• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปี 2566

รับสมัครเยาวชนชาย อายุ 10-18 ปี (บวชสามเณรภาคฤดูร้อน)

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

สมัครได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ

อบรม ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 

660302_01.jpg - 281.72 kB

 

            จากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตของครอบครัว การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารโดยขาดการใช้วิจารณญาณส่งผลให้แต่ละคนแยกตัวเองออกมาจากสังคมปกติ และยังส่งผลกระทบต่อคุรภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากขาดวินัยในตนเอง ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เกิดความคิดเห็นแตกแยก โดยได้รับข้อมูลไม่ครบรอบด้าน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคม แบบไม่รู้จบ

       ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดโครงการ "บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

            การบรรพชาสามเณรทั่วไทย เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป

 

660211_02.jpg - 59.89 kB

 

ระยะเวลาการอบรม

       วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 (42 วัน)  ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ 

 

กำหนดการ

- เข้าศูนย์อบรมทั่วประเทศ : วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566

- วันปลงผมทั่วประเทศ : วันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566

- เดินทางมาวัดพระธรรมกาย : วันที่ 3 - 5 เมษายน พ.ศ. 2566

- บรรพชาวัดพระธรรมกาย : วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2566

- บิณฑบาตฉลองสามเณรใหม่วัดพระธรรมกาย : วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2566

- เดินทางกลับศูนย์อบรมทั่วประเทศ : วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2566

- สิ้นสุดการอบรม : วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

 

660211_03.jpg - 59.32 kB

 

คุณสมบัติ 

      - เยาวชนชาย อายุ 10 –  18 ปี และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง 

      - มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ติดยาเสพติดสุรา และบุหรี่

      - ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

      - สามารถท่องคำขานนาคได้

 

สิ่งที่ต้องเตรียม

      - เสื้อขาวไม่มีลาย จำนวน  2 ตัว

      - กางเกงวอร์ม หรือกางเกงขายาว ใส่สบาย ลุกนั่งสะดวก 2 ตัว

      - เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลาย หรือเสื้อนักเรียน จำนวน 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)

      - กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ

      - มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด ผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน

      - ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำ สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว   ไฟฉาย พร้อมถ่านไฟฉาย (ถ้ามี) และรองเท้าแตะ

      - ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ ฯลฯ 

 

660211_04.jpg - 77.89 kB

 

สามารถสมัครได้ที่

      ณ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ

      สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-831-1234, 062-995-4749

      www.บวช.com,    www.dmycenter.com

 

 รายชื่อ และเบอร์โทรศูนย์บวชสามเณร ปี พ.ศ.2566 ทั่วประเทศ

660221_01.jpg - 502.71 kB660221_02.jpg - 504.17 kB660221_03.jpg - 493.89 kB660221_04.jpg - 508.05 kB

ค้นหา

ยอมรับเงื่อนไข ข้อมูลส่วนบุคคล