ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

พระคู่สวดถาม                                        สามเณรตอบ     

กุฏฐัง                                                 นัตถิ  ภันเต

คัณโฑ                                               นัตถิ  ภันเต

กิลาโส                                               นัตถิ  ภันเต

โสโส                                                  นัตถิ  ภันเต

อะปะมาโร                                           นัตถิ  ภันเต

มะนุสโสสิ๊                                            อามะ  ภันเต

ปุริโสสิ๊                                                 อามะ  ภันเต

ภุชิสโสสิ๊                                              อามะ  ภันเต

อะนะโณสิ๊                                              อามะ  ภันเต

นะสิ๊ราชะภะโฏ                                        อามะ  ภันเต

อะนุญญาโตสิ๊  มาตาปิตูหิ                      อามะ  ภันเต

ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊                         อามะ  ภันเต

ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง                    อามะ  ภันเต

                     กินนาโมสิ                                             อะหัง  ภันเต...(๑)....นามะ 

                           โก นามะ เต อุปัชฌาโย                         อุปัชฌาโย เมภันเต อายัสมา....   (๒).นามะ

 

(๑)  บอกฉายาของตนเอง   

      (๒)  บอกฉายาของพระอุปัชฌาย์ 

      

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล