โครงการบวชพระ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่

รุ่นเข้าพรรษา ประจําปี พุทธศักราช 2567

อบรมระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 พ.ย. ประจำปี พ.ศ. 2567

• พิธีตัดปอยผมและปลงผม วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

• พิธีบรรพชาและอุปสมบท วันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

 

รับสมัคร สัมภาษณ์

ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย

08-1538-8867, 08-6755-0822

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51

รับสมัครนักศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว อายุ 18 -30 ปี
บวชตอบแทนพระคุณ ให้พ่อแม่ปลื้มใจ
ศึกษาธรรมะอย่างถูกต้อง เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต

ภาคฤดูร้อน อบรมวันที่ 31 มีนาคม – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ภาคฤดูฝน อบรมวันที่ 2 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

670203_15.jpg - 403.42 kB

      โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยหลักความดีสากล 5 ประการ ผู้อบรมจะได้ศึกษาธรรมะประกอบด้วยสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ฝึกสมาธิ(Meditation)ปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย

อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567

(รวมระยะเวลา 43 วัน)


กำหนดการ

18 ก.พ. รับสมัคร /สัมภาษณ์
31 มี.ค. เปิดโครงการ
13 เม.ย. พิธีบรรพชา /อุปสมบท
22 เม.ย. วันคุ้มครองโลก
12 พ.ค. ปิดโครงการ

ติดต่อ : หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย (08.00 - 17.30 น.)

โทร. 08-1538-8867, 08-6755-0822

หรือ Line : https://lin.ee/YITkxex

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 115 ปี

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 096-795-3472, 061-609-4643


กรอกใบสมัครได้ที่่ https://forms.gle/x6Dt6creynPnXnev8


กำหนดการอบรม

1.ระยะเวลาการอบรม
   วันที่ 5 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

2.วันสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค :
   วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม และ 30 ธันวาคม พ.ศ.2566
   เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ วิหารคด11

3.กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ
   วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. วิหารคด 11

4.พิธีปลงผม
   วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00น. วิหารคด 11

5.พิธีบรรพชาอุปสมบท
   วันที่ 13-14 มกราคม พ.ศ.2567

6.ตักบาตรฉลองพระใหม่
   วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 7.00 น.

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

106 ปี โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ.2566

106 ปี โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


พิธีตัดปอยผม : อาทิตย์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566

พิธีบรรพชา : เสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566

พิธีอุปสมบท : อาทิตย์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2566

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ : อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2566

 

สมัครได้ที่ วัดพระธรรมกาย มหารัตนวิหารคด คอร์ 11
สมัครโทร 096-795-3472, 061-609-4643

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล