ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

มหาธรรมกายเจดีย์  เจดีย์แห่งมวลมนุษยชาติ

          ธรรมกายเจดีย์  เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยาก  จะต้องหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์  จึงจะเข้าไปถึงได้  แล้วไปจำลองมาให้ปรากฏอยู่ในเมืองมนุษย์  เพื่อเอาไว้เป็นศูนย์กลางแหล่งกำเนิดความดีของมวลมนุษยชาติ  ที่จะขยายพลังแห่งความดีเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลก  แต่กว่าจะไปจำลองมาได้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากทีเดียว

          เพราะฉะนั้นธรรมกายเจดีย์จึงควรจะอยู่ได้นานถึงพันปี  ซึ่งภายในช่วงหนึ่งพันปีนี้  จะมีผู้รู้  ผู้มีบุญ  ผู้รู้แจ้งแทงตลอดในศาสตร์ทั้งปวงมาบังเกิดขึ้นในเมืองมนุษย์  มาศึกษาวิชชาธรรมกาย  ได้เข้าถึงวิชชาธรรมกาย  และเข้าถึงแหล่งกำเนิดของธรรมกายเจดีย์  แล้วมาเชื่อมโยงประสานงานกันเพื่อที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลก  และมวลมนุษยชาติต่อไป

         ดังนั้นให้พวกเราทุกคน  เอาชีวิตจิตใจเป็นเดิมพัน  ทุ่มเทกันสร้างสิ่งนี้ให้สำเร็จให้ได้  เพื่อว่าเมื่อละโลกนี้ไปแล้ว  เราจะได้มีความปีติ   มีความสุขใจว่าเกิดมาชาตินี้ได้กำไรชีวิต  ที่ได้เกิดมา สร้างมหาธรรมกายเจดีย์  เจดีย์แห่งมวลมนุษยชาติ


มหาธรรมกายเจดีย์  สัญญาณแห่งสันติสุข

         การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์นี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มาก  พญามารบังคับปิดบังนักหนาที่จะไม่ให้ธรรมกายเจดีย์บังเกิดขึ้นในโลก  แต่ในที่สุดภาคของเรา ฝ่ายบุญล้วน ๆ ที่สอดละเอียดลงมาให้รู้เห็น ให้ได้สร้าง ให้ได้สำเร็จเป็นธรรมกายเจดีย์  ถ้าสิ่งนี้บังเกิดขึ้นในโลกได้  นั่นคือสัญญาณแห่งสันติสุขอันแท้จริง  จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้  เป็นสัญญาณแห่งชัยชนะเหนืออธรรม  ชัยชนะเหนือบาปอกุศล  ชัยชนะเหนือพญามาร

        ปัจจุบันนี้  กระแสแห่งความไม่บริสุทธิ์  ได้ครอบงำไปทั่วทุกหนทุกแห่งมหาธรรมกายเจดีย์ คือ สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์  อันเป็นคลื่นที่มีอานุภาพ ขยายจากมหาธรรมกายเจดีย์ออกไปเพื่อขจัดมลทินในบรรยากาศ  ทั้งอากาศโลก  ขันธโลก  สัตวโลก ให้บริสุทธิ์  แล้วสิ่งที่ใคร ๆ คาดไม่ถึง และคิดว่าไม่มีวันเป็นไปได้  ก็จะบังเกิดขึ้นในยุคของพวกเราทันตาเห็นทีเดียว

        อานิสงส์แห่งบุญที่สร้างมหาธรรมกายเจดีย์  จะส่งผลให้เราไปถึงที่สุดแห่งธรรม และในระหว่างเส้นทางการสร้างบารมีนั้น  เราจะสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติ ทั้งสามคือ รูปสมบัติ  ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ อันเยี่ยม  เป็นเลิศกว่าที่เราได้มีได้เป็นมาก่อน

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล