ธรรมะ

ให้เรตสมาชิก: 4 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

พระสูตรที่ต้องศึกษา

          การศึกษาสามัญญผลสูตร จะช่วยให้เกิดความเข้าใจว่า เหตุใดมนุษย์เราจึงควรบวช เมื่อบวชแล้วจะต้องปฏิบัติตนอย่างใดบ้าง และเมื่อปฎิบัติตนตามขั้นตอนเป็นลำดับไปจนถึงที่สุด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประพฤพรหมจรรย์ โดยบริบูรณ์แล้ว จะเกิดผลดีต่อผู้ประพฤติเองอย่างไรบ้าง ความรู้เหล่านี้จะทำให้ผู้ที่ศึกษาตรองเห็นด้วยปัญญาว่า การดำเนินชีวิตเป็นนักบวชแท้ๆในพระธรรมวินัยนั้นประเสริฐสุด ไม่มีการดำเนินชีวิตแบบใดๆจะเทียบได้เลย 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

กบฟุ้งซ่าน...ข้างกำแพงวัด

        กบ ฟุ้งซ่านตัวหนึ่งนั่งอยู่ข้างกำแพงวัด ทุกเช้ามันเฝ้าดูพระออกเดินบิณฑบาตตั้งแต่เช้ามืด พอพระกลับมาถึงวัดเพื่อฉันเช้า

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

 ชีวิตนักบวชนั้นประเสริฐสุด    

         พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสามัญญผลสูตรว่า  “ฆราวาสเป็นทางคับแคบ เป็นทางมาแห่งธุลี บรรพชาเป็นทางปลอดโปร่ง”  หมายความว่า การครองชีวิตเป็นฆราวาสนั้นย่อมมีโอกาสปฏิบัติกุศลธรรมได้น้อยกว่าการเป็นนักบวช ดังที่เราท่านเป็นประจักษ์แจ้งแก่ใจกันดี ทั้งนี้เพราะการดำรงตนเป็นฆราวาสต้องใช้เวลาในวันหนึ่งให้หมดไปกับการทำมาหากินเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว จนบางคนไม่มีเวลาแม้แต่จะสวดมนต์ไหว้พระในแต่ละวัน

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

ช่างไม้เกษียณ

       เรื่องก็มีอยู่ว่า มีช่างไม้สูงอายุคนหนึ่งต้องการจะเกษียณตัวเอง จึงบอกความต้องการดังกล่าวกับนายจ้างว่าจะเกษียณ และใช้ชีวิตที่หรูหรากับภรรยา   ถึงแม้ว่าเขาอาจจะเสียดายค่าจ้างที่จะได้รับบ้างก็ตาม แต่เขาก็ต้องการที่จะเกษียณ นายจ้างบ่นเสียดายที่จะต้องสูญเสียช่างฝีมือดีไป แต่ก็ได้ขอร้องให้ช่างคนนี้ช่วยสร้างบ้านให้อีกสัก 1 หลัง ช่างไม้ผู้นั้นตอบตกลง 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

คอลัมน์ เด็กชายอลงกรณ์ ตึกสองชั้นสาม

เรื่อง  สมุดพกประจำตัว 

       สมุดพกเล่มแรกของผมเริ่มต้นตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นอนุบาล วันนั้นคุณครูประจำชั้นได้มอบให้ผมนำกลับมาที่บ้านเพื่อให้ผู้ปกครองเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวผมลงในสมุดพก ผมส่งให้คุณอาซึ่งเป็นผู้ปกครองดูแลผม ท่านเปิดอ่านส่วนที่เป็นความเห็นของครูก่อน ซึ่งคุณครูเขียนความประพฤติสั้นๆ ของผมว่า  ‘นักเรียนคนนี้เป็นคนมีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือเพื่อนๆ และคุณครู มีวินัยและความรับผิดชอบสูง มีนิสัยเรียบร้อย ร่าเริง แจ่มใส’ 

หมวดหมู่รอง

ค้นหา