• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

คำถาม : ในเรื่องของการบวชเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ค่ะ  อย่างที่มีคนไปบอกว่า  บวชซิจะได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่  แต่เขากลับบอกว่า  จริง  ๆ  เขาก็ให้เงินพ่อแม่อยู่แล้ว  แถมอยู่ข้างนอกก็ได้ดูแลพ่อแม่ด้วย  แต่บวชซิกลับไม่ได้อะไร  ไม่ได้ให้ตังค์แล้ว ไม่ได้ดูแลอีก อย่างนี้  จะถือว่าทดแทนบุญคุณได้อย่างไร  อันนี้อยากจะกราบเรียนให้พระอาจารย์ได้อธิบายให้ชัดเจนลงไปเลยค่ะ  ว่าเพราะอะไรค่ะ  ถึงทดแทนได้

 พระอาจารย์ : เจริญพร   คือคนเรา  พระพุทธเจ้าพระองค์แบ่งประโยชน์เป็น  3  ขั้นนะคือ  1.  ประโยชน์ชาตินี้   2.  ประโยชน์ชาติหน้า  3. ประโยชน์อย่างยิ่ง   ได้แก่การบรรลุพระนิพพาน

       ประโยชน์ชาตินี้ที่เราเห็น  คือว่า ให้อยู่ในชาตินี้ได้อย่างมีความสุข  ตั้งเนื้อตั้งตัวได้  มีทรัพย์สินเงินทองใช้  มีปัจจัย  4  พร้อมบริบูรณ์  เนี่ยนะ  อันที่  2  ประโยชน์ชาติหน้า  คือ  ได้สร้างบุญสร้างกุศล  จนกระทั่งว่า   เมื่อละโลกไปแล้ว   ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  อันที่  3  ประโยชน์อย่างยิ่งก็คือว่า  ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งกิเลสค่อย  ๆ   น้อยลง  ๆ  แล้วบรรลุพระนิพพานในที่สุด   เราดูแลพ่อแม่แบบให้ตังค์ท่านใช้เนี่ย  ก็คือได้แค่ประโยชน์ชั้นต้นสุด  คือประโยชน์ชาตินี้นั่นเอง  แต่ประโยชน์ชาติหน้ายังไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรง  แต่ถ้าเกิด เรามาบวชเรียน  ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตัวให้ดี  แล้วชักนำคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องครอบครัวให้มาเข้าวัดเข้าวา  ประพฤติปฏิบัติตามไปด้วย  เอ้า  ลูกชายบวชหนิใช่ไหม  พ่อแม่ก็ต้องมาทำบุญใช่ไหม  มาเยี่ยม  มาใส่บาตร  มาฟังเทศน์  ฟังธรรม  ปฏิบัติธรรมเนี่ย  อันนี้ท่านจะได้สร้างบุญสร้างกุศล  ให้ได้ประโยชน์ชาติหน้าด้วย  แล้วประโยชน์อย่างยิ่งด้วย  มันลึกซึ้งกว่ากันเยอะ แต่ถ้าเกิดว่าได้บวชและได้ศึกษาธรรมะด้วย   แล้วปฏิบัติตัวให้ดีนะ  นั้นแหละ  แม้ในชาตินี้ก็ตาม  เราจะเอาความสุขใจชื่นใจที่แท้จริงไปให้กับท่าน  เพราะเราเองเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตโดยมีหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจนี่ใช่ไหม  เจริญพร

 

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล