ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ทบทวนอุบาสิกาแก้วครั้งที่4
06 มีนาคม 2554 ทบทวนบุญพิธีรับผ้าสไบแก้ว จุดโคมธรรมจาริณี อุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน ครั้งที่4

http://www.youtube.com/watch?v=JUbhX4Il32I


Wide screen edition

ค้นหา