โครงการอบรมบุคลากร

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบัณฑิตอาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก
รับสมัคร รุ่นที่ 9 ตั้งแต่วันนี้ - 5 กรกฎาคม พ.ศ.2559
อบรมระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม พ.ศ.2559

 

ค้นหา