ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

nbt 28 ธค 53 13.30 รายการ หมายเหตุประเทศไทย อุบาสิกาแก้วร่วมปกป้องพระพุทธศาสนา

http://www.youtube.com/watch?v=qvdFrLrPM6k

พิธีบวชอุบาสิกาแก้ว หนึ่งล้านคน ปี 2553
http://www.youtube.com/watch?v=b3USNh3_m84

tv5 28 ธค 53 รายการ บุษบาบานเช้า โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน

http://www.youtube.com/watch?v=pvSkBsz-vlo

ค้นหา