ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 จากสำนวนไทยที่ว่า ชาย ๓ โบสถ์คบไม่ได้ อย่างนี้บวชแล้วบวชอีกจะดีหรือ

      “แท้จริงแล้วคำพูดนี้ หมายถึง คนที่ตั้งใจจะบวชยาวแต่อยู่ไม่ได้ ต้องสึก แล้วหนีไปบวชวัดอื่นไปเรื่อย ๆ อย่างนี้แสดงว่าไม่มีความอดทน เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ ความประพฤติไม่ดีพอ คนอย่างนี้โบราณท่านห้ามคบ ซึ่งคนละกรณีกับการบวชที่ผู้บวชตั้งใจบวชระยะสั้น เช่น บวชเข้าพรรษา บวชธรรมทายาท ใช้สิทธิ์ราชการลางานมาบวชจนจบโครงการแล้วค่อยสึก อย่างนี้ยิ่งบวชหลายครั้งยิ่งดี ยิ่งบวชมากครั้งเท่าไร ยิ่งเป็นการเติมบุญ เติมความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้ตัวเองเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยิ่งบวชก็ยิ่งเป็นการเติมสิริมงคลให้ตัวเอง เพราะการบวชจะทำให้ได้ศึกษาธรรมะมากขึ้น และได้บุญมหาศาล เมื่อมีบุญมาก ๆ โอกาสเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็มากขึ้น...”

 ทำไมต้องบวช..ในเมื่อทุกวันนี้ก็เป็นคนดี ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน

     “ทำไมเราไม่เอาอย่างในหลวงของเราพระองค์ก็ทรงเป็นคนดีอยู่แล้วเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรม แต่พระองค์ก็ยังทรงบวชเรียน หลายคนที่เข้าใจว่าตัวเองเป็นคนดี อาจจะเข้าใจตามความคิดของตัวเอง อย่างเช่นชายคนหนึ่งตั้งใจทำมาหากิน ตกเย็นก็ซื้อเหล้ามาดื่มบ้างเป็นครั้งคราวเขาก็ว่าเขาเป็นคนดีอยู่แล้ว แต่เรากลับเห็นอุบัติเหตุที่เกิดจากคนเมาขับรถชนคนตายบ่อยครั้งมาก  เพราะเขาเข้าใจไปเองว่าเขาเป็นคนดี แต่กลับทำให้คนในสังคมเดือดร้อนโดยไม่รู้ตัว ทุกวันนี้สังคมไทยผิดปกติไปมากติดอบายมุขบ้าง มีภรรยาหลายคนบ้าง แต่ก็ยังคิดว่าตัวเองเป็นคนดี ไม่เชื่อลองไปถามเด็กเกเรดูสิว่าเขาเป็นคนดีไหม เขาก็จะบอกว่าเขาดีอยู่แล้ว เป็นตัวของตัวเอง เป็นเทรนด์สมัยใหม่ อย่างเด็กแว้น เด็กสก๊อย เขาต้องการขับรถซิ่งเสียงดังกวนเมือง ก็จะบอกเราว่า เขาทำเสียงดังนิดหน่อย พวกผู้ใหญ่สมัยนี้หัวโบราณ ช่างไม่รู้เรื่อง แค่นี้ทำมาบ่นช่างไม่มีความอดทน อย่างนี้จะมาสอนเด็กให้อดทนได้อย่างไร มันเป็นเทรนด์ใหม่ของสังคมวัยรุ่นสมัยใหม่เขาทำกัน หรือเด็กบางคนเล่นอินเทอร์เน็ต เเชตทั้งคืน ติดเพื่อน ติดยาพอพ่อแม่ตักเตือน ก็เถียงว่า ใคร ๆ เขาก็ทำกัน  ก็ต้องถามว่า หากเราเป็นพ่อเป็นแม่ อยากจะได้ลูกแบบนี้ หรืออยากได้ลูกที่มาบวชเรียนแล้วกลายเป็นผู้ใหญ่ มีศีล มีเหตุ มีผล”

 

อยากบวชจริง ๆ แต่ลางานไม่ได้

     “สิ่งที่เจ้าของกิจการทุกคนอยากได้มากที่สุดคืออะไร..? ก็คือต้องการลูกน้องที่เป็นคนดี ไม่ขี้เหล้าเมายา รับผิดชอบ ขยัน สู้งาน ปฏิภาณไว ใจบริสุทธิ์ ไม่โกง มีคุณธรรม ดังนั้น หากอยากบวชจริง ๆ ต้องเข้าไปอธิบายให้หัวหน้างานเข้าใจว่า เราอยากจะปรับปรุงตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเอาหลักธรรมมาใช้ หากอธิบายจนเจ้านายเข้าใจได้ อย่างไรเขาก็ต้องให้มาบวช เพราะอยากได้ลูกน้องดี ๆ หรือก็มีหลายคนเหมือนกัน ที่อยากบวชจริง ๆ ลาออกจากงานมาเลยก็มี พอออกมาแล้วเวลาบวชก็ตั้งใจปฏิบัติ จึงทำให้มีความรู้หลักธรรมเพิ่มขึ้น มีบุญในตัวเพิ่มขึ้น พอบุญเพิ่มขึ้นบวชเสร็จก็เจอช่องทางทำมาหากินที่มีรายได้ดีกว่าเดิมมาก ถึงขั้นพลิกชีวิตไปเลยก็มี”

 

บวชทำไม บวชแล้วดีอย่างไร

     บวชเพื่อแก้ไขนิสัยที่ไม่ดีของตนเองและฝึกฝนอบรมตัวเองให้สมบูรณ์แบบ ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นที่พึ่งให้กับตนเอง และพร้อมจะให้คนอื่นอาศัยเป็นที่พึ่ง อีกทั้งยังทำให้สามารถบรรลุธรรมในเบื้องต้น จนถึงเบื้องสูง มีมรรคผลนิพพานเป็นแก่นสารในที่สุด ซึ่งหากไม่บรรลุธรรมในชาตินี้ บุญกุศลอันมหาศาลจากการบวชย่อมไม่สูญเปล่า จะถูกสั่งสมไว้เป็นรากฐานแห่งการบรรลุธรรมในชาติต่อ ๆ ไปและยังส่งผลให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองในร่มเงาพระพุทธศาสนาไปนานถึง ๖๔ กัป

ทุกวันนี้..ก็ทดแทนคุณพ่อแม่ดีอยู่แล้วให้เงินและเลี้ยงดูท่านเป็นอย่างดี ทำไมต้องบวชให้ด้วย

     บางคนเข้าใจว่าถ้าจบการศึกษาไปแล้วสามารถหาเงินเลี้ยงดูพ่อแม่ได้เดือนละหมื่น สองหมื่น ก็ถือว่าทดแทนคุณท่านได้แล้ว แต่ความจริงเพียงเท่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณท่านได้ทั้งหมด  เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า แม้คนเราจะมีอำนาจสามารถสถาปนาพ่อเป็นจักรพรรดิสถาปนาแม่เป็นจักรพรรดินี แล้วให้ครองราชย์อยู่ตลอด ๑๐๐ ปี ๑,๐๐๐ ปี ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่อาจแทนคุณท่านได้หมด เพราะอำนาจและทรัพย์สมบัติทั้งหลาย เมื่อตายไปแล้วก็ไม่สามารถเอาไปได้ มีเพียงบุญกุศลเท่านั้นที่จะติดตัวไปได้ และการที่เราจะตอบแทนคุณท่านได้หมด ก็คือ การที่เราสามารถชักชวนท่านให้มาทำทาน รักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตใจให้ผ่องใส ซึ่งการบวชนั้น เป็นโอกาสดียิ่งในการชักนำให้ท่านได้มีโอกาสให้ทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนาไปกับเราด้วย และเป็นการทำตัวเราให้บริสุทธิ์  พ่อแม่ก็จะพลอยได้กุศลกับเราด้วยเพราะความดีทุกอย่างที่เราทำล้วนแล้วแต่มีพ่อแม่เป็นต้นทุนทั้งนั้น เพราะท่านให้กำเนิดเรามา ดังที่โบราณบอกว่า พ่อแม่จะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ และเวลาพ่อแม่จะละโลก ให้ท่านนึกถึงบุญกุศลอะไร บางทีท่านก็นึกไม่ออก แต่พอให้นึกถึงงานบวชลูกชายก็นึกได้ เพราะจำได้แม่นยำเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะทำเป็นสิ่งที่ดีแน่ พ่อแม่อุ้มท้องเรามา ๙ เดือน เลี้ยงดูส่งเสียให้เราได้เล่าเรียนหนังสือจนถึงทุกวันนี้ท่านลำบากแค่ไหน เราทำให้ท่านเพียงเท่านี้ไม่ใช่เรื่องหนักหนาเลยสำหรับลูกผู้ชาย

 

ทำไมต้องโกนศีรษะ ถือศีล ๘ อบรมกันก่อนบวช.. ให้บวชทันทีเลยไม่ได้หรือ

     มีเหตุผล ๓ ประการ คือ

๑. ในชีวิตประจำวัน คนจำนวนไม่น้อยศีล ๕ แทบไม่ได้ปฏิบัติ บางคนยังดื่มเหล้า บี้มด ตบยุงอยู่เลย ถ้าจะไปถือศีล ๒๒๗ ข้อ ทันที อาจขาดความพร้อม ช่วงก่อนบวชจึงให้ฝึกรักษาศีล ๘ เพื่อเป็นการปรับตัวก่อนระยะหนึ่ง

๒. การมีระยะเวลาอบรมช่วงก่อนบวช จะมีผลดีต่อผู้บวชเอง เพราะผู้บวชจะได้มีเวลาท่องจำบทสวดมนต์ คำขานนาคขออุปสมบทเป็นภาษาบาลีให้ได้ นอกจากนี้ยังได้ซ้อมบรรพชา ซ้อมบวช เพื่อให้การบวชของเราศักดิ์สิทธิ์และสมบูรณ์แบบที่สุด

๓. ระยะเวลาอบรมก่อนบวชเป็นช่วงที่มีไว้เพื่อบ่มเพาะคุณธรรม ให้พร้อมที่จะเป็นพระแท้อย่างแท้จริง การฝึกวินัย  เคารพ  อดทน และการนั่งสมาธิ จะทำให้เรามีความบริสุทธิ์บริบูรณ์เพียงพอ ซึ่งจะทำให้พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา ตลอดจนญาติโยมกราบไหว้เราได้อย่างสนิทใจ

 

 

 

หนังสือ : ทำไม..ต้องบวช ๑๐๐,๐๐๐ รูป

จัดทำโดย : กองสื่อธรรมะ วัดพระธรรมกาย

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล