ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ต่อพระอาจารย์ และการต้อนรับแสนอบอุ่นจากใจพี่เลี้ยง


ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน

 

เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธตักบาตรพระ


เบิกบานชื่นฉ่ำใจในบุญกุศลที่ตนได้ทำ ก่อนจะเข้าห้องสวดมนต์ นั่งสมาธิในช่วงเช้ากิจกรรมยามเช้าของเหล่าอุบาสิกาแก้ว ตักบาตรเป็นสังฆทาน ออกกำลังกาย เป่าดวงแก้ว เพื่อทำให้จิตใจสดชื่น เบิกบาน เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมทั้งสิ้นเพื่อพร้อมเป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธะกายธรรมภายในก็สุกใสสว่างด้วยอานุภาพแห่งสมาธิและปัญญากายภายนอกก็ผ่องใส ด้วยอานุภาพแห่งศีลช่วงเวลาแสนสำคัญ...

 

พัฒนาวัด ทั่วผืนแผ่นดินไทย ให้รุ่งเรืองสืบไปเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาพิธีรับผ้าสไบแก้วและประกอบพิธีบวช อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
พิธีจุดโคมธัมมจาริณีประทีป บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล