โครงการบวชสามเณร

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณร ม.ปลาย (นำร่อง)

หลักการและเหตุผล

     ช่วงปิดภาคเรียน คือ เวลาที่คุณครู และนักเรียนทุกคนจะได้พักผ่อนจากการให้ความรู้ และศึกษาเล่าเรียนที่ผ่านมา บ้างก็ใช้เวลาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวสำหรับภาคการศึกษาที่กำลังจะมาถึง หรือแสวงหาความสุขในรูปแบบต่างๆ เช่น ดูโทรทัศน์, ท่องเที่ยว, เล่นกีฬา หรือเกมส์การละเล่นอื่นๆกับเพื่อน หรือใช้ช่วงเวลาหลังเลิกงาน หรือวันหยุดกับครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความสุข แต่โดยทั่วไปแล้วการท่องเที่ยวหรือการอยู่กับบ้านทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันไปวันๆ ทำให้เกิดความเบื่อหน่าย บ้างก็เกิดความเหนื่อยล้า และไม่พบความสุขที่แท้จริง โครงการ “อุปสมบทครูแก้วและบรรพชาสามเณร ม.ปลาย (นำร่อง)”  จึงเกิดขึ้น เพื่อจะสร้างให้คุณครู, ผู้ปกครอง และนักเรียน รวมทั้งชุมชน บ้าน, วัด, โรงเรียน มีความสุขแบบครบวงจร และทรงคุณค่าอย่างแท้จริง เพราะทุกคนในชุมชนแม้ต่างเพศ ต่างวัย ต่างอาชีพ แต่สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขด้วยศีลธรรมที่เราร่วมกันสร้างให้เป็นเยาวชนคนดี มีกิจกรรม งานบุญ การเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฯลฯ ซึ่งทุกสิ่งล้วนเป็นบุญกุศล และเป็นที่พึ่งให้กับเรา ทั้งในปัจจุบันชาติและตลอดไป

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการบรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน

      การบวช เป็นเพศภาวะเดียวที่รองรับอรหัตผลได้ อีกทั้งยังเป็นทางลัดที่เอื้ออำนวยต่อการทำความบริสุทธิ์กาย วาจา ใจ ให้เกิดขึ้นกับตัวเองมากที่สุด เพราะต้องรักษาศีลมากถึง 227 ข้อ และมีสภาพที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม ทำสมาธิเจริญภาวนา ทำให้ผู้บวชมีโอกาสบรรลุธรรมขั้นสูง จนหมดกิเลสเข้าถึงนิพพานได้ง่ายกว่าปุถุชนคนธรรมดา ดังนั้น พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย จึงปรารถนาให้ลูกหลานตัวเองได้บวช เพราะผู้บวชจะได้บุญอันมหาศาล ซึ่งบุญนี้จะส่งถึงท่านได้ ดังมีคำพูดที่ว่า “บวชให้แม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์”

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

    พ่อกับแม่ … เคยเสียน้ำตา ทุกข์ใจ เพราะการกระทำที่ผิดพลาดของเรามามาก แต่ครั้งนี้...การหลั่งน้ำตาของผู้ที่รักเรายิ่งชีวิต เป็นเพราะความปลื้มปีติใจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนระหว่างเรากับท่าน ...จะดีสักเพียงใด หากปิดเทอมนี้ เราได้ทำในสิ่งที่ทรงคุณค่าให้กับตัวเอง ให้คนรอบข้างที่เรารัก และรักเราอย่างแท้จริง บวช คือ คำตอบสุดท้ายของลูกผู้ชายที่ต้องการทดแทนคุณ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วัด / ธุดงคสถาน / ศูนย์ จังหวัด ภาค รับสมัครถึง บรรพชา โทรศัพท์
ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท ชัยนาท กลาง 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 085-0454625
วัดทวีพูลรังสรรค์ นครนายก กลาง 22-24 เม.ย.55 31 มี.ค. 55 081-4051506
วัดบางปรัง นครนายก กลาง 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 086-6463395
ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม นครปฐม กลาง 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 083-5406651
ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี ลพบุรี กลาง 31 มี.ค. 55 6 เม.ย. 55 083-6960132
วัดถ้ำเนรมิต กาญจนบุรี ตะวันตก 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 086-3392546
ธุดงคสถานชุมพร ชุมพร ตะวันตก 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 081-629-3128
ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ ตะวันตก 31 มี.ค. 55 29 มี.ค. 55 086-8576943
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช ราชบุรี ตะวันตก 2 เม.ย. 55 7 เม.ย. 55 083-5406604
วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม ปราจีนบุรี ตะวันออก 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 081-6477804
วัดหนองไผ่ล้อม ปราจีนบุรี ตะวันออก 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 081-8639789
ธุดงคสถานปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ตะวันออก 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 081-6477804
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ ปราจีนบุรี ตะวันออก 8 เม.ย. 55 14 เม.ย. 55 081-4236841
วัดถ้ำเขาวง นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 084-983-3419
ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา นครราชสีมา ตะวันออกเฉียงเหนือ 22 มี.ค. 55 29 มี.ค. 55 081-3084701
วัดราษฎร์สังคม มหาสารคาม ตะวันออกเฉียงเหนือ 2 เม.ย. 55 4 เม.ย. 55 086-2355472
วัดเมืองคง ศรีสะเกษ ตะวันออกเฉียงเหนือ 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 081-3188257
ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ สุรินทร์ ตะวันออกเฉียงเหนือ 15 มี.ค. 55 24 มี.ค. 55 081-5712620
วัดหนองกินเพล อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 081-7186577
ศูนย์อบรมเยาวชนอุบลราชธานี อุบลราชธานี ตะวันออกเฉียงเหนือ 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 081-4206772
ศูนย์อบรมเยาวชนนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ใต้ 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 082-4509890
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ สงขลา ใต้ 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 081-6983224
วัดทุ่งเจริญธรรม เชียงใหม่ เหนือ 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 081-288-8251
วัดบ้านขุน เชียงใหม่ เหนือ 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 081-9514789
วัดแม่ลาย เชียงใหม่ เหนือ 10 มี.ค. 55 5 เม.ย. 55 081-9517517
วัดแม่ลายเตียนอาง เชียงใหม่ เหนือ 30 มี.ค. 55 30 มี.ค. 55 086-0163074
วัดห้วยตองสัก เชียงใหม่ เหนือ 31 มี.ค. 55 6 เม.ย. 55 081-7420173
ธุดงคสถานล้านนา( บวช 2รุ่น) เชียงใหม่ เหนือ 12 มี.ค. 55 17 มี.ค. 55 083-5404600
สนแก้ววนาราม เชียงใหม่ เหนือ 1 เม.ย. 55 10 เม.ย. 55 081-4928607
ศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมคคัลลานะ เชียงใหม่ เหนือ 25 มี.ค. 55 25 มี.ค. 55 082-1925029
สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์ ตาก เหนือ 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 085-0612345
ธุดงคสถานพิษณุโลก พิษณุโลก เหนือ 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 081-5304619
ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เหนือ 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 087-6199747
ศูนย์อบรมเยาวชนแพร่ แพร่ เหนือ 31 มี.ค. 55 8 เม.ย. 55 085-617-1393
ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ เหนือ 31 มี.ค. 55 7 เม.ย. 55 089-7876546

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

ยุวธรรมทายาท รุ่น 23

ระยะอบรม 26 มีค - อา 24 เมย 54 (30 วัน)

รับสมัคร 27 กพ / 13 , 20 มีค spd 1

บรรพชา 9 เมย

ลง ทะเบียน 4000 บาท

========

ค้นหา