โครงการอบรมสาธุชน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน

อุบาสิกาแก้ว แม่แบบแห่งความดีงาม

        การบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ แสน ครั้งที่ ๑ ของ ยอดหญิงผู้มั่นคงในพระรัตนตรัย ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ได้กลายเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่า ที่เปี่ยมไปด้วยสารประโยชน์ และ สร้างความประทับใจให้แก่อุบาสิกาแก้ว ทั้งลาย จนกระทั่งนำไปเล่าขานกันอย่างไม่รู้จบ..

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้ว 5 วัน


       การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง ให้ความสำนึกว่า การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต สำคัญยิ่งกว่าอากาศที่เราหายใจ เพราะถ้าเราขาดอากาศ เราก็แค่ตายจากโลกนี้ไปแต่ถ้าขาดธรรมะแล้ว เราจะตายจากความดีตายจากทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะที่เราปฏิบัตินี่แหละ จะเป็นที่พึ่งติดตามตัวเราแม้เราละโลกไปแล้ว ก็จะมีชีวิตใหม่ที่ประณีตกว่าเดิมเป็นชีวิตอันยาวนานที่มีความสุขด้วยการเข้าถึงธรรม ธรรมะจะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติตลอดเส้นทางแห่งการเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งธรรม

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

 

                                            

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 โครงการรักธรรมะและพระภายใน

ปฏิบัติธรรม ณ หาดมุกแก้ว จ.ตราด

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
      ธุดงค์แก้ว
 
 
         การอยู่ธุดงค์  เป็นการขัดเกลาจิตใจ ให้พ้นจากเครื่องพันธนาการทางโลกซึ่งทำให้ข้องอยู่ในความหลงเพลิดเพลิน ผู้ใดที่ปฏิบัติตามธุดงควัตรย่อมเป็นการบ่มเพาะความรักสงบ มักน้อย และสันโดษอันเป็นสภาวะที่เอื้อให้ธรรมะเจริญงอกงามในจิตใจได้โดยง่ายทำให้ผู้อยู่ธุดงค์สามารถศึกษาและปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่และมีโอกาสในการเข้าถึงธรรมได้โดยสะดวกด้วยเล็งเห็นในคุณประโยชน์ของการฝึกฝนอบรมตนเองด้วยการอยู่ธุดงค์วัดพระธรรมกายจึงได้จัดให้สาธุชนได้มีโอกาสถือศีล รักษาธุดงควัตร อยู่ที่วัดในช่วงวันหยุด นับตั้งแต่ พ.ศ. 2548

ค้นหา