โครงการอบรมสาธุชน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เปิดรับสมัครหลักสูตรชั้น ตรี โท เอก

     โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ม.ค.2558  

สอบถามลายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ โทร.082-782-1789 , 094-650-5556 

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

บวชผู้นำ อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 
ถึงเวลาที่ลูกผู้หญิง จะลุกขึ้นกอบกู้ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ให้รุ่งเรืองเหมือนย้อนยุค พุทธกาล

 

         "ความบริสุทธิ์กายวาจา ใจ นำความสุขมาสู่ชีวิต" อบรม 24 เม.ย. - 1 พ.ค. 2554 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี  บวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย   สมัครบวช โทร. 02-831-1234

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน รุ่น 5
One Million Upasika Kaew: One Million Corners of Peace

บวชยอดหญิงผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ๑ ล้านคน   ๑ ล้านทหารหญิงจักรพรรดิแห่งความดี

**รุ่น 5 รับเฉพาะผู้นำอุบาสิกาแก้ว เคยไปทำหน้าที่ หรือ ผ่านโครงการบวชอุบาสิาแก้วอย่างน้อย 1 ครั้ง รับจำนวนจำกัดมาก**

      อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุพุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น 1 ใน 4 เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑ ล้านคน
One Million Upasika Kaew: One Million Corners of Peace

 

มาบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 ล้านคน ด้วยกันนะค่ะ 

      อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุพุทธกาล ดังเช่น มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น 1 ใน 4 เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑๐๐,๐๐๐ คน

หลักการและเหตุผล

       อุบาสิกา คือ ตำแหน่งของสตรีผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย ทำหน้าที่ในการอุปถัมภ์บำรุงและปกป้องคุ้มภัยให้แก่พระพุทธศาสนามาตลอดอายุพุทธกาล ดังเช่น
มหารัตนอุบาสิกาวิสาขา ผู้สร้างบุพพาราม วัดสำคัญในสมัยพุทธกาล จวบจนถึงปัจจุบันอุบาสิกาก็ยังคงเป็น ๑ ใน ๔ เสาหลักแห่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเหมือนเมื่อครั้งพุทธกาล

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล