ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕๐๐,๐๐๐ คน

อุบาสิกาแก้ว แม่แบบแห่งความดีงาม

        การบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ แสน ครั้งที่ ๑ ของ ยอดหญิงผู้มั่นคงในพระรัตนตรัย ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๘-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ได้กลายเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่า ที่เปี่ยมไปด้วยสารประโยชน์ และ สร้างความประทับใจให้แก่อุบาสิกาแก้ว ทั้งลาย จนกระทั่งนำไปเล่าขานกันอย่างไม่รู้จบ..

 

โหลดใบสมัคร(ทางการ)ที่นี่

ระยะเวลาโครงการ

  1. 16-29 เมษา53
  2. รับสไบแก้ว 22เมษา53


      สืบเนื่องจากประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ของการบวช อุบาสิกาแก้วในครั้งแรกนี้ทำให้ คณะกรรมการจัดการอบรมฯ ซึ่งนำโดยคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้จัดให้มีกโครงการ การบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๕ แสน คน ขึ้นอีกในวันที่ ๑๖ ๒๙ เมษายน   ๒๕๕๓ ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาส ไปสู่สตรีเพศในวงกว้างยิ่งกว่าเดิมให้มีโอกาส ทำความดีครั้งยิ่งใหญ่

      ในโอกาสนี้ .. จึงขอเรียนเชิญ ยอดหญิงผู้มีบุญทุก ๆ ท่านร่วมบวชอุบาสิกาแก้ว เพื่อสั่งสมบุญสร้างมหากุศลให้แก่ตนเอง ตอบแทน พระคุณพ่อแม่ ช่วยสืบทอดอายุ พระพุทธศาสนา ฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธ และ ศีลธรรมโลกให้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึ้น

 บวช ๑๔ วัน ตั้งมั่นปฏิบัติธรรม รักษาศีล ห่มครองสไบ


การบวชในครั้งนี้ มีระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๔ วัน อุบาสิกาแก้วจะมีโอกาสเรียนรู้ หลาย ๆ สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อน จะได้ถือศีล ๘ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธที่สามารถ นำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ได้สวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ รักษากาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์  อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้จิตใจสงบ เบิกบาน และมีความสุขยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้  คบหาสมาคมกับคนดี ๆ ชิ่งการคบคนดีนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคล  อย่างยิ่ง เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วทุกท่านจะพบว่าได้สิ่งดี ๆ กลับไปมากมายกว่าที่คิด

 

ถวายมหาสังฆทาน หล่อพระธรรมกายประจำตัว
และที่สำคัญอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนทุกท่านจะได้เข้าร่วมพิธีรับสไบแก้ว ซึ่ง เป็นสัญลักษณ์แห่งการบวช จากนั้นจึงเข้าพิธีบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน  โดยมี พระภิกษุสงฆ์จากทั่วทั้งสังฆมณฑลร่วมเป็นสักขีพยานในการทำความดีครั้งนี้
ที่วัดพระธรรมกาย ในวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน และจะได้สร้างบุญใหญ่ หลายบุญภายในวันเดียวอีกด้วย ดังนี้

ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุ ๑๐,๐๐๐ กว่าวัดในคราวเดียวกัน ซึ่งเป็น บุญอันมหาศาล และเป็นสิ่งที่เกดขี้นได้ยากยิ่ง
หล่อองค์พระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นครั้งสุดท้าย ครบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ องค์ ก่อนที่จะปิดเจดีย์
-  ร่วมพิธีจุดโคมธัมมจารินีประทีปถวายเป็นพุทธบูชา

อุบาสิกาแก้วทุกท่านจะได้รับพระชองขวัญ รุ่น ๔๐ ปี วัดพระธรรมกาย  ไว้ เป็นที่ระลึกในการสร้างมหากุศลในครั้งนี้อีกด้วย ภาพเหตุการณ์ในวันนี้จะทำให้  อุบาสิกาแก้วได้สัมผัสกับความรู้สึกปลาบปลื้มที่ตนเองได้เป็น ๑ใน ๕๐๐,๐๐๐ ของ
อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนเช่นเดียวกับอุบาสิกาแก้วรุ่นที่ผ่านมา

๑๔ วันแห่งการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนในครั้งนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง  ที่อุบาสิกา แก้วทุกท่านจะได้บุญมหาศาลจากการตั้งใจทำทาน รักษา ศีล และเจริญสมาธิภาวนา ซึ่งจะเป็นประสบการณ์อันลํ๋าค่า ที่ตลอดชีวิตนี้จะไม่มีวันลืมเลือน

...เมื่อคุณธรรมความดีงามได้ก่อเกิดขึ้นในใจของ อุบาสิกาแก้วแล้ว ชีวิตของผู้เป็นที่รักทุกคนในครอบครัว  ก็จะพลิกผันไปสู่วิถีทางที่ดียิ่งขึ้น เพราะสตรีซึ่งถือเป็น เพศมารดาของโลก  เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในครอบครัว เมื่อหลาย ๆ ครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป สังคมก็จะค่อย ๆ เปลี่ยนตาม ประเทศชาติและโลกของเราก็จะแปรเปลี่ยน ไปสู่ความสงบสุขอย่างที่ทุก ๆ คนรอคอยในที่สุด...วัตถุประสงค์โครงการ

๑.   เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมและอุดมการณ์พระพุทธศาสนาให้แก่สตรีชาว พุทธ ได้เป็นอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยอย่างแท้จริง

๒.   เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง ดังเช่นพุทธกาล

๓.   เพื่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาศีลธรรมของประชาชน

ผลการปฏิบติธรรมของอุบาสิกาแก้ว ในโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑๐๐,๐๐๐ คน


อุบาสิกาแก้ว ฐิติรัตน์ พันธุบัว   อายุ ๔๑ ปี

      "ดิฉันนั่งสมาธิแล้วใจสงบมาก เห็นดวงแก้วกลมใสปรากฏขี้นประมาณ ๒ นาที ดวงแก้ว ก็หายใปพอออกจากสมาธิก็รักษาใจให้ใส ๆ ได้ตลอดเวลา เมื่อนั่งสมาธิต่อ พระอาจารย์ที่นำนั่งพูดว่าให้ใสเป็นเพชร เลยทำตาม ก็เห็นองค์พระแก้วใสอยู่ในกลางท้อง พอมองไปนิ่ง ๆ ก็เห็นองค์พระทั้งองค์ชัด ๑๐๐ % สักพักก็มีองค์พระแบบเดียวกันผุดช้อนขึ้นมา ตอนนั่นปลื้มมาก มีความเย็นกาย เย็นใจ และมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก"

 

อุบาสิกาแก้ว พกุล ทุดปอ   อายุ ๓๗ ปี

       "ทุกครั้งที่นั่งหลับตาทำสมาธิ ดิฉันมีความสุขอย่างที่สุด ดิฉันได้พบกับความมหัศจรรย์ของธรรมะภายใน ตอนนั้นนั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อ ช่วงแรกใจยังวอกแวกดิฉัน ก็จะนึกว่ามีดวงกลม ๆ อยู่กลางท้อง ลักพักดิฉันก็เห็นดวงแก้วขนาดใหญ่กว่ากำมือลอยและ หมุนรอบตัวเองอยู่ในตัว พอแตะใจไปนิ่ง ๆ ดวงแก้วก็หยุดหมุน แล้วลอยนิ่งอยู่กลางท้อง
แล้วพอมองไปในกลางดวงแก้ว ก็เห็นองค์พระแก้วใสนั่งสมาธิอยู่ในนั่น ..สมาธิทำให้ดิฉันมี ความสุขมาก อิ่มอก อิ่มใจ และรู้ได้ทันทีว่าการมาบวชในครั้ป้นี๋ใม่เสียเปล่าแล้ว แม้จะเกิดเป็น ลูกผู้หญิงก็บวชภายในได้ และทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้บุญกับเราอย่างเต็มที่เลยค่ะ"

 

มาร่วมกันเติมบุญ ทำใหุ้ชีวิตมีความสุข
ด้วยกิจกรรมบุญที่ทรงคุณุค่า แล้วท่านจะพบว่า ความสุขที่แท้จริง"
หาได้ง่าย ๆ จากภายในตัวของเราเองระยะเวลาอบรม


อบรมระยะเวลา 15  วัน ระหว่างวันที่ 16-29 เมย 2553  ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ


กำหนดการการอบรม

๑๖ เมษายน           ๑๔.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
๑๗-๒๑ เมษายน     สมาทานรักษาศีล ๘ เจริญสมาธิภาวนา อบรมวัฒนธรรมชาวพุทธ 
๒๒ เมษายน           พิธีรับผ้าสไบแก้ว / พิธีบวชอุบาสิกาแก้ว ถวายมหาสังฆทานพระภิกษุ ๑๐,๐๐๐ กว่าวัด  หล่อพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ เป็นครั้ง                               สุดท้ายจุดโคมธัมมจารนีประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา

๒๓-๒๘ เมษายน     ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์อบรมประจำอำเภอ

๒๙ เมษายน           ปิดการอบรมของใช้ส่วนตัวที่ต้องเตรียมมา
๑. เสื้อขาว (แบบสุภาพ คอปิดมีแขน ไม่บาง ไม่รัดรูป)
และผ้าถุงสีขาวสำหรับใส่อบรม   
ยาวเหนือข้อเท้า จำนวนเพียงพอสำหรับ การอบรม
๒. เสื้อกันหนาวสีขาวหรือสีสุภาพ ๑ ตัว
๓. เสื้อทับ, กระโปรงซับใน ๒-๓ ชุด
๔. ผ้าถุงสีเข้มสำหรับใส่อาบนา ๑-๒ ผืน
๕. ผ้าคลุมเข่าสีขาว ๑ ผืน
๖. ผ้าเช็ดตัว ๑ ผืน
๗. ผ้าห่ม ๑ ผืน หรือถุงนอน ๑ ฤง
๘  ไฟฉายพร้อมถ่าน ๑ ชุด
๙. ยาประจำตัว
๑๐. รองเท้าแตะ ๑ คู่
๑๑. ไม้แขวนเสื้อ, ไม้หนีบผ้า
๑๒. ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่, ยาสีฟืน, แปรงสีฟัน, ยาสระผม, ขันอาบนํ้า เป็นต้น
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

๑.   หญิงแท้ อายุระหว่าง ๑๕-๖๕ ปี

๒.   นับถือพระพุทธศาสนา

๓.   สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคจิต โรคประสาท หรืออื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม

๔.   สามารถรักษาศีล ๘ ได้ตลอดการอบรม

๕.   เป็นผู้อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นการรับสมัคร

๑.   สมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่  Call Center โทร ๐๒-๘๓๑-๑๒๓๔, ๐๘๗-๗๐๗-๗๗๗๑ ถึง ๓

๒.   สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่ คลิกที่นี่

๓.   สมัครด้วยตนเอง ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมทั่วประเทศ

๔.   สมัครผ่านผู้ประสานงานโครงการในอำเภอของท่าน
ที่ปรึกษาโครงการ


ประธานที่ปรึกษา

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์                                 วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

กรรมการที่ปรึกษา

๑. พระวิสุทธาธิบดี (วีระ  ภทฺทจารี  ป.ธ.๙)               วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

๒. พระพรหมเวที (สนิท  ชวนปญฺโญ  ป.ธ.๙)            วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

๓. พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์  เขมงฺกโร ป.ธ.๓)   วัดยานนาวา

๔. พระพรหมโมลี (สมศักดิ์  อุปสโม  ป.ธ.๙ )            วัดพิชยญาติการามวรวิหาร

๕. พระพรหมสุธี ( เสนาะ  ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)           วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

๖. พระวิสุทธิวงศาจารย์    (วิเชียร  อโนมคุโณ ป.ธ.๙)   วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

๗. พระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๗)      วัดกะพังสุรินทร์ จ.ตรัง

๘. พระพุทธวรญาณ(ทอง สุวณฺณสาโร ป.ธ.๖)       วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

๙. พระธรรมวโรดม (สมเกียรติ  กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๙)    วัดทินกรนิมิต

๑๐. พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙)            วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

๑๑. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.๖)      วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

๑๒. พระธรรมเจดีย์ (ประกอบ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙)        วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

๑๓. พระธรรมปัญญาภรณ์ (สุชาติ  ธมฺมรตโน ป.ธ.๙)   วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

๑๔. พระธรรมคุณาภรณ์ (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙)      วัดสามพระยาวรวิหาร

๑๕. พระธรรมปริยัติเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม ป.ธ.๙)      วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

๑๖. พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)           วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

๑๗. พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.๙)          วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

๑๘. พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙)   วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร

๑๙. พระธรรมธีรราชมหามุนี (เที่ยง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๙)  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

๒๐. พระเทพปริยัติสุธี (อาทร อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๙)        วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

๒๑. พระเทพปริยัติเมธี (รุ่น ธีรปญฺโญ ป.ธ.๙)              วัดชลประทานรังสฤษฎ์

๒๒. พระเทพวีราภรณ์ (นิมิต ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)           วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา

๒๓. พระเทพสุธี (สงคราม อสิญาโณ ป.ธ.๙)               วัดไตรธรรมาราม จ.สุราษฏร์ธานี

๒๔. พระราชปริยัตยาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร ป.ธ.๕) วัดเขียนเขต เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

๒๕. เจ้าคณะจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศผู้รับผิดชอบโครงการ

๑.   คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน

๒.   คณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

๓.   วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

๔.   สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

๕.   ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการ

๑. คณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา  สภาผู้แทนราษฎร

๒. คณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนา วุฒิสภา

๓. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๔. จังหวัดปทุมธานี

๕. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

๖. องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

๗.     กรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย

๘. กรมกิจการพลเรือนทหารบก

๙. กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

๑๐.กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๑๑.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑๒. กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

๑๓. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนกระทรวงสาธารณสุข

๑๔. สมาพันธ์องค์การพัฒนาชุมชนแห่งประเทศไทย

๑๕. สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

๑๖. สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

๑๗. สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

๑๘. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย

๑๙. สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๒๐. สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

๒๑. สภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ

๒๒. V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก

๒๓. สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติและเครือข่าย

๒๔. สมาคมวัฒนธรรมเพื่อความดีสากล


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.      ได้อุบาสิกาแก้ว ผู้ทำนุบำรุง และอุปถัมภ์ปกป้องพระพุทธศาสนานับแสนคน

๒.    ได้ฟื้นฟูศีลธรรม และวัฒนธรรมชาวพุทธในชุมชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศไทย

๓.     เป็นมหากุศล สร้างความร่มเย็นและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินไทย

๔.     ผู้บวชอุบาสิกาแก้วได้หลักธรรมนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

ค้นหา