ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

     เวลาและโอกาสที่ดีๆ ผ่านเข้ามา...แล้วก็ผ่านไป เมื่อเรามาพบสิ่งที่ดี แล้วทำไมไม่กล้าให้โอกาสตัวเอง  วันนี้ในปีนี้ กับวันนี้ในปีหน้านั้น ไม่เหมือนกัน เพราะเราไม่อาจรู้เลยว่าเราอาจจะเป็นเจ้าของเวลาบนโลกนี้ได้นานเท่าใด "บวช การตัดสินใจที่มีถูกต้องที่สุดของลูกผู้ชาย"

 ระยะเวลาการอบรมนานเกินไป

     ไม่นานเลยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับจากการบวช ซึ่งเราจะนำไปใช้ได้ชั่วชีวิตเพราะนิสัยที่ไม่ดีในตัวเรามีตั้งมากมาย จะเปลี่ยน จะปรับปรุง จะสร้างนิสัยใหม่ ก็ต้องใช้เวลาบ่มเพาะนิสัยที่ดี ๆ ให้เกิดขึ้นจนกลายมาเป็นนิสัยใหม่ของเรา

 

อบรมแล้วต้องอดข้าวเย็นด้วย กลัวทนไม่ได้

     ตอนเย็นมีน้ำปานะให้ฉัน เช่น น้ำเต้าหู้นมกล่อง น้ำผลไม้เป็นต้น จากประสบการณ์การอบรมธรรมทายาทมาเป็นจำนวนมากพบว่า สามารถปรับตัวกันได้โดยไม่มีปัญหาอะไร เพราะช่วงเย็นหลังจากสรงน้ำแล้วกิจกรรมก็จะมีแต่ฟังธรรมะ และนั่งสมาธิเท่านั้น ไม่ได้ออกแรงหรือใช้พลังงานอะไรมาก เพราะฉะนั้นฉันวันละ ๒ มื้อก็เพียงพอ

 

การบวชสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคนให้ดีขึ้นได้จริงหรือ

     ถ้าเราได้บวช อย่างไรก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอน แต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นกับว่าเราตั้งใจจริงแค่ไหน เพราะในการบวชเราจะได้เรียนรู้หลักธรรมจากพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรม ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างดียิ่ง

     เราจะเข้าใจว่าทำไมคนระดับไอน์สไตน์จึงยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา จะรู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าประเสริฐสุดยอดอย่างไรอีกทั้งจะได้ปฏิวัตินิสัยตัวเองครั้งใหญ่ เพราะในการอบรม เราจะได้ฝึกกิจวัตรกิจกรรมทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบ ทำให้ธรรมะซึมซับไปสู่วิถีชีวิตของเราจริง ๆ

กลัวความลำบาก

     เคยลองถามผู้มาบวชรุ่นก่อน ๆ ซึ่งเขาเป็นลูกคุณหนู ไม่เคยทำงานบ้านอะไรเลย นอนตื่น ๑๐ โมง ตื่นเที่ยงประจำ แต่เขาก็สามารถอยู่ได้จนจบโครงการ อีกทั้งยังภูมิใจ ปลื้มใจตัวเอง พอลองไปถามเขาว่าลำบากไหม? เขาตอบว่า หากความลำบากเพียงแค่นี้ เขายังทนไม่ได้ ต่อไปเขาจะไปทนอะไรได้ เพราะชีวิตในสังคมปัจจุบันต้องปากกัด ตีนถีบมากกว่านี้หลายเท่า และก็ยังถามต่อว่า แล้วเคยคิดท้อไหม? เขาตอบว่าหากเขาท้อแล้วสึกออกไปก่อนจบโครงการเขาก็แทบจะไม่ได้อะไรเลย และจะติดเป็นนิสัย เป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ทำอะไรต่อไปก็ไม่สำเร็จ ดังนั้น ขึ้นชื่อว่าลูกผู้ชายแล้วความลำบากแค่นี้เราน่าจะไปลองทดสอบตัวเองดู อาจจะทำให้เราสามารถปรับปรุงตัวเองได้ดีขึ้น และได้รับประโยชน์จากการบวชครั้งนี้ไม่มากก็น้อย ทำให้รู้สึกเชื่อมั่นว่า ถ้าเรามีความตั้งใจอดทนในสิ่งที่อดทนได้ยาก สละในสิ่งที่สละได้ยาก ก็ย่อมจะได้รับสิ่งที่ได้มาโดยยากเช่นกัน ซึ่งจริง ๆ แล้วก็ไม่เห็นลำบากอะไรมากมาย การอบรมครั้งผ่าน ๆ มาทุกคนเขาก็ทำกันได้

 

บวชแล้วได้บุญจริงหรือ คุ้มไหมกับการเสียเวลา

     ทั้งจริง ทั้งคุ้ม เพราะบุญบวชเป็นบุญใหญ่ที่สามารถปิดนรก เปิดสวรรค์ให้กับผู้บวช หากตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งจะได้บุญอันจะนับประมาณมิได้ ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสว่า “ถึงแม้จะมีผู้วิเศษเก็บดอกไม้จากป่าหิมพานต์ แล้วนำมาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้ง ๑,๐๐๐ พระองค์กระทำดังนี้ทุกวัน ผลบุญจากการบูชานั้นก็ไม่เท่าผลบุญจากการบวชเป็นพุทธบูชาในพระพุทศาสนา” (ที่มา : การบวชในพระพุทธศาสนา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)

     นอกจากนี้ การบวชยังส่งผลให้เราได้เกิดในร่มเงาพระศาสนาเป็นเวลายาวนานถึง ๖๔ กัป ผู้ที่สนับสนุนการบวช ก็ได้บุญถึง ๓๒ กัป เวลา ๑ กัป เป็นเวลาที่ยาวนานมากสมมติว่า มีขุนเขากว้างใหญ่สูง ๑ โยชน์ กว้าง ๑ โยชน์ ยาว ๑ โยชน์ (๑ โยชน์เท่ากับ ๑๖ กิโลเมตร) ทุกเวลา ๑๐๐ ปี มีเทวดาเอาผ้าทิพย์บางเบาเหมือนควันไฟมาลูบขุนเขานั้นหนหนึ่ง จนขุนเขานั้นสึกลงมาราบเสมอกับพื้นดิน ระยะเวลานี้นานเท่าไรเวลา ๑ กัปนานกว่านั้น

 

บวชเมื่อไรก็เหมือนกัน เอาไว้พร้อมแล้วค่อยบวชก็ได้

     ไม่มีใครรับรองได้ว่าเราจะมีชีวิตยืนยาวแค่ไหน ยิ่งพ่อแม่ของเราท่านก็อายุมากแล้ว ก็ไม่แน่ว่าใครจะไปก่อนใคร ถ้าบวชได้ก็บวชตอนนี้เลย ไม่ควรประมาทแล้วอีกอย่างคราวหน้าจะได้บวชจริงหรือ ไม่บวชตอนนี้อาจจะพลาดโอกาสไม่ได้บวชเลยก็ได้ อีกทั้งยิ่งบวชเร็ว ก็ยิ่งได้ประโยชน์เร็ว

สิ่งที่อยากฝากไว้

     “อีกไม่นานชายไทยทั้งประเทศจะมาบวชนับแสนคน จะมาเวียนประทักษิณกล่าววาจาขอบวชด้วยเสียงที่ดังกระหึ่มขึ้นพร้อมกัน ได้มาครองผ้าบรรพชา ห่มจีวรเหลืองอร่าม ภาพที่ปรากฏตรงหน้าเรานี้ จะติดตาตรึงใจนำความปลื้มปีติมาสู่ใจเราอย่างไม่มีวันลืม เป็นทัสนานุตริยะ คือการเห็นอันวิเศษที่หาดูได้ยาก แม้วันที่นอนอยู่บนเตียงคนป่วย วันที่ใกล้จะละโลก ภาพนี้ก็จะปรากฏขึ้นมา แม้จะเคยทำอะไรที่ไม่ดีมาบ้าง แต่ก่อนตายหากเราเห็นภาพนี้อย่างแจ่มชัด ก็จะทำให้จิตใจผ่องใส เมื่อตายไปเราจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์แน่นอน และยิ่งถ้าเราทุ่มเททำหน้าที่ชวนคนบวชอย่างเต็มที่และได้มาบวชเองด้วย หรือถ้าเป็นฝ่ายหญิงก็เป็นผู้สนับสนุนการบวชอย่างเต็มกำลังความปลื้มปีติประทับใจจะยิ่งมากเป็นทวีคูณภาพแห่งการบวชนี้จะยิ่งติดตรึงอยู่ในใจของเรา อำนวยผลให้เราได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิอย่างยาวนาน และเราจะภูมิใจว่าเราคือบุคคลในประวัติศาสตร์ เป็นผู้ฟื้นฟูศีลธรรมโลกของยุคนี้เลยทีเดียว”...

 

 

 

หนังสือ : ทำไม..ต้องบวช ๑๐๐,๐๐๐ รูป

จัดทำโดย : กองสื่อธรรมะ วัดพระธรรมกาย

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล