ธุดงค์ ธรรมชัย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

กำหนดการต้อนรับพระธุดงค์ ณ วัดพระธรรมกาย
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕
แบบย่อ

๑๓.๔๐น.      พระธรรมกิตติวงศ์ ,เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี,ลพบุรี ,นครสวรรค์ นำพระธรรมทายาทเดินธุดงค์ ตั้งแต่ กม.ที่ 364.4
(ก่อนถึงเชิงสะพานคลองสอง ๒๐๐ เมตร และให้โปรยกลีบกุหลาบหนาคลุมตาตุ่มจนถึงมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี)

๑๔.๐๐น.      พระธรรมทายาทเดินธุดงค์มาถึงวัดพระธรรมกาย

๑๔.๒๐น.     พระธรรมทายาทมาถึงบริเวณล้างเท้า

๑๕.๑๐น.      พระธรรมทายาทเตรียมความพร้อมในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี

๑๕.๔๐น.      พระธรรมกิตติวงศ์ มาถึงศูนย์กลางพิธี

- บูชาพระรัตนตรัย

- ให้โอวาท

๑๖.๒๐น.      พระธรรมทายาท พักทำภารกิจส่วนตัว

๑๗.๕๐น.     พระธรรมทายาท และสาธุชนพร้อมที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์

๑๘.๐๐น.    พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี

* พิธีกร นำกราบประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์

พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์

- นำบูชาพระรัตนตรัย

- นำนั่งสมาธิ “ให้โอวาทแก่พระธรรมทายาท”

๑๘.๓๕น.   พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์

- นำกล่าวคำถวายประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนี

- จุดโคมประทีป พระธรรมทายาท และสาธุชนจุดโคมประทีป

(ขณะจุดโคมประทีป เปิดเพลงร่มธรรม)

(เปิดบทสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี ๑ รอบ)

๑๘.๕๐น.   พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์

- นำกล่าวอธิษฐานจิต

- นำแผ่เมตตา

* จุดพลุสว่างบนท้องฟ้า

- นำบูชาพระรัตนตรัย

*พิธีกร นำกราบประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์ ๓ ครั้ง

พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ ให้พร

* พิธีกร กล่าวรับ “สาธุ” / เปิดเพลง “พระรัตนตรัย”

๑๙.๐๐น.     เสร็จพิธีภาคค่ำ

มอบเหรียญหลวงปู่รุ่นสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร

(รับได้ท่านละ 1 เหรียญ ไม่ต้องนำบัตรมาแลก)

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล