ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

       โครงการสมาธิแก้ว กุญแจดอกสำคัญ...เพื่อไขสู่ขุมทรัพย์ภายในเติมเต็มความสุข  ความสมบูรณ์  ทั้งกายและใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี เมื่อใจสบาย...ทำอะไรก็สำเร็จโครงการดีดี กับช่วงเวลาที่ดี เพื่อการปฏิบัติธรรมและผู้รักการฝึกฝนตนเอง  ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ฝึกฝนอบรมตนเอง ตามหลักพุทธวิธี และฝึกสมาธิควบคู่กัน เพื่อความสุขทางใจ เพราะความสุขทางใจคือความสุขที่ทรงพลานุภาพ ยังใจให้แช่มชื่น เบิกบาน ผ่องใส นำไปสู่คุณภาพชีวิตของใจ

 

"สมาธิแก้ว เพื่อช่วงเวลาที่ดี และสดใสที่สุด สำหรับคุณ"

                                                                                            รุ่นที่ 45 (21 มี.ค. – 20 เม.ย. 57)

                                                                                            รุ่นที่ 46 (1-31 พ.ค. 57)

                                                                                            รุ่นที่ 47 (13-31 ต.ค. 57)

                                                                                            รุ่นพิเศษ 15 (29 ส.ค. 57 - 9 ก.ย.57)

                                                                                            รุ่นโลกสว่าง 4 (14 ก.ค. - 2 ส.ค. 57)

                                                                                            รุ่นโลกสว่าง 5 (13 ธ.ค. 57 - 2 ม.ค. 58)

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทุกวันอาทิตย์ ที่ เสา O28  สภาธรรมกายสากล  วัดพระธรรมกาย  หรือ  โทร   087-502-6664, 08-9680-0055 เฟสบุ๊คแฟนเพจ สมาธิแก้ว http://www.facebook.com/samathikeaw และ Line ID: smk072 

  

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง และมีความรักในการปฏิบัติธรรม
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง มีความรักและความเข้าใจเรื่องทาน ศีล ภาวนา และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้เป็นอย่างดี
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาคุณธรรมในด้านต่างๆ ที่สนับสนุนให้ผลการปฏิบัติธรรมดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. ชายหรือหญิงโสด อายุระหว่าง 18-35 ปี  (สำหรับรุ่นปกติ และรุ่นโลกสว่าง)
 2. ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-50 ปี  (สำหรับรุ่นพิเศษ)
 3. กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สำหรับรุ่นพิเศษ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา)
 4. สามารถรักษาศีล 8 ได้ตลอดการอบรม
 5. สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ

 

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำขนาด 2.5 นิ้ว
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา
 4. ใบรับรองแพทย์
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

ของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมา

 1. ชุดอุบาสก ชุดอุบาสิกา สีขาวล้วน 1 ชุด
 2. กางเกงผ้าหรือกางเกงวอร์มสีกรมท่า 3 ตัว ไม่ใช่ผ้าร่มหรือผ้าที่ทำให้เกิดเสียงดัง
 3. เสื้อทับ 3 ตัว (สำหรับฝ่ายหญิง)
 4. ถุงเท้าสีสุภาพไม่มีลาย 2 คู่ ถุงเท้าสีขาว 1 คู่
 5. รองเท้าผ้าใบ 1 คู่
 6. ของใช้ส่วนตัว เช่น อุปกรณ์อาบน้ำ ไฟฉาย ยาประจำตัว เครื่องเขียน เป็นต้น
 7. ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ (สำหรับฝ่ายชาย)
 8. ผ้าคลุมเข่า (สำหรับฝ่ายหญิง)
 9. เสื้อกันหนาวสีสุภาพ

 

สิ่งของที่ไม่ควรนำเข้าการอบรม

 1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
 2. โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่น MP3, MP4, Notebook
 3. วัตถุมีคม อาวุธ และยาเสพติดทุกชนิด

 

ค้นหา