โครงการบวชพระ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

"บวชกตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์"

โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เพื่อธรรมยาตรา รุ่นที่ 2

 

       ขอเชิญท่านชายทุกๆท่าน ร่วมบวชบูชามหาปูชนียาจารย์ เพื่อศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและร่วมกิจกรรม "ธรรมยาตรา" ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2561 - 3 ก.พ. 2562 ณ ศูนย์อบรมทั่วประเทศ

 

ระยะเวลาโครงการ

       ตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึง 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์อบรมทั่วประเทศ


กำหนดการ

       ๐ ส.1 ธ.ค. 2561 เข้าวัด/ศูนย์อบรม 
       ๐ ส 8 ธ.ค. 2561 พิธีบรรพชาและอุปสมบทหมู่ (ในจังหวัด) : ......................... 
       ๐ ส. 15 ธ.ค.2561 เดินทางเข้าอบรมเพื่อเตรียมความพร้อม ณ วัดพระธรรมกาย 
       ๐ อา.16 - อา.30 ธ.ค. 2561 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนกิจกรรมธรรมยาตรา 
       ๐ พ.2 – พฤ.31 ม.ค. 2562 ร่วมกิจกรรมธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่ 7 
       ๐ อา. 3 ก.พ.2562 จบโครงการอบรม  

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

       1. เป็นชายแท้ๆ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
       2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง
       3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
       4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ
       5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
       6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวช ตามกฏมหาเถรสมาคม
 
สอบถามรายละเอียด

       โทร. 02-831-1234

 

"ครั้งหนึ่งในชีวิต บวชอุทิศแทนคุณ"

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

อุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 46 ภาคฤดูหนาว

อบรมระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2561 - 13 มกราคม พ.ศ.2562

โอกาสสำคัญของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา
“บวชฟรี” ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวช

 

      เป็นโอกาสที่ดีของนิสิตนักศึกษา หรือผู้จบการศึกษาแล้ว    รวมไปถึงนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา  ได้รับเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี  ประกอบสื่อธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย ท่ามกลางบรรยากาศสวนป่าอันร่มรื่น ณ ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาท (อาคารแจ่มจันทร์) มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผึกสมาธิปฏิบัติธรรม อยู่ธุดงควัตร ฝึกฝนตนเองให้มีสภาวะผู้นำ เป็นผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตได้อย่างถูกต้อง ผู้บวชและผู้สนับสนุนทุกท่านย่อมได้มหากุศลอันยิ่งใหญ่ติดตามตัวตลอดไป

      การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ มิใช่มีเพียงปริญญาเท่านั้น แต่ควรที่จะศึกษาวิชาสำหรับการดำเนินชีวิตควบคู่กันไปด้วย ความรู้ทางโลกล้วนมุ่งเน้นเพื่อการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิต แต่ยังขาดความสมบูรณ์ในการตอบโจทย์ของชีวิต ว่ามนุษย์เกิดมาทำไม? อะไรคือเป้าหมายของชีวิต? รวมไปถึงวิธีดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขและความสำเร็จได้อย่างไร? ซึ่งจำเป็นจะต้องศึกษาหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อนำความรู้ทางธรรมไปปรับใช้ควบคู่กับความรู้ทางโลกที่ได้ศึกษามาได้ อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่เปิดโอกาสตนเองได้มาศึกษา ย่อมชื่อได้ว่าเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่  บูชาธรรม 78 ปี หลวงพ่อทัตตชีโว

อบรมระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึง 22 ธันวาคม พ.ศ.2561
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 
ณ ณ อาคารแจ่มจันทร์  วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

**บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย**


กำหนดการ

วันเข้าวัด  -  วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันปลงผม  -  วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันบรรพชา  -  วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561

วันตักบาตรฉลองพระใหม่  -  วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2561

จบการอบรม -  วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2561

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ บูชาธรรม 134 ปี พระมงคลเทพมุนี

อบรมระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึง 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561
ณ สภาธรรมกายสากล เสา ฉ32 (G 32) วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

**บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย**


กำหนดการ

วันเข้าวัด - วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561

วันปลงผม - วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561

วันบรรพชา - วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561

วันตักบาตรฉลองพระใหม่ - วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561

จบการอบรม - วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

 

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ครบรอบ 101 ปี ครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

อบรมระหว่างวันที่ 20  สิงหาคม ถึง 25 กันยายน พ.ศ.2561
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ มหารัตนวิหารคด 1 และ 11  วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

**บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย**กำหนดการ

วันเข้าวัด - วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันปลงผม - วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2561

วันบรรพชา - วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561

วันตักบาตรฉลองพระใหม่ - วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2561

จบการอบรม - วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561

 

ค้นหา