ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

วีดิโอ โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคเข้าพรรษา พ.ศ.2555


ประมวลภาพและวีดีโอ โครงการอุปสมบมหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย ภาคเข้าพรรษา พ.ศ.2555 วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 

ประมวลภาพ พิธีบรรพชา ณ วัดพระธรรมกาย

อุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (ภาคเข้าพรรษา)

อุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (ภาคเข้าพรรษา)

อุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (ภาคเข้าพรรษา)

อุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (ภาคเข้าพรรษา)

อุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (ภาคเข้าพรรษา)

อุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (ภาคเข้าพรรษา)

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล