โครงการบวชพระ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

106 ปี โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 15 ตุลาคม พ.ศ.2566

106 ปี โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย


พิธีตัดปอยผม : อาทิตย์ ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566

พิธีบรรพชา : เสาร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566

พิธีอุปสมบท : อาทิตย์ ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2566

พิธีตักบาตรฉลองพระใหม่ : อาทิตย์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2566

 

สมัครได้ที่ วัดพระธรรมกาย มหารัตนวิหารคด คอร์ 11
สมัครโทร 096-795-3472, 061-609-4643

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2566

จำนวน 3,000 รูป

อบรมระหว่างวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 – วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25671. เข้าอบรมที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมภายในประเทศ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

2. บรรพชาและอุปสมบท ในพื้นที่ วันที่ 6-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566

3. เดินทางมาที่วัดพระธรรมกาย วันที่ 11-13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

4. เดินธรรมยาตรา วันที่ 2-31 มกราคม พ.ศ. 2567

5. จบโครงการ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 

สนใจสอบถาม 02-831-1234

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา

ประจำปีพุทธศักราช 2566

อบรมระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 


กำหนดการ

เปิดโครงการ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2566
บรรพชา 22 กรกฎาคม พ.ศ.2566
เข้าพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2566
จบโครงการ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

 

บวช
ทดแทนคุณคุณบิดามารดา สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
เปิดทางสวรรค์และพระนิพพานให้กับตนและทุกคนในโลก

สอบถามโทร 086-755-0822, 089-754-8925

 

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก ประจำปี พุทธศักราช 2566

อบรมระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามโทร. 089-754-8925, 086-755-0822

660211_11.jpg - 122.77 kB

 

กำหนดการ

- พิธีตัดปอยผม : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2566

- พิธีขอขมา มอบบาตร ผ้าไตร บรรพชา อุปสมบท : วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2566

- วันคุ้มครองโลก : วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566

- จบโครงการ : วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 ครบ 2 เข็ม และแสดงผลตรวจ ATK ภายใน 72 ชม. ก่อนเข้าโครงการ

2. เป็นชายแท้ ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ อายุ 20-50 ปี

3. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ผ่านการสัมภาษณ์ และสอบขานนาคจากคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

5. เป็นผู้มีความพฤติกรรมดี พร้อมที่จะรักษาระเบียบวินัย

6. สามารถเข้าอบรมได้ตลอดระยะเวลาการอบรม

7. เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่ายไม่เลือกอาหาร

8. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายในลักษณะทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่มีโรคประจำตัว
    เช่น โรคลมชัก โรคเบาหวาน โรคจิตประสาท โรคหอบหืด *ต้องผ่านการตรวจร่างกายในวันที่กำหนด

9. แพ้อาหารหรือยาชนิดใดให้แจ้งทางคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์

10. ไม่ติดยาเสพติด ไม่ติดสุราและบุหรี่ เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลก

11. มีคุณสมบัติการบวชตามกฎมหาเถรสมาคม

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว 2 ใบ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด

4. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด

5. ใบรับรองการอุปสมบทและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง จำนวน 1 ชุด

 

สอบถามโทร.

089-754-8925

086-755-0822

  

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 7

International Buddhist Society Thammatayat Ordination Program (IBSTOP#7)

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชาย ที่กำลังศึกษา หรือ
จบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (อายุระหว่าง 18-28 ปี)

ภาคฤดูร้อน : อบรมระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ภาคฤดูฝน : อบรมระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2566


660201_14.jpg - 818.42 kB

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล