โครงการอบรมเยาว์ชน

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงรุ่นที่ 36

เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา

อายุระหว่าง 18-25 ปี

รุ่นฤดูร้อน อบรมระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รุ่นฤดูฝน  อบรมระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง

อบรมระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 5 พฤษภาคม พ.ศ.2562

หนึ่งบทฝึกของชีวิตวัยสดใส ที่ให้มากกว่าคำว่า "สวย"

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอบรม มัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 25

อบรมระหว่างวันที่ 8 - 29 เมษายน พ.ศ.2561
บทฝึกหนึ่งของชีวิตวัยสดใสที่ให้ มากกว่า คำว่า " ส ว ย "

สำหรับเยาวชนหญิง อายุ 15-18 ปี

news610330_12.jpg - 309.49 kB

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 35

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา  อายุระหว่าง 18 - 25 ปี
สมัครผ่าน www.ibsclub.net

news610330_11.jpg - 279.31 kB

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 23

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559
อบรม ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน - วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

590208_01.jpg - 118.93 kb

  โครงการมัชฌิมธรรมทายาทหญิงจึงเกิดขึ้น เพื่อนำธรรมะทั้งภาคปริยัติ สู่ภาคปฏิบัติ โดยมุ่งหวังที่จะอบรมเยาวชนให้เป็นคนเก่งดี มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ ผ่านกิจกรรมต่างๆภายในโครงการ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้เวลาให้มีคุณค่าด้วยการมีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครของวัดพระธรรมกาย

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล