสบาย...ทำอะไรก็สำเร็จโครงการดีดี กับช่วงเวลาที่ดี เพื่อการปฏิบัติธรรมและผู้รักการฝึกฝนตนเอง  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง ตามหลักพุทธวิธี และฝึกสมาธิควบคู่กัน เพื่อความสุขทางใจ เพราะความสุขทางใจคือความสุขที่ทรงพลานุภาพ ยังใจให้แช่มชื่น เบิกบาน ผ่องใส นำไปสู่คุณภาพชีวิตของใจ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

อบรมระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557

นิยามของคำว่ามัชฌิมธรรมทายาทหญิง

      นับเป็นความโชคดี ที่เยาวชนหญิงได้มีโอกาสมาฝึกฝนอบรมตนเองให้มีคุณลักษณะของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สมบูรณ์ คือ มีความรู้คู่คุณธรรม  เวลาของชีวิต จะถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่ากับกิจกรรมที่ล้วนแต่ส่งเสริมให้เกิดความเคารพความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณขณะเดียวกันก็ได้สนุกสนานเบิกบานกับเพื่อนๆ ที่มีศีลธรรมและที่สำคัญได้เรียนรู้ว่า อะไรดี อะไรไม่ดีและสิ่งใดคือที่พึ่งที่ระลึกของชีวิตอย่างแท้จริง

     โครงการอบรมมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 21 อบรมระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2557 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสนับสนุนอาสาสมัคร สำนักศรัทธาภิบาล โทร.081-454-0680 และ 083-540-5780

ค้นหา