โครงการบวชพระ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 51

รับสมัครนักศึกษาหรือจบการศึกษาแล้ว อายุ 18 -30 ปี
บวชตอบแทนพระคุณ ให้พ่อแม่ปลื้มใจ
ศึกษาธรรมะอย่างถูกต้อง เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต

ภาคฤดูร้อน อบรมวันที่ 31 มีนาคม – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ภาคฤดูฝน อบรมวันที่ 2 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

670203_15.jpg - 403.42 kB

      โครงการอบรมธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ เริ่มต้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 และได้จัดการอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นิสิตนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาบวชเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณบิดามารดา ได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพชีวิตตามหลักพุทธวิธี เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยหลักความดีสากล 5 ประการ ผู้อบรมจะได้ศึกษาธรรมะประกอบด้วยสื่อเรียนรู้ธรรมะที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์คอยให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้ฝึกสมาธิ(Meditation)ปฏิบัติธรรม การอยู่ธุดงควัตร รวมถึงได้ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้นำ ผู้มีวินัย มีความเคารพ มีความอดทน รู้จักการบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม อีกทั้งยังได้รับแม่บทการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตอย่างถูกต้อง

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรมหลวงพ่อธัมมชโย

อบรมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 12 พฤษภาคม พ.ศ.2567

(รวมระยะเวลา 43 วัน)


กำหนดการ

18 ก.พ. รับสมัคร /สัมภาษณ์
31 มี.ค. เปิดโครงการ
13 เม.ย. พิธีบรรพชา /อุปสมบท
22 เม.ย. วันคุ้มครองโลก
12 พ.ค. ปิดโครงการ

ติดต่อ : หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย (08.00 - 17.30 น.)

โทร. 08-1538-8867, 08-6755-0822

หรือ Line : https://lin.ee/YITkxex

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม 115 ปี

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 096-795-3472, 061-609-4643


กรอกใบสมัครได้ที่่ https://forms.gle/x6Dt6creynPnXnev8


กำหนดการอบรม

1.ระยะเวลาการอบรม
   วันที่ 5 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

2.วันสัมภาษณ์และสอบท่องขานนาค :
   วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม และ 30 ธันวาคม พ.ศ.2566
   เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ วิหารคด11

3.กำหนดการวันเข้าวัด ปฐมนิเทศ
   วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. วิหารคด 11

4.พิธีปลงผม
   วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00น. วิหารคด 11

5.พิธีบรรพชาอุปสมบท
   วันที่ 13-14 มกราคม พ.ศ.2567

6.ตักบาตรฉลองพระใหม่
   วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 7.00 น.

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

106 ปี โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ.2566

106 ปี โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


พิธีตัดปอยผม : อาทิตย์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566

พิธีบรรพชา : เสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566

พิธีอุปสมบท : อาทิตย์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2566

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ : อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2566

 

สมัครได้ที่ วัดพระธรรมกาย มหารัตนวิหารคด คอร์ 11
สมัครโทร 096-795-3472, 061-609-4643

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2566

อบรมระหว่างวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25671. เข้าอบรมที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภายในประเทศ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

2. บรรพชาและอุปสมบท ในพื้นที่ วันที่ 6-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566

3. เดินทางมาที่วัดพระธรรมกาย วันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

4. เดินธรรมยาตรา วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ. 2567

5. จบโครงการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 


อานิสงส์การบวช

1. สามารถยกฐานะจากคนธรรมดาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย ที่มนุษย์และเทวดากราบไหว้

2. ผู้บวชจะได้ศึกษาธรรมะเพื่อเอาไว้ช่วยตนเองและผู้อื่น

3. ทำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้นจนถึงเบื้องสูงมีมรรคผลนิพพาน เป็นแก่นสารในที่สุด

4. หากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชย่อมไม่สูญเปล่า จะถูกสั่งสมไว้เป็นรากฐานแห่งการบรรลุธรรมในชาติต่อๆ ไป
    และยังส่งผลให้ผู้บวชมีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปนานถึง 64 กัป

5. ผลบุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชจะไปตัดรอนวิบากกรรมที่กําลังจะส่งผล จากหนักให้เป็นเบาจากเบาเป็นหาย แม้ตายก็ไปดี

6. บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวช จะส่งผลให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบช่องทางในการประกอบอาชีพที่ดีกว่า ร่ำรวย มีชื่อเสียง
    พลิกวิกฤตของชีวิตให้เป็นโอกาสได้โดยง่าย

7. บุญกุศลจากการบวชสามารถปิดอบาย เปิดทางไปสวรรค์ให้แก่ผู้บวชเอง และส่งผลโดยตรงกับพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง ผู้ร่วมอนุโมทนา
    และบุลคลที่ผู้บวชต้องการจะอุทิศให้

8. เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดิน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรม
    และพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรมเกิดความสงบร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ผ่านพ้นวิกฤตไปสู่ความเจริญในอนาคตอย่างรวดเร็ว

9. เป็นการสร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วผืนแผ่นดินไทย สถาปนาวัดร้างให้เป็นวัดรุ่งสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

1. เป็นชายแท้ อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิต โรคประสาท หรือโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ร้ายแรง

3. ไม่ติดยาเสพติดให้โทษทุกชนิด

4. ร่างกายไม่ทุพพลภาพ

5. เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

6. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ของผู้บวช ตามกฎมหาเถรสมาคม

 

ลิงก์ดาวน์โหลดใบสมัคร >> 

https://drive.google.com/file/d/1S_9ussbelqu-vIxhk-dBGWiQuPSCuP5r/view?usp=drive_link

 

ลิงก์ดาวน์โหลดป้ายงานบวชและป้ายกฐิน 5,000 วัด >> 

https://drive.google.com/drive/folders/1rlbB4mVMhwsx28R5Z0gQ8UAp9htNXoI1?usp=sharing

 

สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

www.บวช.com

www.dmycenter.com

Line ID : @Dhammakayainfo

สนใจสอบถาม 02-831-1234

 

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล