ให้เรตสมาชิก: 3 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

 อุกาสะ...,

ดังข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอวโรกาส,  กราบลาพ่อแม่ญาติพี่น้อง, 

ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย,  เพื่อบรรพชาอุปสมบท ณ บัดนี้, 

ตลอดระยะเวลา, ที่ต่างต้องเวียนว่ายตายเกิด,

ถือกำเนิดในวัฏฏสงสาร,  หากข้าพเจ้าทั้งหลาย,

ได้ประพฤติผิดพลาดล่วงเกิน,  ต่อท่านทั้งหลาย, 

ในที่ต่อหน้าก็ดี, ในที่ลับหลังก็ดี,  ทั้งมีเจตนาก็ดี, ทั้งไม่มีเจตนาก็ดี,

ที่ระลึกได้ก็ดี, ที่ระลึกไม่ได้ก็ดี,  นับตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ, 

หมื่นชาติแสนชาติก็ดี,   ทั้งในปัจจุบันชาติก็ดี, ขอท่านทั้งหลาย,

โปรดอโหสิกรรม,   งดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น,

ให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,   ผู้จะบรรพชาอุปสมบทในบัดนี้,

เพื่อความบริสุทธิ์, เพื่อความบริบูรณ์, 

เพื่อความอยู่เป็นสุขในพรหมจรรย์,   และเพื่อประโยชน์,

แก่การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน,   ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, 

ในปัจจุบันชาตินี้ เทอญ ฯ

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล