ประมวลภาพโครงการอบรม

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

nbt 28 ธค 53 13.30 รายการ หมายเหตุประเทศไทย อุบาสิกาแก้วร่วมปกป้องพระพุทธศาสนา

http://www.youtube.com/watch?v=qvdFrLrPM6k

พิธีบวชอุบาสิกาแก้ว หนึ่งล้านคน ปี 2553
http://www.youtube.com/watch?v=b3USNh3_m84

tv5 28 ธค 53 รายการ บุษบาบานเช้า โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน

http://www.youtube.com/watch?v=pvSkBsz-vlo

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ทบทวนบุญพิธีบรรพชา
ธรรมทายาท 1 แสนรูปทุกหมู่บ้าน ทั่วไทย ปี 53

http://www.youtube.com/watch?v=ZEo5p4iJe6M

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 

ประมวลภาพบวชอุบาสิกาแก้ว5 แสน  22เมย 53 ส่วนที่1
http://www.youtube.com/watch?v=ERHiMxquSwg

ไม่มีเสียงช่วงแรกไม่ต้องตกใจ


ประมวลภาพบวชอุบาสิกาแก้ว5 แสน  22เมย 53ส่วนที่2

http://www.youtube.com/watch?v=8bcCKh2nl6A

มีวิดิโอน่าสนใจอื่นๆ กดต่อ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

530311 ทบทวนบุญ วันบวชอุบาสิกาแก้ว ทั้งวัน part1 2

http://www.youtube.com/watch?v=stTpR3aNkik

530311 ทบทวนบุญ วันบวชอุบาสิกาแก้ว ทั้งวัน part2 2

http://www.youtube.com/watch?v=_gvzt5ZQE7U

ค้นหา