โครงการบวชพระ

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบท รุ่น บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ปีพุทธศักราช 2562
อบรมระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

...ครั้งหนึ่งในชีวิตบวชอุทิศแทนคุณ...

 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการบรรพชาและอุปสมบท รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ.2562

อบรมระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบรรพชาเเละอุปสมบทหมู่วันคุ้มครองโลก ปี 2562
อบรมระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ณ หมู่บ้านบรรลุธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

สอบถามโทร. 089-754-8925, 086-755-0822


กำหนดการ

1.ระยะเวลาการอบรม (47วัน)
     - วัน อาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม - วัน พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

2. วันสัมภาษณ์และวันสอบขานนาค
     - วัน อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
     - วันอาทิตย์ที่ 3,10,17 มีนาคม 2562

3 .กำหนดการเข้าวัด ปฐมนิเทศน์
     - วัน อาทิตย์ที่.24 มีนาคม 2562

4 .ตรวจร่างกาย
     - วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2562

5. พิธีตัดปอยผม
     - วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562

6.พิธีขอขมาผู้ปกครอง มอบบาตร มอบผ้าไตร
     - วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562

7.พิธีบรรพชา
     - วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2562

8.พิธีตักบาตร
     - วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562

9.สิ้นสุดการอบรม
     - วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562

 

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

อุปสมบทหมู่ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 47
(บวชนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน)

ครั้งหนึ่งในชีวิต…ของลูกผู้ชาย
คือการได้บวชทดแทนพระคุณบิดามารดา

บวชฟรี … ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการบวชโครงการภาคฤดูร้อน
อบรมวันที่ 25 มีนาคม – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

………………………………

โครงการภาคฤดูฝน
อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 5

ขอเชิญนิสิต นักศึกษาชาย หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุระหว่าง 18 - 28 ปี เข้าร่วมโครงการ

                                                   - รุ่น ฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562

                                                   - รุ่น ฤดูฝน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล